Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Alla adresser är i formen fö[email protected] Om du inte vet exakt vem du ska skicka din fråga till, kan du använda vår allmänna [email protected] e-postadress.

Huvudkontoret

Kontoret
Otsvängen 11
02150 Esbo
Visa på karta

Postadress

Aalto-universitets studentkår
PB 69, 02151 Esbo
Faktureringsinformation

Studentkårens huvudkontor finns i en egen byggnad vid Otsvängen 11, Esbo. AUS servicebyrån finns också i samma byggnad. Den officiella anslagstavlan finns också där.

Här hittar du kontaktuppgifter till huvudkontorets personal.

Ledning

Service

Mer information om vår öppettider och kontakt information finns här.

Kommunikation

Översättarna översätter endast AUS interna dokument.

Du kan kontakta kommunikationssakkunning även via e-postaddress [email protected]

Du når studentkårens hela kommunikationssektor på e-postadressen [email protected].

Skicka nyheter för veckobrev eller föreningsbrev via e-postaddress https://lomake.ayy.fi/viestinta/tiedotteet/

För att få vårt veckobrev, skriv dina uppgifter här.

Intressebevakning

Det är lättast att kontakta AUS högskolepolitiksektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS socialpolitiksektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS internationella ärenden sektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS motion sektor via e-postadressen [email protected]

Vi svarar på kontakter gällande studentrådgivning senast inom två veckor från kontakten.

Gemenskap

Delar av AUS kulturverksamhet är också våra kulturaktörer Aava och Teknologsektionen.

Det är lättast att kontakta Aava via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta Teknologsektionen via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta Campussektionen via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta AUS producenter och gemenskapsansvarig på AUS styrelse via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta alumni ärenden via [email protected].

Det är lättast att kontakta AUS föreningarnssektor via e-postadressen [email protected].

Museet och arkivet

Det är lättast att kontakta arkivet och museet via e-postadresserna [email protected] och [email protected]. Kontakt [email protected]

Det är lättast att kontakta Museisektionen via e-postadressen [email protected]

Företagsrelationer

Informationsteknik

Det är lättast att kontakta AUS informationstekniksektor via e-postadresserna [email protected]

Trinet ([email protected]) besvarar alla frågor om internet och tv. Närmare uppgifter om hur nät och tv fungerar samt fler kontaktuppgifter finns på Trinets webbplats.

Ekonomi

Fastighetsärenden

Kontaktinformation för underhållsföretag finns här.

Kontaktinformation för slottsvärdar finns här.

Förtroendepersonerna för frivilliga

Förtroendepersonerna för frivilliga ser till att spelreglerna för frivilligarbete följs och presenteras för nya aktörer. Dessutom ser de till att alla frivilliga behandlas rättvist och jämlikt, och vid behov ger de råd och stöd i eventuella problemsituationer. Förtroendepersonerna når du säkrast via e-post (fornamn.efternamn(at)ayy.fi) eller på kontoret.

 

Filialen: St. Michel

Förutom i huvudstadsregionen finns Aalto-universitet på en filialort:

Handelshögskolan, St. Michel
BScBA-program

Lönnrotsgatan 5
50100 St. Michel
Visa på kartan

AUS studenter i St Michel betjänas av universitetskonsortiets studentservice och Helsingfors handelshögskolas St. Michels konsortiums studentförening Probba rf.

Aalto-universitetets Handelshögskolan i St. Michel är ett del av Mikkeli universitetet konsortium.

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

Du kan kontakta styrelsen via e-postaddress hallitus(at)ayy.fi

Delegationen

Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ. Delegationen beslutar bland annat om AUS budget, bokslut, byggprojekt, lån och stadgar. Delegationen väljer också studentkårens styrelse, styrelsens ordförande och de högsta tjänsteinnehavarna.

 

Delegationens ordförande

Delegationens ordförande når du per e-post på adressen [email protected] eller [email protected]

Delegationsgruppernas ordförande

Gruppordförandena når du per e-post på adressen [email protected]

Grupp Ordförande Viceordförande
Aallon Kokoomus Jaakko Sirén Pietari Pitzen
CHEM Jani Anttila Atte Reunanen
Kylterirengas Rebecca Adrianzen Kiti Kainulainen
Luja Kimmo Saira Oliver Aarrelampi
LUOVA Matias Saikku Lauri Vallo
SCisma Veera Mäntylä Visa Pollari
Vihreämpi Aalto Tuomas Poutanen Lassi Malvikko
Voltti Emil Huttunen Titta Saari
Våga Elias Keski-Nisula Astrid Holmström

 

 

 

 

Sektionerna

Aava

 

Aava, dvs. Aalto-universitetets studentkårs gemenskapssektion, gestaltar och värnar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla Aaltostuderande och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla oavsett studieinriktning.

Hela sektionen nås på adressen [email protected]

 

Teknologsektionen

Teknologsektionen eller TS bland kompisarna, verkar vid sidan av Aava på AUS kultursektor.

Du når teknologsektionen på adressen [email protected]

 

Campussektionen

Campussektionen utvecklar Otnäs till ett trivsammare ställe att bo och studera genom att skapa förutsättningar för studentkultur, välbefinnande och sammanhållning.

Du når hela sektionen på e-postadressen [email protected]

 

Museisektionen

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det år 1958 grundade Polytekarmuseet och dess verksamhet. Kommittémedlemmarna håller bland annat museet öppet på söndagar, deltar i planeringen och förverkligandet av de växlande utställningarna samt ser till att museet är städat och i gott skick.

Det är lättast att kontakta Museisektionen via e-postadressen [email protected]

Teekkarius150 sektionen

 

Teekkarius 150 sektionen ansvarar för att organisera evenemangen under Teekkarius 150-årsjubileumsåret.

Det är lättast att kontakta Teekkarius150 sektionen via e-postadressen [email protected]

Förtroende valda och frivilliga för året 2021

 

Studentrepresentanter i förvaltningen

Edujory är den sektion i AUS som ansvarar för samordningen av studentrepresentanterna och utvecklingen av den fortlöpande verksamheten.

Studentrepresentanternas namn och kontaktuppgifter finns på adressen https://beta.halloped.fi/sv/aalto.fi/representatives.

EduJoRy 2022

TTE-Fonden

Fonden för befrämjande av teknologverksamhet (TTER) delar ut bidrag till AUS hela medlemskår (studerande vid Handelshögskolan, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan) samt AUS olika föreningar och samfund. Fondens syfte är att väcka och upprätthålla intresset för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhällsfrågor samt för kultur.

Mer information: tter.ayy.fi (på finska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat