Sök till sektioner eller kommittéer

AUS har cirka 200 volontärer. Volontärarbetets hjärta är sektionerna och kommittéerna. Rekryteringen har börjat för 2023!
Kampusjaosto, teekkarijaosto ja aava

AUS har sex sektioner: Teknologsektionen, Gemenskapssektionen Aava, Campussektionen, Museisektionen, Styrgruppen för intressebevakning (EduJory) och UO-sektionen.

Sektionerna utgör hjärtat som livar upp verksamheten i Aaltogemenskapen. Sektionernas idéer berikar studentkulturen och ger campuset färg.

Att verka som sektionsordförande förutsätter entusiasm och motivation, initiativ och vilja lotsa ett frivilliggäng under ett år. Arbetsmängden för sektionsordföranden är många timmar i veckan, i samband med evenemang och projekt även mer.

Sektionerna är täta team, kompisgäng, som delar sorge-och glädjeämnen  och umgås mycket på fritiden under ett år. Sektionerna sammanträder ungefär en gång i veckan.

Kommittéerna kompletterar AUS verksamhetsfält. Kommittéerna samlas oftast för ett specifikt evenemang, projekt eller intresseområde.

En del kommittéer får sin ordförande från sektionerna, bland annat de som arbetar under Teknologsektionen:

 • Phuxkommittén (FTMK), medlemmarna från teknik student föreningar
 • ISOkommittén (ITMK), medlemmarna från teknik student föreningar
 • Internationella kommittén (KvTMK), medlemmarna från teknik student föreningar
 • Värdarna (IE), medlemmarna från teknik student föreningar
 • Festkommittén (JTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Sångledarkommittéen (Lutku), medlemmarna från teknik student föreningar
 • Teknologtraditionskommittén (TPTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Tekonologkulturkommittéen (TKTMK), medlemmarna från teknik student föreningar

Om du är intresserad av att verka som ordförande för någon av kommittéerna, sök till Teknologsektionen. Läs mer om kommittéerna under Teknologsektionen på denna sida.

Kommittéerna som arbetar under Aava och som leds av medlemmarna i Aava är,

 • Årsfestkommittén (VujuTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Festivalkommittén (FestTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Seikkailutoimikunta (STMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Laulukulttuuritoimikunta (LaKuTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Master's Committee (MTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan
 • Motionskommittén (LTMK), medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan

Om du är intresserad av att verka som ordförande för dessa kommittéer, sök till Aava.

Kommittéerna under Museisektionen:

 • Museikommitté, medlemmarna rekryteras genom öppen ansökan

Till en del kommittéer rekryteras ordförande och/eller medlemmar separat. Sådana är till exempel

 • Kommittén för företagsrelationer, ordförande rekryteras, medlemmarna från föreningar med särställning
 • Studierådet, ordförande rekryteras, högskolespecifika medlemmar rekryteras
 • Kommittén för kassörer, medlemmarna från föreningar med särställning

Skicka in din ansökan

Länkar till ansökningsblanketter: https://lomake.ayy.fi/rekry/

Av alla som vill bli frivilliga förutsätter vi:

 • Vilja och iver att genomföra studentkultur och evenemang
 • En modig och anpassbar attityd
 • Entusiasm för teamarbete samt utvecklingsvilja
 • Tidsmässig satsning som behövs för uppgiften
 • Förpliktelse med  AUS principer för frivilliga

Vi uppskattar

 • Tidigare eventuell erfarenhet av uppgiftens ansvarsområden
 • En realistisk uppfattning om uppgiften och eventuella utvecklingsidéer

I valet beaktas också sökandenas diversitet och betonas ett mångsidigt frivilligfält.

Arbetsmängden för en kommittéordförande är ungefär några timmar per månad beroende på egen aktivitet. Kommittémedlemmens arbetsbörda är som störst under kommittéernas evenemang. För övrigt hålls möten enligt behov.

Läs mer om AUS frivilligrekrytering.

Läs mer om sektioner och kommittéer

Kampusjaosto Smökin katolla julistamassa Wappua

Campussektionen

Avsikten är att skapa en ännu trivsammare boende- och studiemiljö som skapar goda förutsättningar för studentkulturen, samhörigheten och välbefinnandet.

Frivilliga
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_7

Gemenskapssektionen Aava

Gemenskapssektionen Aava befrämjar, upprätthåller och förnyar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla studerande vid Aalto-universitetet och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla.

Frivilliga
Polyteekkarimuseo

Museisektionen och kommitté

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det 1958 grundade museet för studerandekultur och dess verksamhet.

Frivilliga
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Studentrepresentanterna

Studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen är Aaltostudenter som deltar i universitetets beslutsfattande och utvecklingen av universitetet.

Gravitaatio

Teknologsektionen

Teknologsektionen värnar om teknologtraditionerna och upprätthåller och utvecklar teknologkulturen.

Frivilliga
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.