Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Alla adresser är i formen fö[email protected]. Om du inte vet exakt vem du ska skicka din fråga till, kan du använda vår allmänna [email protected] e-postadress.

Huvudkontoret

Kontoret
Otsvängen 11
02150 Esbo
Visa på karta

Postadress

Aalto-universitets studentkår
PB 69, 02151 Esbo
Faktureringsinformation

Studentkårens huvudkontor finns i en egen byggnad vid Otsvängen 11, Esbo. AUS servicebyrån finns också i samma byggnad. Den officiella anslagstavlan finns också där.

Här hittar du kontaktuppgifter till huvudkontorets personal.

Ledning

 Antti Ilmavirta

Antti Ilmavirta

Verksamhetsledare
 Ida Parkkinen

Ida Parkkinen

Ordförande
 Niina Tapanainen

Niina Tapanainen

Vice ordförande, Företags relationer, Strategi
 Monika Kivimäki

Monika Kivimäki

Ekonomichef
 Annika Ojelma

Annika Ojelma

Utvecklingschef

Minna Merensilta

Service- och uthyrningschef

Petri Kuusisto

Projektledare
 Anna Merikari

Anna Merikari

Museidirektör, gemenskapschef
 Nea Baarman

Nea Baarman

Chef för kommunikation och påverkansarbete
 Pekka Pirkola

Pekka Pirkola

Sakkunnig i understödsärenden

Service

Minna Merensilta

Service- och uthyrningschef
 Milla Elo

Milla Elo

Servicerådgivare, under servicetimmar:
 Päivi von Rabenau

Päivi von Rabenau

Servicerådgivare, under servicetimmar:
 Peppi Reinikka

Peppi Reinikka

Boenderådgivare, under servicetimmar:

Peppi Reinikka

Boenderådgivare, under servicetimmar:
  Anniina Hakatie

Anniina Hakatie

Boenderådgivare, Boendeaktivitetskoordinator, under servicetimmar:
 Virve Kumpulainen

Virve Kumpulainen

Boenderådgivare, under servicetimmar:
 Antti Henriksson

Antti Henriksson

Fastigheter, Ekonomi, Boende, Services

Netta Savinko

Senior kommunikationssakkunnig

Mer information om vår öppettider och kontakt information finns här.

Kommunikation

 Nea Baarman

Nea Baarman

Chef för kommunikation och påverkansarbete
 Julia Wihuri

Julia Wihuri

Senior kommunikationssakkunnig
 Maria Tuunanen

Maria Tuunanen

Sakkunnig i visuell kommunikation

Johanna Mikkonen

Översättare (engelska)

Nina Piispanen

Översättare (svenska)
 Ene Rönkkö

Ene Rönkkö

Socialpolitik, Hållbar utveckling, Kommunikation

Översättarna översätter endast AUS interna dokument.

Du kan kontakta kommunikationssakkunning även via e-postaddress [email protected]

Du når studentkårens hela kommunikationssektor på e-postadressen [email protected].

Skicka nyheter för veckobrev eller föreningsbrev via e-postaddress https://lomake.ayy.fi/viestinta/tiedotteet/

För att få vårt veckobrev, skriv dina uppgifter här.

Intressebevakning

 Nea Baarman

Nea Baarman

Chef för kommunikation och påverkansarbete
 Teemu Palkki

Teemu Palkki

Påverkansexpert, högskolepolitik
 Ronja Mäkinen

Ronja Mäkinen

Påverkansexpert, internationalitet; Jämlikhetsansvarig, förtroendeperson för frivilliga
 Tiina Pajukari

Tiina Pajukari

Påverkansexpert: Socialpolitik och Hållbar utveckling
 Weixin Niemi

Weixin Niemi

Utbildningspolitik
 Totti Korpua

Totti Korpua

Utbildningspolitik, Val, Välfärd
 Ene Rönkkö

Ene Rönkkö

Socialpolitik, Hållbar utveckling, Kommunikation
 Mantė Žygelytė

Mantė Žygelytė

Nya Studerande, Internationalism, Likabehandling

Det är lättast att kontakta AUS högskolepolitiksektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS socialpolitiksektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS internationella ärenden sektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS motion sektor via e-postadressen [email protected]

Vi svarar på kontakter gällande studentrådgivning senast inom två veckor från kontakten.

Gemenskap

 Anna Merikari

Anna Merikari

Museidirektör, gemenskapschef
 Samu Nurmi

Samu Nurmi

Verkställande producent
 Tuulia Telin

Tuulia Telin

Sakkunnig, föreningar, nya studerande och alumner
 Tero Uuttana

Tero Uuttana

Producent
 Oskari Järvinen

Oskari Järvinen

Gemenskapen, Frivilliga, Digitalisering
 Mante Zygelyte

Mante Zygelyte

Nya Studerande, Internationalism, Likabehandling
 Toni Niemi

Toni Niemi

Föreningar, Neuvosto, Lokaler
 Fanni Mattsson

Fanni Mattsson

Fastigheter, Student centrumet, Hållbar utveckling, Campus

Delar av AUS kulturverksamhet är också våra kulturaktörer Aava och Teknologsektionen.

Det är lättast att kontakta Aava via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta Teknologsektionen via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta Campussektionen via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta AUS producenter och gemenskapsansvarig på AUS styrelse via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta alumni ärenden via [email protected].

Det är lättast att kontakta AUS föreningarnssektor via e-postadressen [email protected].

Museet och arkivet

 Anna Merikari

Anna Merikari

Museidirektör, gemenskapschef
 Ahto Harmo

Ahto Harmo

Arkivföreståndare
 Rasmus Ruohola

Rasmus Ruohola

Intendent, Jämlikhetsansvarig, förtroendeperson för frivilliga

Det är lättast att kontakta arkivet och museet via e-postadresserna [email protected] och [email protected]. Kontakt [email protected]

Det är lättast att kontakta Museisektionen via e-postadressen [email protected].

Företagsrelationer

 Ville Kauhanen

Ville Kauhanen

Företagsrelationskoordinator

Informationsteknik

 Teemu Heinämäki

Teemu Heinämäki

IT-expert

Seem Hyry

IT-stöd
 Tommi Saranpää

Tommi Saranpää

Trinet

Det är lättast att kontakta AUS informationstekniksektor via e-postadresserna[email protected]

Trinet ([email protected]) besvarar alla frågor om internet och tv. Närmare uppgifter om hur nät och tv fungerar samt fler kontaktuppgifter finns på Trinets webbplats.

Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post på följande adress [email protected] och från numret +358 50 5209434

Ekonomi

 Monika Kivimäki

Monika Kivimäki

Ekonomichef
 Arja Haverinen

Arja Haverinen

Kassör

Jari Sartokoski

Controller

Fastighetsärenden

 Hannes Helminen

Hannes Helminen

Fastighetschef
 Janne Kankaisto

Janne Kankaisto

Servicemästare
 Saila Mertsalmi

Saila Mertsalmi

Administrativ disponent

Petri Kuusisto

Projektledare
 Heidi Mikkola

Heidi Mikkola

Fastighetssakkunnig
 Miranda Puranen

Miranda Puranen

Fastighetsassistent
 Ellen Heikkilä

Ellen Heikkilä

Projektkoordinator: studerandecentret
 Antti Henriksson

Antti Henriksson

Fastigheter, Ekonomi, Boende, Services
 Fanni Mattsson

Fanni Mattsson

Fastigheter, Student centrumet, Hållbar utveckling, Campus

Kontaktinformation för underhållsföretag finns här.

Kontaktinformation för slottsvärdar finns här.

Förtroendepersonerna för frivilliga ser till att spelreglerna för frivilligarbete följs och presenteras för nya aktörer. Dessutom ser de till att alla frivilliga behandlas rättvist och jämlikt, och vid behov ger de råd och stöd i eventuella problemsituationer. Förtroendepersonerna når du säkrast via e-post (fornamn.efternamn(at)ayy.fi) eller på kontoret.

Filialen: St. Michel

Förutom i huvudstadsregionen finns Aalto-universitet på en filialort:

Handelshögskolan, St. Michel
BScBA-program
Lönnrotsgatan 5
50100 St. Michel
Visa på kartan

AUS studenter i St Michel betjänas av universitetskonsortiets studentservice och Helsingfors handelshögskolas St. Michels konsortiums studentförening Probba rf.

Aalto-universitetets Handelshögskolan i St. Michel är ett del av Mikkeli universitetet konsortium.

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

Du kan kontakta styrelsen via e-postaddress [email protected]

 Ida Parkkinen

Ida Parkkinen

Ordförande
 Niina Tapanainen

Niina Tapanainen

Vice ordförande, Företags relationer, Strategi
 Weixin Niemi

Weixin Niemi

Utbildningspolitik
 Totti Korpua

Totti Korpua

Utbildningspolitik, Val, Välfärd
 Ene Rönkkö

Ene Rönkkö

Socialpolitik, Hållbar utveckling, Kommunikation
 Oskari Järvinen

Oskari Järvinen

Gemenskapen, Frivilliga, Digitalisering
 Mantė Žygelytė

Mantė Žygelytė

Nya Studerande, Internationalism, Likabehandling
 Toni Niemi

Toni Niemi

Föreningar, Neuvosto, Lokaler
 Antti Henriksson

Antti Henriksson

Fastigheter, Ekonomi, Boende, Services
 Fanni Mattsson

Fanni Mattsson

Fastigheter, Student centrumet, Hållbar utveckling, Campus

Delegationen

Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ. Delegationen beslutar bland annat om AUS budget, bokslut, byggprojekt, lån och stadgar. Delegationen väljer också studentkårens styrelse, styrelsens ordförande och de högsta tjänsteinnehavarna.

Delegationens ordförande

Delegationens ordförande når du per e-post på adressen [email protected] eller [email protected].

 Erik Halttunen

Erik Halttunen

Ordförande

Jaakko Sirén

Första vice ordförande
 Tomas Kurenniemi

Tomas Kurenniemi

Andra vice ordförande

TTE-Fonden

Fonden för befrämjande av teknologverksamhet (TTER) delar ut bidrag till AUS hela medlemskår (studerande vid Handelshögskolan, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan) samt AUS olika föreningar och samfund. Fondens syfte är att väcka och upprätthålla intresset för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhällsfrågor samt för kultur.

Mer information: tter.ayy.fi (på finska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat