Sök till sektioner eller kommittéer

AUS har cirka 200 volontärer. Volontärarbetets hjärta är sektionerna och kommittéerna. Ansökningar till Teknologskapet 150 kommittéerna är öppna fram till den 7 november.
Hae jaostoihin ja toimikuntiin

AUS har sex sektioner: Teknologsektionen, Gemenskapssektionen Aava, Campussektionen, Museisektionen, Styrgruppen för intressebevakning (EduJory) och UO-sektionen.

Sektionerna utgör hjärtat som livar upp verksamheten i Aaltogemenskapen. Sektionernas idéer berikar studentkulturen och ger campuset färg.

Att verka som sektionsordförande förutsätter entusiasm och motivation, initiativ och vilja lotsa ett frivilliggäng under ett år. Arbetsmängden för sektionsordföranden är några timmar i veckan, i samband med evenemang och projekt även mer.

Sektionerna är täta team, kompisgäng, som delar sorge-och glädjeämnen  och umgås mycket på fritiden under ett år. Sektionerna sammanträder ungefär en gång i veckan.

Sök til Teknologskapet 150 sektionen och kommittéer

Årsfesten Teknologskapet 150 firas stort och stiligt i november 2022. Nu söker vi en ordförande för den kommande Teknologskapet 150 sektionen. Sektionens uppgift är att förverkliga Teknologskapet 150 jubileumsåret tillsammans med en ansvarig arbetstagare. Sektionens mandatperiod är från början av oktober ända till Teknologtraditionsfesten i november 2022 då jubileumsårets företagsförsäljning, marknadsföring och evenemang genomförs.

Sektionen leds av en ordförande som väljer sektionen på basis av ansökningar och intervjuer tillsammans med den ansvariga arbetstagaren.

Sektionen erbjuder en mängd olika uppgifter inom områden som marknadsföring, kommunikation, affärssamarbete, teknik och evenemang. Sektionsmedlemmarna leder kommittéer inom sina respektive områden och rekryterar dem i samarbete med relevant personal vid AUS.

Toknologskap 150 sektionen stöds av ett antal kommittéer. Kommittéer håller nu på att rekryteras, och genom att börja med dem tidigare kan året komma igång strax efter Teknologskap 149 festen. Kommittéerna kommer också att få hjälp av fler tillfälliga korttidsvolontärer, som kommer att tillkännages separat.

Du kan ansöka om medlemskap i kommittéerna fram till den 7 november genom att fylla i formuläret här.

Av sökande förutsätts:

 • Itresse för teknologkulturen och dess specialkaraktär.
 • Engagemang för kommissionens arbete

Som fördel ses:

 • Förståelse för teknolog kultur och dess specialkaraktär
 • Tidigare erfarenhet som en del av ett större projekt
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta i en kommitté

 

Presentation av kommittéer och roller

Kommittén för samhällsevenemang

Evenemangskommittén organiserar många kultur- och festevenemang och upprätthåller ett livligt firande under hela året! I den här kommittén får du chansen att komponera och genomföra helt nya evenemangskoncept samt traditionella sitzningar och fester i stor skala! All erfarenhet av att organisera evenemang ses som en fördel, men framför allt söker vi personer med passion och entusiasm! 

Kommittén för traditionsveckan

Veckan före årsfesten är tillägnad teekkari-traditionerna och nästa år kommer vi att ha en kommitté som organiserar den veckan! Sök för att vara en del av denna kommitté som kommer att hantera de evenemang som du kanske redan känner till samt helt nya evenemang som är dedikerade specifikt för nästa år! 

 Kommittéer för årsfest

Dessa kommittéer kommer att få huvudevenemanget att leva upp! Vi behöver arrangörer för själva bankettet, efterfesten och den efterföljande sillbrunch! Vi önskar erfarenhet av att organisera evenemang och särskilt årliga baler, men det viktigaste är en genuin entusiasm för att förverkliga en bal som kommer att bli ihågkommen i många år framöver. 
- Kommittén för huvudbankett 
- Kommittén för efterfesten
- Kommittén för sillbrunch

Kommittén för kommunikation och marknadsföring

Vill du påverka hur jubileumsåret ser ut visuellt och hur det uppfattas i vårt samhälle och utanför det? Kommittén för kommunikation och marknadsföring söker personer som är intresserade av åtminstone följande frågor:

 • AD, grafisk formgivare
 • Översättare (engelska och svenska)
 • Kommunikation
 • Sociala media 
 • Visuell kommunikation
 • Videoproduktion
 • Fotografi
 • Kommunikation i riktning mot BIZ & ARTS
 • Reklamprodukter
 • Utformning och underhåll av reklampelare och reklamställen.

 

Kommittén för företagsrelationer

Jubileumsprogrammet når ut till en stor del av den tekniska världen och ger företag möjlighet att nå ut till framtida yrkesverksamma inom sitt område. I kommittén för företagsrelationer ansvarar du för sponsring av evenemang och annat innehåll under jubileumsåret samt för att planera sätt att samarbeta med företag för att göra programmet mer relevant.

Kommittén för teknik (sökning stängd)

Teknologikommittén samlar den tekniska expertis som finns tillgänglig i vår gemenskap, ställer den till förfogande under året, inte bara för sina egna idéer utan även för t.ex. evenemangsarrangörer, och försöker komma överens om samarbete med lämpliga föreningar och andra aktörer. Vi letar också efter några andra talangfulla personer som vill ansluta sig till kommittén och som har goda förutsättningar att ta sig an ambitiösa idéer. Önskvärda färdigheter är 3D-utskrift, metallbearbetning, programmering eller elektronik.

Projektkommitté (sökning stängd)

Projektkommittén kommer att genomföra ett byggprojekt i Otnäs under jubileumsåret, vilket kommer att ge jubileumsåret en särskild synlighet och glädja hela Aaltogemenskapen. Kommittén ansvarar för att färdigställa de preliminära planerna för projektet, hantera tillståndsgivning, planera byggandet och de frivilliga som behövs för det, och naturligtvis själva byggandet. Kommittén söker personer med arkitektkompetens samt personer med ett allmänt intresse eller erfarenhet av byggprojekt.

Kommittén för den historiska tidskriften

Under jubileumsåret kommer en serie broschyrer om tecateeringens historia att publiceras och distribueras bland annat till gilleställen. Syftet är att lyfta fram inte bara viktiga händelser i vår historia, utan även roliga eller på annat sätt intressanta händelser som kanske inte nödvändigtvis passar in mellan de mer officiella omslagen. Redaktionen söker följande personer

 • Skrivande av innehåll
 • Vikning av magasinet
 • Sökning av historisk information
 • Att ta bort redigeringen av tidningen

 

 

Kommittéerna kompletterar AUS verksamhetsfält. Kommittéerna samlas oftast för ett specifikt evenemang, projekt eller intresseområde.

En del kommittéer får sin ordförande från sektionerna, bland annat de som arbetar under Teknologsektionen:

 • Phuxkommittén (FTMK), medlemmarna från föreningar
 • ISOkommittén (ITMK), medlemmarna från gillena
 • Internationella kommittén (KvTMK), medlemmarna från gillena
 • Värdarna (IE), medlemmarna från gillena
 • Festkommittén (JTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Sångledarkommittéen (Lutku), medlemmarna från gillena
 • Teknologtraditionskommittén (TPTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Tekonologkulturkommittéen, medlemmarna från gillena

Om du är intresserad av att verka som ordförande för någon av kommittéerna, sök till Teknologsektionen. Läs mer om kommittéerna under Teknologsektionen på denna sida.

Kommittéerna som arbetar under Aava och som leds av medlemmarna i Aava är,

 • Årsfestkommittén (VujuTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan (meldellar för 2020 har väljats)
 • Afterpartykommittén (AFPTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Kommittén för utomhusspel (UPTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Projektkommittén (PTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan

 • Master's Committee, medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan

 • Motionskommittén (LTMK), medlemmarna från föreningar
 • Kommunikationskommittén (VTMK), medlemmarna från föreningar med särställning
 • Kommittén för huvudredaktörer, medlemmarna från föreningar med särställning

Om du är intresserad av att verka som ordförande för dessa kommittéer, sök till Aava.

Kommittéerna under Museisektionen:

 • Museikommitté, medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Marmonkommitté, medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan

Till en del kommittéer rekryteras ordförande och/eller medlemmar separat. Sådana är till exempel

 • Kommittén för företagsrelationer, ordförande rekryteras, medlemmarna från föreningar med särställning
 • Studierådet, ordförande rekryteras, högskolespecifika medlemmar rekryteras
 • Kommittén för kassörer, medlemmarna från föreningar med särställning

 

Skicka in din ansökan

Ansökning till sektions-och kommittéordförandeposter med denna blankett

Ansökning för sektionsmedlemmar med denna blankett

Ansökning till kommittéer med denna blankett.

Av alla som vill bli frivilliga förutsätter vi:

 • Vilja och iver att genomföra studentkultur och evenemang
 • En modig och anpassbar attityd
 • Entusiasm för teamarbete samt utvecklingsvilja
 • Tidsmässig satsning som behövs för uppgiften
 • Förpliktelse med  AUS principer för frivilliga

Vi uppskattar

 • Tidigare eventuell erfarenhet av uppgiftens ansvarsområden
 • En realistisk uppfattning om uppgiften och eventuella utvecklingsidéer

I valet beaktas också sökandenas diversitet och betonas ett mångsidigt frivilligfält.

Arbetsmängden för en kommittéordförande är ungefär några timmar per månad beroende på egen aktivitet. Kommittémedlemmens arbetsbörda är som störst under kommittéernas evenemang. För övrigt hålls möten enligt behov.

Läs mer om AUS frivilligrekrytering för året 2021.

Erikoisuus vuonna 2021-2022: Teekkarius 150 -jaosto ja toimikunnat

Läs mer om sektioner och kommittéer

Kampusjaosto Smökin katolla julistamassa Wappua

Campussektionen

Avsikten är att skapa en ännu trivsammare boende- och studiemiljö som skapar goda förutsättningar för studentkulturen, samhörigheten och välbefinnandet.

Frivilliga
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_7

Gemenskapssektionen Aava

Gemenskapssektionen Aava befrämjar, upprätthåller och förnyar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla studerande vid Aalto-universitetet och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla.

Frivilliga
Polyteekkarimuseo

Museisektionen och kommitté

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det 1958 grundade museet för studerandekultur och dess verksamhet.

Frivilliga
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Studentrepresentanterna

Studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen är Aaltostudenter som deltar i universitetets beslutsfattande och utvecklingen av universitetet.

Gravitaatio

Teknologsektionen

Teknologsektionen värnar om teknologtraditionerna och upprätthåller och utvecklar teknologkulturen.

Frivilliga
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Suvi Vendelin
Ajankohtaista Publicerat:

Studerandens röst hörs i Aaltos styrelseutnämningskommitté

Arkitekturstudent Suvi Vendelin har som första student fått tillträde till Aalto-universitetets styrelseutnämningskommitté (eng. BNC Board Nomination Committee) som studentmedlem. Hon deltog på sitt första möte i maj 2021 och får fortsätta i kommittén i ett år till.
Historiallisessa kuvassa kaksi henkilöä eduskuntatalon portailla pitävät kylttejä, joissa lukee "kehotamme homoseksuaalisuuteen" ja "olen hintti 25 tuntia vuorokaudessa".
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför firas Pride fortfarande?

Till äran av Pridemånaden belyser regnbågsstudentförening GAYY:s styrelse pride-rörelsens historia i denna blogg. Befrämjandet av könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter och jämlikhet har hittills gått fram längs en en lång och stenig stig. Genom att förstå historien får vi en bättre bild av nuläget och vilka saker som förändrats och vad som ännu behöver förändras. Lyckligtvis blir samhället till en bättre plats men förändringen sker inte av sig själv.
Asukkaan UKK
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AYYkamoista asumista - nytt nyhetsbrev för AUS invånare

Invånarnas nyhetsbrev svarar på önskan, att informera om aktuella boendeärenden per epost, som uppkom i invånarenkäten. Nyhetsbrevet utkommer ungefär fem gånger per år.
Sampo Sainio
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Världens hållbaraste studentliv? 

Enligt AUS strategi strävar studentkåren efter kolneutralitet fram till år 2030 men räcker enbart strävan efter kolneutralitet? Verksamhetens hållbarhet kan inte utvärderas med endast en mätare.