Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Alla adresser är i formen fö[email protected] Om du inte vet exakt vem du ska skicka din fråga till, kan du använda vår allmänna [email protected] e-postadress.

Huvudkontoret

Kontoret
Otsvängen 11
02150 Esbo
Visa på karta

Postadress

Aalto-universitets studentkår
PB 69, 02151 Esbo
Faktureringsinformation

Studentkårens huvudkontor finns i en egen byggnad vid Otsvängen 11, Esbo. AUS servicebyrån finns också i samma byggnad. Den officiella anslagstavlan finns också där.

Här hittar du kontaktuppgifter till huvudkontorets personal.

Ledning

 Milja Leinonen

Milja Leinonen

Styrelseordförande
 Tuomas Poutanen

Tuomas Poutanen

Vice ordförande
 Elina Nieminen

Elina Nieminen

Verksamhetsledare
 Monika Kivimäki

Monika Kivimäki

Ekonomichef
 Laura Luoto

Laura Luoto

Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
 Annika Mällinen

Annika Mällinen

Förvaltnings- och HR-chef

Minna Merensilta

Service- och uthyrningschef
 Anna Merikari

Anna Merikari

Museidirektör, gemenskapskoordinator, sakkunnig för konstverksamhet

Touko Heikkinen

Civiltjänsteman
 Pekka Pirkola

Pekka Pirkola

Sakkunnig i understödsärenden

Service

Minna Merensilta

Service- och uthyrningschef
 Tuomas Poutanen

Tuomas Poutanen

Styrelsens vice ordförande, service, digitalisering
 Milla Elo

Milla Elo

Servicerådgivare, under servicetimmar:
 Maria Liimatta-Tuominen

Maria Liimatta-Tuominen

Boenderådgivare, under servicetimmar:
 Peppi Reinikka

Peppi Reinikka

Boenderådgivare, under servicetimmar:
 Minna Silvennoinen

Minna Silvennoinen

Servicerådgivare, under servicetimmar:

Anniina Hakatie

Boenderådgivare, under servicetimmar:
 Kirsi Veijola

Kirsi Veijola

Boendesakkunnig

Mer information om vår öppettider och kontakt information finns här.

Kommunikation

 Laura Luoto

Laura Luoto

Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
 Sara Selonen

Sara Selonen

Styrelsemedlem, föreningar, kommunikation, konstnärlig verksamhet, museum
 Julia Wihuri

Julia Wihuri

Kommunikationssakkunnig

Johanna Mikkonen

Översättare (engelska)

Tuulikki Päivinen

Översättare (svenska)

Karmen Hellenurm

Grafiker

Översättarna översätter endast AUS interna dokument.

Du kan kontakta kommunikationssakkunning även via e-postaddress [email protected]

Du når studentkårens hela kommunikationssektor på e-postadressen [email protected].

Skicka nyheter för veckobrev eller föreningsbrev via e-postaddress https://lomake.ayy.fi/viestinta/tiedotteet/

För att få vårt veckobrev, skriv dina uppgifter här.

Intressebevakning

 Laura Luoto

Laura Luoto

Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
 Lauri Jurvanen

Lauri Jurvanen

Påverkansexpert, socialpolitik Kontaktperson i trakasserisituationer
 Teemu Palkki

Teemu Palkki

Påverkansexpert, högskolepolitik
 Fon Krairiksh

Fon Krairiksh

Påverkansexpert, internationalitet Vicekontaktperson i trakasserisituationer, förtroendeperson för frivilliga
 Julia Tofferi

Julia Tofferi

Styrelsemedlem, Utbildningspolitik
 Samuli Vehkomäki

Samuli Vehkomäki

Styrelsemedlem, Fastigheter, boende, campus, hållbar utveckling
 Otto Usvajärvi

Otto Usvajärvi

Styrelsemedlem, Fastigheter, finansiera, studentcentrumet, utbildningspolitik
 Rebecca Adrianzen

Rebecca Adrianzen

Styrelsemedlem, Internationalism, föreningar, rådet
 Tiina Pajukari

Tiina Pajukari

Socialpolitik, val,välbefinnande, hållbar utveckling

Det är lättast att kontakta AUS högskolepolitiksektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS socialpolitiksektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS internationella ärenden sektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS motion sektor via e-postadressen [email protected]

Vi svarar på kontakter gällande studentrådgivning senast inom två veckor från kontakten.

Gemenskap

 Anna Merikari

Anna Merikari

Museidirektör, gemenskapskoordinator, sakkunnig för konstverksamhet
 Samu Nurmi

Samu Nurmi

Verkställande producent
 Tuulia Telin

Tuulia Telin

Sakkunnig, föreningar, nya studenter och alumner
 Tero Uuttana

Tero Uuttana

Producent
 Matias Saikku

Matias Saikku

Styrelsemedlem, Gemenskapen, frivilliga, nya studerande
 Sara Selonen

Sara Selonen

Styrelsemedlem, Föreningar, kommunikation, konstnärlig verksamhet, museum
 Rebecca Adrianzen

Rebecca Adrianzen

Styrelsemedlem, Internationalism, föreningar, rådet
 Laura Nikola

Laura Nikola

Styrelsemedlem, Företagsrelationer, alumner, strategi

Delar av AUS kulturverksamhet är också våra kulturaktörer Aava och Teknologsektionen.

Det är lättast att kontakta Aava via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta Teknologsektionen via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta Campussektionen via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta AUS producenter och gemenskapsansvarig på AUS styrelse via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta alumni ärenden via [email protected].

Det är lättast att kontakta AUS föreningarnssektor via e-postadressen [email protected].

Museet och arkivet

 Anna Merikari

Anna Merikari

Museidirektör, gemenskapskoordinator, sakkunnig för konstverksamhet
 Ahto Harmo

Ahto Harmo

Arkivföreståndare
 Rasmus Ruohola

Rasmus Ruohola

Intendent

Det är lättast att kontakta arkivet och museet via e-postadresserna [email protected] och [email protected]. Kontakt [email protected]

Det är lättast att kontakta Museisektionen via e-postadressen [email protected]

Företagsrelationer

 Ville Kauhanen

Ville Kauhanen

Företagsrelationskoordinator

Informationsteknik

 Eeva Ylimäki

Eeva Ylimäki

Verkställande IT-expert
 Teemu Heinämäki

Teemu Heinämäki

IT-expert
 Tommi Saranpää

Tommi Saranpää

Trinet

Eetu Manninen

IT-stöd

Taavi Mustajoki

IT-stöd

Det är lättast att kontakta AUS informationstekniksektor via e-postadresserna [email protected]

Trinet ([email protected]) besvarar alla frågor om internet och tv. Närmare uppgifter om hur nät och tv fungerar samt fler kontaktuppgifter finns på Trinets webbplats.

Ekonomi

 Monika Kivimäki

Monika Kivimäki

Ekonomichef
 Arja Haverinen

Arja Haverinen

Kassör

Jari Sartokoski

Controller

Fastighetsärenden

 Samuli Vehkomäki

Samuli Vehkomäki

Styrelsemedlem, fastigheter, boende, campus, hållbar utveckling
 Otto Usvajärvi

Otto Usvajärvi

Styrelsemedlem, fastigheter, finansiera, studentcentrumet, utbildningspolitik
 Hannes Helminen

Hannes Helminen

Fastighetschef
 Janne Kankaisto

Janne Kankaisto

Servicemästare
 Saila Mertsalmi

Saila Mertsalmi

Administrativ disponent
 Heidi Mikkola

Heidi Mikkola

Fastighetssakkunnig
 Miranda Puranen

Miranda Puranen

Fastighetsassistent

Petri Kuusisto

Projektledare

Kontaktinformation för underhållsföretag finns här.

Kontaktinformation för slottsvärdar finns här.

Förtroendepersonerna för frivilliga

 Fon Krairiksh

Fon Krairiksh

Förtroendeperson för frivilliga
 Eeva Ylimäki

Eeva Ylimäki

Viceförtroendeperson för frivilliga

Förtroendepersonerna för frivilliga ser till att spelreglerna för frivilligarbete följs och presenteras för nya aktörer. Dessutom ser de till att alla frivilliga behandlas rättvist och jämlikt, och vid behov ger de råd och stöd i eventuella problemsituationer. Förtroendepersonerna når du säkrast via e-post (fornamn.efternamn(at)ayy.fi) eller på kontoret.

 

Filialen: St. Michel

Förutom i huvudstadsregionen finns Aalto-universitet på en filialort:

Handelshögskolan, St. Michel
BScBA-program

Lönnrotsgatan 5
50100 St. Michel
Visa på kartan

AUS studenter i St Michel betjänas av universitetskonsortiets studentservice och Helsingfors handelshögskolas St. Michels konsortiums studentförening Probba rf.

Aalto-universitetets Handelshögskolan i St. Michel är ett del av Mikkeli universitetet konsortium.

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

Du kan kontakta styrelsen via e-postaddress hallitus(at)ayy.fi

 Milja Leinonen

Milja Leinonen

Ordförande
 Tuomas Poutanen

Tuomas Poutanen

Vice ordförande, service, digitalisering
 Julia Tofferi

Julia Tofferi

Utbildningspolitik
 Rebecca Adrianzen

Rebecca Adrianzen

Internationalism, föreningar, rådet
 Tiina Pajukari

Tiina Pajukari

Socialpolitik, val,välbefinnande, hållbar utveckling
 Matias Saikku

Matias Saikku

Gemenskapen, frivilliga, nya studerande
 Laura Nikola

Laura Nikola

Företagsrelationer, alumner, strategi
 Sara Selonen

Sara Selonen

Föreningar, kommunikation, konstnärlig verksamhet, museum
 Samuli Vehkomäki

Samuli Vehkomäki

Fastigheter, boende, campus, hållbar utveckling
 Otto Usvajärvi

Otto Usvajärvi

Fastigheter, finansiera, studentcentrumet, utbildningspolitik

Världens bästa studentliv görs av frivilliga!

Elina Nieminen, AUS verksamhetsledare

Delegationen

Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ. Delegationen beslutar bland annat om AUS budget, bokslut, byggprojekt, lån och stadgar. Delegationen väljer också studentkårens styrelse, styrelsens ordförande och de högsta tjänsteinnehavarna.

 

Delegationens ordförande

Delegationens ordförande når du per e-post på adressen [email protected] eller [email protected]

 Joonas Nurmi

Joonas Nurmi

Delegationens ordförande
 Noora Torpo

Noora Torpo

Delegationens första viceordförande
 Petra Ekroos

Petra Ekroos

Delegationens andra viceordförande

Delegationsgruppernas ordförande

Gruppordförandena når du per e-post på adressen [email protected]

Grupp

Ordförande

Vice ordförande

CHEM  

Jani Anttila

 Airi Antikainen 

Luja 

Joose Haavanlammi 

Kimmo Saira

LUOVA 

Erik Jaatinen

Ville Alasalmi

SCIsma 

Aaro Hämeri 

Lauri Seppäläinen 

Voltti 

Erna Virtanen 

Sini Huhtinen

Kylterirengas 

Oona Sunnari

Janne Laitila

Pro Arte 

Pekka Lammi

Edith Kankkunen 

Våga  

Axel Wilhelmson

Ellen Heikkilä

Vihreämpi Aalto 

Velma Pohjonen 

Allu Pyhälammi

Vapaus Valita 

Pietari Pitzen

Pekka Hämäläinen

 

 

 

 

Sektionerna

Aava

 

Aava, dvs. Aalto-universitetets studentkårs gemenskapssektion, gestaltar och värnar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla Aaltostuderande och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla oavsett studieinriktning.

Hela sektionen nås på adressen [email protected]

 

 Silva Robbins

Silva Robbins

Ordförande
 Hannu Häikiö

Hannu Häikiö

Vice-ordförande
 Weixin Niemi

Weixin Niemi

Gemenskapsmästare
 Eero Hyytinen

Eero Hyytinen

Projektmästare
 Heidi Heliölä

Heidi Heliölä

Festivalmästare (Aalto Open Air)
 Erik Halttunen

Erik Halttunen

Festivalmästare (Aalto Afterparty)
 Samu Rotko

Samu Rotko

Sportmästare
 Paavo Nissinen

Paavo Nissinen

Välmåendemästare
 Maija Saari

Maija Saari

Magistermästare

Mari Niemelä

Äventyrsmästare

Markus Kallaluoto

Kommunikationsmästare

Teknologsektionen

Teknologsektionen eller TS bland kompisarna, verkar vid sidan av Aava på AUS kultursektor.

Du når teknologsektionen på adressen [email protected]

 

 Ida Parkkinen

Ida Parkkinen

Ordförande, Storesyskondirektör
 Santeri Simanainen

Santeri Simanainen

Vice-ordförande
 Fanni Mattsson

Fanni Mattsson

FTMK ordförande

Leeni Nieminen

KvTMK ordförande
 Niina Ikonen

Niina Ikonen

ITMK ordförande

Veera Repka

IE direktör
 Vesta Kulomaa

Vesta Kulomaa

Wappdirektör
 Mikko Jantunen

Mikko Jantunen

Lakinlaskijaisetdirektör
 Mimi Mokka

Mimi Mokka

Teknologkultursdirektör
 Joona Nevalainen

Joona Nevalainen

Teknologkultursdirektör
 Milja Koskela

Milja Koskela

Sångledardirektör
 Laura Aalto

Laura Aalto

Teknologtraditionsdirektör
 Rudolf Nikander

Rudolf Nikander

Phuxmajor
 Lassi Mölsä

Lassi Mölsä

Internationalitetsdirektör

Campussektionen

Campussektionen utvecklar Otnäs till ett trivsammare ställe att bo och studera genom att skapa förutsättningar för studentkultur, välbefinnande och sammanhållning.

Du når hela sektionen på e-postadressen [email protected]

 

 Niilo Viitanen

Niilo Viitanen

Ordförande
 Niina Tapanainen

Niina Tapanainen

Kommunikation
 Severi Mattila

Severi Mattila

Boende, Slotssvärdar
 Sara Salmu

Sara Salmu

Evenemang, Wappuriehan julistus
 Sara Tuomaala

Sara Tuomaala

Projekt, utrymmesutveckling
 Teemu Kanniainen

Teemu Kanniainen

Evenemang, Floradagen

Ishtiaque Panhwar

Projekt, internationalitet
 Abdullah Günay

Abdullah Günay

Evenemang, internationalitet
 Mikko Kähkönen

Mikko Kähkönen

Evenemang, talkkon
 Verneri  Suomela

Verneri  Suomela

Projekt, kampusutveckling

Museisektionen

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det år 1958 grundade Polytekarmuseet och dess verksamhet. Kommittémedlemmarna håller bland annat museet öppet på söndagar, deltar i planeringen och förverkligandet av de växlande utställningarna samt ser till att museet är städat och i gott skick.

Det är lättast att kontakta Museisektionen via e-postadressen [email protected]

 Petra Ekroos

Petra Ekroos

Ordförande
 Milja Koskela 

Milja Koskela 

Medlem

Ville Mansikkaniemi 

Medlem
 Pekka Pirkola 

Pekka Pirkola 

Medlem
 Suvi Rantamäki 

Suvi Rantamäki 

Medlem
 Titta Saari 

Titta Saari 

Medlem

AUS10-årsfestsektion

AUS10-årsfestsektionens uppgift är att ordna program till äran av AUS 10:e verksamhetsår och särskilt AUS10-årsfesten. 

AUS10-årsfestsektionen nås på adressen [email protected].

 Titta Saari

Titta Saari

Ordförande

Anna Anttalainen

XDMK ordförande

Ella Eskola

Grafik och kommunikation
 Suvi Rantamäki

Suvi Rantamäki

Dekorationer

Vili Kurppa

Sillis, SillisTMK
 Severi Huuki

Severi Huuki

Sillis, SillisTMK
 Anni Niemelä

Anni Niemelä

Cocktail-tilfälle
 Jonna Mikkonen

Jonna Mikkonen

Efterfesten
 Elisa Jokinen

Elisa Jokinen

Banketten, PääTMK
Förtroende valda och frivilliga för året 2021

 

Studentrepresentanter i förvaltningen

Edujory är den sektion i AUS som ansvarar för samordningen av studentrepresentanterna och utvecklingen av den fortlöpande verksamheten.

Studentrepresentanternas namn och kontaktuppgifter finns på adressen https://beta.halloped.fi/sv/aalto.fi/representatives.

EduJoRy 2021

 Julia Tofferi

Julia Tofferi

Ordförande
 Lotta Oksala

Lotta Oksala

Högskolan för teknikvetenskaper

Jani Pusula

Högskolan för ingenjörsvetenskaper
 Kim Eklund

Kim Eklund

Högskolan för kemiteknik

Emil Huttunen

Högskolan för elektroteknik

Jesse Haapanen

Handelshögskolan

Emma Hertzberg

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ulrika Volin

Teknologföreningen

TTE-Fonden

Fonden för befrämjande av teknologverksamhet (TTER) delar ut bidrag till AUS hela medlemskår (studerande vid Handelshögskolan, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan) samt AUS olika föreningar och samfund. Fondens syfte är att väcka och upprätthålla intresset för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhällsfrågor samt för kultur.

Mer information: tter.ayy.fi (på finska)

Sirius Vuorikoski

Ordförande
 Pekka Pirkola

Pekka Pirkola

Sakkunnig i understödsärenden
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat