Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Alla adresser är i formen fö[email protected] Om du inte vet exakt vem du ska skicka din fråga till, kan du använda vår allmänna [email protected] e-postadress.

Huvudkontoret

Kontoret
Otsvängen 11
02150 Esbo
Visa på karta

Postadress

Aalto-universitets studentkår
PB 69, 02151 Esbo
Faktureringsinformation

Studentkårens huvudkontor finns i en egen byggnad vid Otsvängen 11, Esbo. AUS servicebyrån finns också i samma byggnad. Den officiella anslagstavlan finns också där.

Här hittar du kontaktuppgifter till huvudkontorets personal.

Ledning

 Antti Ilmavirta

Antti Ilmavirta

Verksamhetsledare
 Otto Usvajärvi

Otto Usvajärvi

Styrelseordförande
 Kaisla Soljanto

Kaisla Soljanto

Styrelsens viceordförande, företagsrelationer, strategi
 Monika Kivimäki

Monika Kivimäki

Ekonomichef
 Laura Luoto

Laura Luoto

Chef för kommunikationen och påverkansarbetet, koordinator för hållbar utveckling
 Annika Mällinen

Annika Mällinen

Utvecklingschef

Minna Merensilta

Service- och uthyrningschef

Petri Kuusisto

Projektledare
 Anna Merikari

Anna Merikari

Museidirektör, gemenskapskoordinator, sakkunnig för konstverksamhet
 Pekka Pirkola

Pekka Pirkola

Sakkunnig i understödsärenden

Service

Minna Merensilta

Service- och uthyrningschef
 Milla Elo

Milla Elo

Servicerådgivare, under servicetimmar:
 Päivi von Rabenau

Päivi von Rabenau

Servicerådgivare, under servicetimmar:
 Peppi Reinikka

Peppi Reinikka

Boenderådgivare, under servicetimmar:
  Anniina Hakatie

Anniina Hakatie

Boenderådgivare, Boendeaktivitetskoordinator, under servicetimmar:
 Virve Kumpulainen

Virve Kumpulainen

Boenderådgivare, under servicetimmar:
 Touko Heikkinen

Touko Heikkinen

Servicerådgivare
 Krista Kalamo

Krista Kalamo

Kommunikationssakkunnig
 Marianna Malkamäki

Marianna Malkamäki

Styrelsemedlem: Internationalism, service, kommunikation, utbildningspolitik

Mer information om vår öppettider och kontakt information finns här.

Kommunikation

 Laura Luoto

Laura Luoto

Chef för kommunikationen och påverkansarbetet, koordinator för hållbar utveckling
 Julia Wihuri

Julia Wihuri

Kommunikationssakkunnig

Johanna Mikkonen

Översättare (engelska)

Nina Piispanen

Översättare (svenska)
 Marianna Malkamäki

Marianna Malkamäki

Styrelsemedlem: Internationalism, service, kommunikation, utbildningspolitik

Maria Tuunanen

Sakkunnig i visuell kommunikation

Översättarna översätter endast AUS interna dokument.

Du kan kontakta kommunikationssakkunning även via e-postaddress [email protected]

Du når studentkårens hela kommunikationssektor på e-postadressen [email protected].

Skicka nyheter för veckobrev eller föreningsbrev via e-postaddress https://lomake.ayy.fi/viestinta/tiedotteet/

För att få vårt veckobrev, skriv dina uppgifter här.

Intressebevakning

 Laura Luoto

Laura Luoto

Chef för kommunikationen och påverkansarbetet, koordinator för hållbar utveckling
 Lauri Jurvanen

Lauri Jurvanen

Påverkansexpert, socialpolitik; Vicekontaktperson i trakasserisituationer
 Teemu Palkki

Teemu Palkki

Påverkansexpert, högskolepolitik
 Fon Krairiksh

Fon Krairiksh

Påverkansexpert, internationalitet; Kontaktperson i trakasserisituationer, förtroendeperson för frivilliga
 Veera Ollikainen

Veera Ollikainen

Styrelsemedlem: Utbildningspolitik
 Marianna Malkamäki

Marianna Malkamäki

Styrelsemedlem: Internationalism, service, kommunikation, utbildningspolitik
 Velma Pohjonen

Velma Pohjonen

Styrelsemedlem: Socialpolitik, hållbar utveckling, motion
 Vili Ripatti

Vili Ripatti

Styrelsemedlem: Välfärd, likabehandling, föreningar
 Sampo Sainio

Sampo Sainio

Styrelsemedlem: Fastigheter, boende, campus, hållbar utveckling
 Sara Selonen

Sara Selonen

Projektarbetare: servicedesign

Det är lättast att kontakta AUS högskolepolitiksektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS socialpolitiksektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS internationella ärenden sektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS motion sektor via e-postadressen [email protected]

Vi svarar på kontakter gällande studentrådgivning senast inom två veckor från kontakten.

Gemenskap

 Anna Merikari

Anna Merikari

Museidirektör, gemenskapskoordinator, sakkunnig för konstverksamhet
 Samu Nurmi

Samu Nurmi

Verkställande producent
 Tuulia Telin

Tuulia Telin

Sakkunnig, föreningar, nya studerande och alumner
 Tero Uuttana

Tero Uuttana

Producent
 Ida Parkkinen

Ida Parkkinen

Styrelsemedlem: Gemenskapen, frivilliga, evenemang
 Vili Ripatti

Vili Ripatti

Styrelsemedlem: Välfärd, likabehandling, föreningar
 Erik Halttunen

Erik Halttunen

Styrelsemedlem: Föreningar, nya studerande, Neuvosto, lokaler

Delar av AUS kulturverksamhet är också våra kulturaktörer Aava och Teknologsektionen.

Det är lättast att kontakta Aava via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta Teknologsektionen via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta Campussektionen via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta AUS producenter och gemenskapsansvarig på AUS styrelse via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta alumni ärenden via [email protected].

Det är lättast att kontakta AUS föreningarnssektor via e-postadressen [email protected].

Museet och arkivet

 Anna Merikari

Anna Merikari

Museidirektör, gemenskapskoordinator, sakkunnig för konstverksamhet
 Ahto Harmo

Ahto Harmo

Arkivföreståndare
 Rasmus Ruohola

Rasmus Ruohola

Intendent

Det är lättast att kontakta arkivet och museet via e-postadresserna [email protected] och [email protected]. Kontakt [email protected]

Det är lättast att kontakta Museisektionen via e-postadressen [email protected]

Företagsrelationer

 Ville Kauhanen

Ville Kauhanen

Företagsrelationskoordinator

Informationsteknik

 Teemu Heinämäki

Teemu Heinämäki

IT-expert

Taavi Mustajoki

IT-stöd

Samu Kangas

IT-stöd
 Tommi Saranpää

Tommi Saranpää

Trinet

Det är lättast att kontakta AUS informationstekniksektor via e-postadresserna [email protected]

Trinet ([email protected]) besvarar alla frågor om internet och tv. Närmare uppgifter om hur nät och tv fungerar samt fler kontaktuppgifter finns på Trinets webbplats.

Ekonomi

 Monika Kivimäki

Monika Kivimäki

Ekonomichef
 Arja Haverinen

Arja Haverinen

Kassör

Jari Sartokoski

Controller

Fastighetsärenden

 Hannes Helminen

Hannes Helminen

Fastighetschef
 Janne Kankaisto

Janne Kankaisto

Servicemästare
 Saila Mertsalmi

Saila Mertsalmi

Administrativ disponent

Petri Kuusisto

Projektledare
 Heidi Mikkola

Heidi Mikkola

Fastighetssakkunnig
 Miranda Puranen

Miranda Puranen

Fastighetsassistent
 Lassi Vainikainen

Lassi Vainikainen

Fastighetsassistent
 Sampo Sainio

Sampo Sainio

Styrelsemedlem: Fastigheter, boende, campus, hållbar utveckling
 Tomas Kurenniemi

Tomas Kurenniemi

Styrelsemedlem: Fastigheter, ekonomi, digitalisering, studerandecentrum
 Ellen Heikkilä

Ellen Heikkilä

Projektkoordinator: studerandecentret

Kontaktinformation för underhållsföretag finns här.

Kontaktinformation för slottsvärdar finns här.

Förtroendepersonerna för frivilliga

 Fon Krairiksh

Fon Krairiksh

Förtroendeperson för frivilliga

Förtroendepersonerna för frivilliga ser till att spelreglerna för frivilligarbete följs och presenteras för nya aktörer. Dessutom ser de till att alla frivilliga behandlas rättvist och jämlikt, och vid behov ger de råd och stöd i eventuella problemsituationer. Förtroendepersonerna når du säkrast via e-post (fornamn.efternamn(at)ayy.fi) eller på kontoret.

 

Filialen: St. Michel

Förutom i huvudstadsregionen finns Aalto-universitet på en filialort:

Handelshögskolan, St. Michel
BScBA-program

Lönnrotsgatan 5
50100 St. Michel
Visa på kartan

AUS studenter i St Michel betjänas av universitetskonsortiets studentservice och Helsingfors handelshögskolas St. Michels konsortiums studentförening Probba rf.

Aalto-universitetets Handelshögskolan i St. Michel är ett del av Mikkeli universitetet konsortium.

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

Du kan kontakta styrelsen via e-postaddress hallitus(at)ayy.fi

 Otto Usvajärvi

Otto Usvajärvi

Styrelseordförande
 Kaisla Soljanto

Kaisla Soljanto

Styrelsens viceordförande, företagsrelationer, strategi
 Veera Ollikainen

Veera Ollikainen

Styrelsemedlem: Utbildningspolitik
 Marianna Malkamäki

Marianna Malkamäki

Styrelsemedlem: Internationalism, service, kommunikation, utbildningspolitik
 Velma Pohjonen

Velma Pohjonen

Styrelsemedlem: Socialpolitik, hållbar utveckling, motion
 Ida Parkkinen

Ida Parkkinen

Styrelsemedlem: Gemenskapen, frivilliga, evenemang
 Erik Halttunen

Erik Halttunen

Styrelsemedlem: Föreningar, nya studerande, Neuvosto, lokaler
 Vili Ripatti

Vili Ripatti

Styrelsemedlem: Välfärd, likabehandling, föreningar
 Sampo Sainio

Sampo Sainio

Styrelsemedlem: Fastigheter, boende, campus, hållbar utveckling
 Tomas Kurenniemi

Tomas Kurenniemi

Styrelsemedlem: Fastigheter, ekonomi, digitalisering, studerandecentrum

Delegationen

Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ. Delegationen beslutar bland annat om AUS budget, bokslut, byggprojekt, lån och stadgar. Delegationen väljer också studentkårens styrelse, styrelsens ordförande och de högsta tjänsteinnehavarna.

 

Delegationens ordförande

Delegationens ordförande når du per e-post på adressen [email protected] eller [email protected]

 Samuli Vehkomäki

Samuli Vehkomäki

Delegationens ordförande
 Allu Pyhälammi

Allu Pyhälammi

Delegationens första viceordförande
 Julia Tofferi

Julia Tofferi

Delegationens andra viceordförande

Delegationsgruppernas ordförande

Gruppordförandena når du per e-post på adressen [email protected]

Grupp Ordförande Viceordförande
Aallon Kokoomus Jaakko Sirén Pietari Pitzen
CHEM Jani Anttila Atte Reunanen
Kylterirengas Rebecca Adrianzen Kiti Kainulainen
Luja Kimmo Saira Oliver Aarrelampi
LUOVA Matias Saikku Lauri Vallo
SCisma Veera Mäntylä Visa Pollari
Vihreämpi Aalto Tuomas Poutanen Lassi Malvikko
Voltti Emil Huttunen Titta Saari
Våga Elias Keski-Nisula Astrid Holmström

 

 

 

 

Sektionerna

Aava

 

Aava, dvs. Aalto-universitetets studentkårs gemenskapssektion, gestaltar och värnar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla Aaltostuderande och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla oavsett studieinriktning.

Hela sektionen nås på adressen [email protected]

 

Markus Kallaluoto

Ordförande
 Helmi Takala

Helmi Takala

Vice-ordförande
 Julia Karinto

Julia Karinto

Festivalmästare
 Jani Järviluoto

Jani Järviluoto

Festivalmästare
 Alex Korpela

Alex Korpela

Äventyrsmästare

Niina Tapanainen

Magistermästare
 Akseli Konttas

Akseli Konttas

Gemenskapsmästare

Laura Mörsky

Kommunikationsmästare
 Ilkka Kortelainen

Ilkka Kortelainen

Sportsmästare
 Annamaria Ráduly-Baka

Annamaria Ráduly-Baka

Välmåendemästare
 Mikko Hokkanen

Mikko Hokkanen

Sångkulturmästare
 Atte Reunanen

Atte Reunanen

Årsfestmästare

Teknologsektionen

Teknologsektionen eller TS bland kompisarna, verkar vid sidan av Aava på AUS kultursektor.

Du når teknologsektionen på adressen [email protected]

 

 Mimi Mokka

Mimi Mokka

Ordförande
 Veera Repka

Veera Repka

Vice-ordförande
 Essi Tallgren

Essi Tallgren

Teknologkultursdirektör
 Juuso Määttä

Juuso Määttä

Teknologkultursdirektör

Niklas Valuri

Sångledardirektör
 Leeni Nieminen

Leeni Nieminen

Internationalitetsdirektör
 Fanni Mattsson

Fanni Mattsson

Phuxmajor

Niina Ikonen

Storesyskondirektör
  Leevi Koistinen

Leevi Koistinen

IE direktör
 Eeti Ahola

Eeti Ahola

Lakinlaskijaisetdirektör
 Sini Hintsala

Sini Hintsala

Wappendirektör
 Oliver Hiekkamies

Oliver Hiekkamies

KVTMK ordförande
 Henri Brax

Henri Brax

FTMK ordförande
 Aleksi Lallukka

Aleksi Lallukka

ITMK ordförande

Campussektionen

Campussektionen utvecklar Otnäs till ett trivsammare ställe att bo och studera genom att skapa förutsättningar för studentkultur, välbefinnande och sammanhållning.

Du når hela sektionen på e-postadressen [email protected]

 

Erkko Ihalainen

Ordförande

Eero Virmavirta

Medlem

Jenni Toivonen

Medlem

Timi Tiira

Medlem

Veeti Kahilainen

Medlem

Viivi-Maari Kallinen

Medlem

Museisektionen

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det år 1958 grundade Polytekarmuseet och dess verksamhet. Kommittémedlemmarna håller bland annat museet öppet på söndagar, deltar i planeringen och förverkligandet av de växlande utställningarna samt ser till att museet är städat och i gott skick.

Det är lättast att kontakta Museisektionen via e-postadressen [email protected]

 Suvi Rantamäki

Suvi Rantamäki

Ordförande
 Suvi Vendelin

Suvi Vendelin

Kommunikation
 Joonas Nurmi

Joonas Nurmi

Utställningar

Tommi Alajoki

Gulnäbbsrundar
 Oula Siljamo

Oula Siljamo

Träning för guidar

Teekkarius150 sektionen

 

Teekkarius 150 sektionen ansvarar för att organisera evenemangen under Teekkarius 150-årsjubileumsåret.

Det är lättast att kontakta Teekkarius150 sektionen via e-postadressen [email protected]

Linda Loukamo

Ordförande
 Heidi Välisalmi

Heidi Välisalmi

Viceordförande
 Lassi Mäkelä

Lassi Mäkelä

Projekt ansvarig
 Kaisa Kärkkäinen

Kaisa Kärkkäinen

Marknadsföringsansvarig
 Laura Aalto

Laura Aalto

Företagsrelationsansvarig
 Vesta Kulomaa

Vesta Kulomaa

Ansvarig för traditionsveckan
 Oskari Järvinen

Oskari Järvinen

Teknologiansvarig
 Silva Robbins

Silva Robbins

Partyevenemangsansvarig
 Susanna Karlqvist

Susanna Karlqvist

Gemenskapsevenemangsansvarig
 Milja Koskela

Milja Koskela

Årsfestansvarig
 Mari Pulkkinen

Mari Pulkkinen

Kommunikationsansvarig
Förtroende valda och frivilliga för året 2021

 

Studentrepresentanter i förvaltningen

Edujory är den sektion i AUS som ansvarar för samordningen av studentrepresentanterna och utvecklingen av den fortlöpande verksamheten.

Studentrepresentanternas namn och kontaktuppgifter finns på adressen https://beta.halloped.fi/sv/aalto.fi/representatives.

EduJoRy 2022

 Veera Ollikainen

Veera Ollikainen

Ordförande
 Tuomas Poutanen

Tuomas Poutanen

Högskolan för teknikvetenskaper

Johan Lindell

Teknologföreningen
 Joakim Kattelus

Joakim Kattelus

Högskolan för kemiteknik

Simo Hakanummi

Högskolan för elektroteknik

Weixin Niemi

Handelshögskolan

Alexander Vahera-Chibnik

Högskolan för konst, design och arkitektur

TTE-Fonden

Fonden för befrämjande av teknologverksamhet (TTER) delar ut bidrag till AUS hela medlemskår (studerande vid Handelshögskolan, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan) samt AUS olika föreningar och samfund. Fondens syfte är att väcka och upprätthålla intresset för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhällsfrågor samt för kultur.

Mer information: tter.ayy.fi (på finska)

Sirius Vuorikoski

Ordförande
 Pekka Pirkola

Pekka Pirkola

Sakkunnig i understödsärenden
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat