Sök till sektioner eller kommittéer

Inom AUS verkar ungefär 200 frivilliga. Frivilligverksamhetens bultande hjärta utgörs av sektioner och kommittéer. Ansökningen till sektioner och kommittéer för år 2021 börjar den 1 november. Ansökningstiden för ordförandeposter går ut lördagden den 30 november och medlemsansökningen till sektioner utgår den 6 december 2020. Ansökningstiden till kommittéerna går ut den 3 januari 2021.
Hae jaostoihin ja toimikuntiin

AUS har sex sektioner: Teknologsektionen, Gemenskapssektionen Aava, Campussektionen, Museisektionen, Styrgruppen för intressebevakning (EduJory) och Sektionen för konstnärlig verksamhet (som söker inga nya medlemmar för 2021).

Sektionerna utgör hjärtat som livar upp verksamheten i Aaltogemenskapen. Sektionernas idéer berikar studentkulturen och ger campuset färg.

Den här hösten kan man ansöka om att bli sektionsordförande 1.11.–30.11. Att verka som sektionsordförande förutsätter entusiasm och motivation, initiativ och vilja lotsa ett frivilliggäng under ett år. Arbetsmängden för sektionsordföranden är några timmar i veckan, i samband med evenemang och projekt även mer.

Ordföranden vid Aava, Teekkarisektion och Kampussektion väljer fem till tio medlemmar till sektionen som får ansvara för ett evenemang eller projekt som genomförs under året. Edujory leds av AUS styrelsemedlem som ansvarar för utbildningspolitik. Sektionen för konstnärlig verksamhet väljs AUS styrelsemedlem och ordförande väljas i första mötet av sektionen.

Sektionerna är täta team, kompisgäng, som delar sorge-och glädjeämnen  och umgås mycket på fritiden under ett år. Sektionerna sammanträder ungefär en gång i veckan.

Taulukkomaisesti kuvattuna AYY:n vapaaehtoiskenttä ruotsiksi

Kommittéerna kompletterar AUS verksamhetsfält. Kommittéerna samlas oftast för ett specifikt evenemang, projekt eller intresseområde.

En del kommittéer får sin ordförande från sektionerna, bland annat de som arbetar under Teknologsektionen:

 • Phuxkommittén (FTMK), medlemmarna från föreningar
 • ISOkommittén (ITMK), medlemmarna från gillena
 • Internationella kommittén (KvTMK), medlemmarna från gillena
 • Värdarna (IE), medlemmarna från gillena
 • Festkommittén (JTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Sångledarkommittéen (Lutku), medlemmarna från gillena
 • Teknologtraditionskommittén (TPTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Tekonologkulturkommittéen, medlemmarna från gillena
 • Teknologskapet 150 -styrgruppen, medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan (läs mer nedan)

 • Redaktionskommittén för Teknologsånger-sångboken,  medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan (läs mer nedan)

Om du är intresserad av att verka som ordförande för någon av kommittéerna, sök till Teknologsektionen. Läs mer om kommittéerna under Teknologsektionen på denna sida.

Kommittéerna som arbetar under Aava och som leds av medlemmarna i Aava är,

 • Årsfestkommittén (VujuTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan (meldellar för 2020 har väljats)
 • Afterpartykommittén (AFPTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Kommittén för utomhusspel (UPTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Projektkommittén (PTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan

 • Motionskommittén (LTMK), medlemmarna från föreningar
 • Kommunikationskommittén (VTMK), medlemmarna från föreningar med särställning
 • Kommittén för huvudredaktörer, medlemmarna från föreningar med särställning

Om du är intresserad av att verka som ordförande för dessa kommittéer, sök till Aava.

Kommittéerna under Museisektionen:

 • Museikommitté, medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Marmonkommitté, medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan

Till en del kommittéer rekryteras ordförande och/eller medlemmar separat. Sådana är till exempel

 • Kommittén för företagsrelationer, ordförande rekryteras, medlemmarna från föreningar med särställning
 • Studierådet, ordförande rekryteras, högskolespecifika medlemmar rekryteras
 • Kommittén för kassörer, medlemmarna från föreningar med särställning

 

En specialitet för år 2021 är att en styrgrupp för jubileumsåret Teknologskapet 150 samt en redaktionsgrupp för teknologsångboken rekryteras.

Teknologskapet 150 -styrgruppen

Årsfesten Teknologskapet 150 firas stort och vackert i november 2022. Styrgruppens uppgift är att planera och förbereda det kommande jubileumsåret Teknologskapet 150 tillsammans med den ansvariga arbetstagaren. Styrgruppens mandatperiod är år 2021 då jubileumsåret, finansieringen och själva festen planeras. 

Styrgruppen leds av en ordförande som väljer styrgrupp på basis av ansökningar och intervjuer tillsammans med en ansvarig arbetstagare.

Du kan söka som styrguppsordförande med denna blankett och till styrgruppen för att planera jubileumsåret med denna blankett.

Av sökande förutsätts:

 Förståelse för teknologkulturen och dess specialkaraktär

Som fördelar ser vi:

Tidigare erfarenhet av att genomföra jubileumsår och stora årsfester

Specialkompetens- och erfarenhet som jubileumsårsförberedelserna kräver: Ekonomiförståelse, projekthantering, företagsförsäljning samt vision och synpunkter om det kommande jubileumsåret.

Redaktionskommittén för Teknologsånger-sångboken

För första gången kan du ansöka om att komma med och göra sångboken Teknologsånger på AUS! Sångboken uppdateras och den nya upplagan publiceras år 2022 till äran av jubileumsåret Teknologskapet 150. Redaktionen planerar, genomför och redigerar den nya upplagan av Teknologsånger-sångboken tillsammans med en ansvarig arbetstagare på AUS.

Redaktionen leds av en chefredaktör som väljer redaktion på basis av ansökningar och intervjuer tillsammans med den ansvariga arbetstagaren.

Du kan söka chefredaktörsposten med denna blankett och till redaktionskommittén med denna blankett.

Redaktionens mandatperiod börjar i januari 2021 och upphör när projektet blivit färdigt.

Av sökande förutsätts:

 • Tidigare erfarenhet av teknologsångkulturen och dess specialkaraktär samt vilja och iver att genomföra och utveckla sångkulturen och sångboken.
 • Förståelse om sångboksredigeringsprocessen

Som fördelar ser vi:

 • Specialkompetens och -erfarenhet som sångboksredigeringen förutsätter: Layout, reklamförsäljning, skrivande
 • Kännedom om teknolog- och sångkulturhistoria

 

Skicka in din ansökan

Ansökning till sektions-och kommittéordförandeposter med denna blankett. DL 30.11.2020.

Ansökning för sektionsmedlemmar med denna blankett. DL 6.12.2020.

Ansökning till kommittéer med denna blankett. DL 3.1.2021.

Av alla som vill bli frivilliga förutsätter vi:

 • Vilja och iver att genomföra studentkultur och evenemang
 • En modig och anpassbar attityd
 • Entusiasm för teamarbete samt utvecklingsvilja
 • Tidsmässig satsning som behövs för uppgiften
 • Förpliktelse med  AUS principer för frivilliga

Vi uppskattar

 • Tidigare eventuell erfarenhet av uppgiftens ansvarsområden
 • En realistisk uppfattning om uppgiften och eventuella utvecklingsidéer

I valet beaktas också sökandenas diversitet och betonas ett mångsidigt frivilligfält.

Arbetsmängden för en kommittéordförande är ungefär några timmar per månad beroende på egen aktivitet. Kommittémedlemmens arbetsbörda är som störst under kommittéernas evenemang. För övrigt hålls möten enligt behov.

 

Läs mer om AUS frivilligrekrytering för året 2021.

Läs mer om sektioner och kommittéer

Kampusjaosto Smökin katolla julistamassa Wappua

Campussektionen

Avsikten är att skapa en ännu trivsammare boende- och studiemiljö som skapar goda förutsättningar för studentkulturen, samhörigheten och välbefinnandet.

Frivilliga
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_7

Gemenskapssektionen Aava

Gemenskapssektionen Aava befrämjar, upprätthåller och förnyar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla studerande vid Aalto-universitetet och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla.

Frivilliga
Polyteekkarimuseo

Museisektionen

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det 1958 grundade museet och dess verksamhet.

Frivilliga
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Studentrepresentanterna

Studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen är Aaltostudenter som deltar i universitetets beslutsfattande och utvecklingen av universitetet.

Gravitaatio

Teknologsektionen

Teknologsektionen värnar om teknologtraditionerna och upprätthåller och utvecklar teknologkulturen.

Frivilliga
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Hae linnanisännäksi
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till slottsvärd eller invånarrådet

På AUS får invånarna verka för sin boendetrivsel och utveckla boendet på många sätt. Husmötena som ordnas i november-december – följ husets anslagstavla.
Kuvassa Milja Leinonen ja Joonas Nurmi
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS valde delegationsordförande och styrelsebildare för 2021

Delegationen för Aalto-universitetets studentkår valde på sitt möte 5.11.2020 styrelsebildare och delegationsordförande för år 2021. Delegationsordföranden heter Joonas Nurmi och styrelsebildaren Milja Leinonen.
Keskellä henkilö ja teksti Hae hallopediksi
Ajankohtaista Publicerat:

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2021.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Publicerat:

Förhandsbokning av lokaler för våren 2021

Föreningarna som verkar inom AUS har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Under den här bokningsrundan kan lokalerna bokas för tiden 11.1.2021-8.8.2021.