Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Alla adresser är i formen fö[email protected] Om du inte vet exakt vem du ska skicka din fråga till, kan du använda vår allmänna [email protected] e-postadress.

Huvudkontoret

Huvudkontoret
Otsvängen 11
02150 Esbo
Visa på karta

Postadress

Aalto-universitets studentkår
PB 69, 02151 Esbo
Faktureringsinformation

Studentkårens huvudkontor finns i en egen byggnad vid Otsvängen 11, Esbo. AUS servicebyrån finns också i samma byggnad. Den officiella anslagstavlan finns också där.

Här hittar du kontaktuppgifter till huvudkontorets personal.

Ledning

 Tapio Hautamäki

Tapio Hautamäki

Styrelseordförande (2019)
 Olli Kesseli

Olli Kesseli

Styrelseordförande (2020)
 Elina Nieminen

Elina Nieminen

Verksamhetsledare
 Monika Kivimäki

Monika Kivimäki

Ekonomichef

Laura Luoto

Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
 Annika Mällinen

Annika Mällinen

Förvaltnings- och HR-chef
 Heikki Niemi

Heikki Niemi

Fastighetsenhetschef
 Riitu Nuutinen

Riitu Nuutinen

Servicechef

Service

 Iida Palosuo

Iida Palosuo

Styrelsemedlem: Vice ordförande, tjänster
 Riitu Nuutinen

Riitu Nuutinen

Servicechef
 Milla Elo

Milla Elo

Servicerådgivare
 Maria Liimatta-Tuominen

Maria Liimatta-Tuominen

Boenderådgivare
 Saila Rappumäki

Saila Rappumäki

Boenderådgivare
 Peppi Reinikka

Peppi Reinikka

Boenderådgivare
 Minna Silvennoinen

Minna Silvennoinen

Serviceassistent
 Kirsi Veijola

Kirsi Veijola

Boendesakkunnig

Mer information om vår öppettider och kontakt information finns här.

Kommunikation

Laura Luoto

Chef för kommunikationen och påverkansarbetet

Johanna Kouva

Översättare (engelska)
 Hilla Mäkelä

Hilla Mäkelä

AD
 Nina Piispanen

Nina Piispanen

Översättare (svenska)
 Essi Puustinen

Essi Puustinen

Sakkunnig för kommunikation

Översättarna översätter endast AUS interna dokument.

Du kan kontakta informatör och sakkunning via e-postaddress [email protected]

Skicka nyheter för veckobrev eller föreningsbrev via e-postaddress https://lomake.ayy.fi/viestinta/tiedotteet/

Du når studentkårens hela kommunikationssektor på e-postadressen [email protected].

 

Intressebevakning

Laura Luoto

Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
 Lumi Ketola

Lumi Ketola

Styrelsemedlem utbildningspolitik
 Leila Kettunen

Leila Kettunen

Styrelsemedlem Val, varumärke och utbildningspolitik
 Taneli Myllykangas

Taneli Myllykangas

Styrelsemedlem Internationalism och företagsrelationer, arkiv och museum
 Antti Pentikäinen

Antti Pentikäinen

Styrelsemedlem Socialpolitik, kommunal intressebevakning, idrott och motion
 Lauri Jurvanen

Lauri Jurvanen

Sakkunnig, socialpolitik Kontaktperson i trakasserisituationer
 Minna Mäkitalo

Minna Mäkitalo

Sakkunnig, högskolepolitik och studerandes rättsskydd
 Annika Mällinen

Annika Mällinen

Kontaktperson i trakasserisituationer
 Rosa Väisänen

Rosa Väisänen

Sakkunnig, internationella ärenden och hållbarhet

Timo Kalliokoski

Projektassistent

Det är lättast att kontakta AUS högskolepolitiksektor via e-postadresserna [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS socialpolitiksektor via e-postadresserna [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS internationella ärenden sektor via e-postadresserna [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS motion sektor via e-postadresserna [email protected]

Gemenskap

 Anna Halsas

Anna Halsas

Hallituksen jäsen: Järjestöt, uudet opiskelijat ja Neuvosto
 Olli Kesseli

Olli Kesseli

Styrelsemedlem Gemenskapen, frivilliga och alumner
 Samu Nurmi

Samu Nurmi

Producent
 Niina Palm

Niina Palm

Producent
 Tuulia Telin

Tuulia Telin

Sakkunnig, järjestöt, uudet opiskelijat ja alumnit
 Tero Uuttana

Tero Uuttana

Sakkunnig för konstverksamhet och ordförande för TOKYO ry
 Eeva Ylimäki

Eeva Ylimäki

Producent
 Titta Saari

Titta Saari

Frivillig: AUS10-årsfestsektionsordförande

Delar av AUS kulturverksamhet är också våra kulturaktörer Aava och Teknologsektionen.

Det är lättast att kontakta Aava via e-postadresserna [email protected]

Det är lättast att kontakta Teknologsektionen via e-postadresserna [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS kultursektor via e-postadresserna [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS föreningarnssektor via e-postadresserna [email protected].

Museet och arkivet

Det är lättast att kontakta arkivet och museet via e-postadresserna [email protected] och [email protected].

Företagsrelationer

 Taneli Myllykangas

Taneli Myllykangas

Styrelsemedlem Internationalism och företagsrelationer, arkiv och museum
 Otto Bergius

Otto Bergius

Koordinator, företagsrelationer
 Ville Kauhanen

Ville Kauhanen

Säljkoordinator
 Rasmus Ruohola

Rasmus Ruohola

Säljkoordinator
 Leo Norilo

Leo Norilo

Frivillig, Ordförande för företagsrelationskommittén (YTMK)

Informationsteknik

 Petteri Nummela

Petteri Nummela

IT-expert
 Ilari Kuoppala

Ilari Kuoppala

IT
 Joonas Palosuo

Joonas Palosuo

IT

Tommi Saranpää

Trinet

Det är lättast att kontakta AUS informationstekniksektor via e-postadresserna [email protected]

Trinet ([email protected]) besvarar alla frågor om internet och tv. Närmare uppgifter om hur nät och tv fungerar samt fler kontaktuppgifter finns på Trinets webbplats.

Fastighetsärenden & ekonomi

 Ellen Heikkilä

Ellen Heikkilä

Fastigheter, campus och hållbar utveckling
 Heikki Niemi

Heikki Niemi

Fastighetsenhetschef

Joel Arantola

Kiinteistöassistentti
 Arja Haverinen

Arja Haverinen

Kassör

Jouni Heikkinen

Controller
 Hannes Helminen

Hannes Helminen

Byggmästare
 Janne Kankaisto

Janne Kankaisto

Fastighetsskötare
 Esa Markkanen

Esa Markkanen

Fastighetschef
 Saila Mertsalmi

Saila Mertsalmi

Fastighetssekreterare
 Tarja Toivanen

Tarja Toivanen

Controller

Kontaktinformation för underhållsföretag finns här.

Förtroendepersonerna för frivilliga

 Saila Rappumäki

Saila Rappumäki

Förtroendeperson för frivilliga
 Kirsi Veijola

Kirsi Veijola

Förtroendeperson för frivilliga

Förtroendepersonerna för frivilliga ser till att spelreglerna för frivilligarbete följs och presenteras för nya aktörer. Dessutom ser de till att alla frivilliga behandlas rättvist och jämlikt, och vid behov ger de råd och stöd i eventuella problemsituationer. Förtroendepersonerna når du säkrast via e-post (fornamn.efternamn(at)ayy.fi) eller på kontoret.

 

Filialen: St. Michel

Förutom i huvudstadsregionen finns Aalto-universitet på en filialort:

Handelshögskolan, St. Michel
BScBA-program

Lönnrotsgatan 5
50100 St. Michel
Visa på kartan

AUS studenter i St Michel betjänas av universitetskonsortiets studentservice och Helsingfors handelshögskolas St. Michels konsortiums studentförening Probba rf.

Aalto-universitetets Handelshögskolan i St. Michel är ett del av Mikkeli universitetet konsortium.

 

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

Du kan kontakta styrelsen via e-postaddress [email protected]

Styrelsen 2019

 Tapio Hautamäki

Tapio Hautamäki

Ordförande
 Iida Palosuo

Iida Palosuo

Vice ordförande, tjänster
 Anna Halsas

Anna Halsas

Föreningar, nya studerande och Rådet
 Ellen Heikkilä

Ellen Heikkilä

Fastigheter, campus och hållbar utveckling
 Marianne Honkasaari

Marianne Honkasaari

Studentcentrumet och konstnärlig verksamhet
 Olli Kesseli

Olli Kesseli

Gemenskapen, frivilliga och alumner
 Lumi Ketola

Lumi Ketola

Utbildningspolitik
 Leila Kettunen

Leila Kettunen

Val, varumärke och utbildningspolitik
 Taneli Myllykangas

Taneli Myllykangas

Internationalism och företagsrelationer, arkiv och museum
 Antti Pentikäinen

Antti Pentikäinen

Socialpolitik, kommunal intressebevakning, idrott och motion

Världens bästa studentliv görs av frivilliga!

Elina Nieminen, AUS verksamhetsledare

Delegationen

Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ. Delegationen beslutar bland annat om AUS budget, bokslut, byggprojekt, lån och stadgar. Delegationen väljer också studentkårens styrelse, styrelsens ordförande och de högsta tjänsteinnehavarna.

 

Delegationens ordförande

Delegationens ordförande når du per e-post på adressen [email protected] eller [email protected]

 Werneri Huhtinen

Werneri Huhtinen

Delegationens ordförande
 Noora Tanska

Noora Tanska

Delegationens 1. vice ordförande
 Lauri Seppäläinen

Lauri Seppäläinen

Delegationens 2. vice ordförande

Delegationsgruppernas ordförande

Gruppordförandena når du per e-post på adressen [email protected]

Grupp PJ VPJ
CHEM Peppi Vilén Santeri Santikko
Luja Jani Pusula Kalle Kekäläinen
LUOVA Anton Närekorpi Liisa Mustonen
SCIsma Märt Vesinurm Aaro Hämeri
Voltti Titta Saari Oskar Niemenoja
Kylterirengas-edustajistoryhmä Topi Soivio Joni Kariluoto
Pro Arte Elina Kuutti Elisa Rauma
Vihreämpi Aalto Henri Miettinen Peppi Seppälä
Oikea Aalto Jyri Tiimonen Nico Siltanen
Polytekarna Petter Selänniemi Albert Rehnberg

 

 

Sektionerna

Aava

 

Aava, dvs. Aalto-universitetets studentkårs gemenskapssektion, gestaltar och värnar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla Aaltostuderande och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla oavsett studieinriktning.

Hela sektionen nås på adressen [email protected]

 

 Kaisa Talvitie

Kaisa Talvitie

Ordförande
 Tommi Alajoki

Tommi Alajoki

Kommunikationsansvarig
 Christian Segercrantz

Christian Segercrantz

Projektansvarig
 Santeri Pigg

Santeri Pigg

Gemenskapansvarig
 Tommi Koivisto

Tommi Koivisto

Afterparty-ansvarig
 Anniina Savolainen

Anniina Savolainen

Afterparty-ansvarig
 Kiti Kainulainen

Kiti Kainulainen

Utomhusansvarig
 Ida Rouhiainen

Ida Rouhiainen

Idrottansvarig
 Jonatan Lehtinen

Jonatan Lehtinen

Välmåendeansvarig
 Suvi Rantamäki

Suvi Rantamäki

Årsfestansvarig
 Miio Taarna

Miio Taarna

Magisteransvarig

Teknologsektionen

Teknologsektionen eller TS bland kompisarna, verkar vid sidan av Aava på AUS kultursektor.

Du når teknologsektionen på adressen [email protected]

 

 Erna Virtanen

Erna Virtanen

Ordförande
 Jere Vänskä

Jere Vänskä

FTMKs ordförande
 Susanna Karlqvist

Susanna Karlqvist

KVTMKs ordförande
 Otto Takkinen

Otto Takkinen

ITMKs ordförande
 Tuukka Harvela

Tuukka Harvela

IE Direktör
 Toni Heinilä

Toni Heinilä

Klockardirektör
 Anni Parkkila

Anni Parkkila

Traditionsdirektör
 Roope Pääkkönen

Roope Pääkkönen

Kulturdirektör
 Samuli Vehkomäki

Samuli Vehkomäki

Kulturdirektör
 Mikael Liimatainen

Mikael Liimatainen

Wappudirektör
 Pauliina Tomberg

Pauliina Tomberg

Lakinlaskijaisdirektör
 Tuomo Leino

Tuomo Leino

ISO Direktör
 Joel Kauppi

Joel Kauppi

Internationelldirektör

Campussektionen

Campussektionen utvecklar Otnäs till ett trivsammare ställe att bo och studera genom att skapa förutsättningar för studentkultur, välbefinnande och sammanhållning.

Du når hela sektionen på e-postadressen [email protected]

 

 Paavo Hietala

Paavo Hietala

Ordförande
 Laura Nikola

Laura Nikola

Kommunikation & brand
 Annika Niittylä

Annika Niittylä

Slottsherrar
 Sampo Hanhirova

Sampo Hanhirova

Boende
 Sanna Halmkrona

Sanna Halmkrona

Evenemang, underhåll
 Aaro Hämeri

Aaro Hämeri

Evenemang, utlysningen av Wappurieha
 Suvi Ojala

Suvi Ojala

Evenemang, Floradagen
 Markus Nevalainen

Markus Nevalainen

Projekter & anor
 Pekka Mattila

Pekka Mattila

Projekter, JMT3
 Otso Brummer

Otso Brummer

Projekter, JMT5

Museisektionen

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det år 1958 grundade Polytekarmuseet och dess verksamhet. Kommittémedlemmarna håller bland annat museet öppet på söndagar, deltar i planeringen och förverkligandet av de växlande utställningarna samt ser till att museet är städat och i gott skick.

Till museisektionen kan du ansöka året runt. Om du är intresserad av att delta i verksamheten ska du kontakta museet ([email protected]).

Intendenterna för Polytekarmuseet

 Nuutti Sten

Nuutti Sten

Intendent
 Rasmus Ruohola

Rasmus Ruohola

Intendent

Kontakt [email protected]

 

Studentrepresentanter i förvaltningen

Edujory är den sektion i AUS som ansvarar för samordningen av studentrepresentanterna och utvecklingen av den fortlöpande verksamheten.

Studentrepresentanternas namn och kontaktuppgifter finns på adressen https://www.halloped.fi/fi/aalto/organs.

EduJoRy 2019

 Emilia Jurvanen

Emilia Jurvanen

ENG
 Pinja Venäläinen

Pinja Venäläinen

ELEC
 Michel Nader Sajun

Michel Nader Sajun

ARTS
 Saara Niemeläinen

Saara Niemeläinen

SCI
 Aleksi Heikkinen

Aleksi Heikkinen

CHEM

Heikki Helaniemi

BIZ
 Tarmo Kivioja

Tarmo Kivioja

OPNpj
 Carl-Victor Schauman

Carl-Victor Schauman

TF

TTE-Fonden

Fonden för befrämjande av teknologverksamhet (TTER) delar ut bidrag till AUS hela medlemskår (studerande vid Handelshögskolan, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan) samt AUS olika föreningar och samfund. Fondens syfte är att väcka och upprätthålla intresset för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhällsfrågor samt för kultur.

Mer information: tter.ayy.fi (på finska)

Sirius Vuorikoski

Ordförande
 Samu Nurmi

Samu Nurmi

Sekreterare
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat