Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Alla adresser är i formen fö[email protected] Om du inte vet exakt vem du ska skicka din fråga till, kan du använda vår allmänna [email protected] e-postadress.

Huvudkontoret

Kontoret
Otsvängen 11
02150 Esbo
Visa på karta

Postadress

Aalto-universitets studentkår
PB 69, 02151 Esbo
Faktureringsinformation

Studentkårens huvudkontor finns i en egen byggnad vid Otsvängen 11, Esbo. AUS servicebyrån finns också i samma byggnad. Den officiella anslagstavlan finns också där.

Här hittar du kontaktuppgifter till huvudkontorets personal.

Ledning

 Olli Kesseli

Olli Kesseli

Styrelseordförande
 Elina Nieminen

Elina Nieminen

Verksamhetsledare
 Monika Kivimäki

Monika Kivimäki

Ekonomichef
 Laura Luoto

Laura Luoto

Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
 Annika Mällinen

Annika Mällinen

Utvecklingschef
 Heikki Niemi

Heikki Niemi

Fastighetsenhetschef
 Petteri Nummela

Petteri Nummela

IT-chef

Johanna Pietiläinen

Förvaltnings- och HR-chef
 Milja Leinonen

Milja Leinonen

Vice ordförande

Service

 Milla Elo

Milla Elo

Servicerådgivare, under servicetimmar:
 Maria Liimatta-Tuominen

Maria Liimatta-Tuominen

Boenderådgivare, under servicetimmar:
 Saila Rappumäki

Saila Rappumäki

Boenderådgivare, under servicetimmar:
 Peppi Reinikka

Peppi Reinikka

Boenderådgivare, under servicetimmar:
 Minna Silvennoinen

Minna Silvennoinen

Servicerådgivare, under servicetimmar:
 Kirsi Veijola

Kirsi Veijola

Boendesakkunnig

Mer information om vår öppettider och kontakt information finns här.

Kommunikation

 Laura Luoto

Laura Luoto

Chef för kommunikationen och påverkansarbetet

Julia Wihuri

Kommunikationssakkunnig
 Essi Puustinen

Essi Puustinen

Kommunikationssakkunnig

Johanna Kouva

Översättare (engelska)
 Nina Piispanen

Nina Piispanen

Översättare (svenska)

Iina Sillfors

AD

Översättarna översätter endast AUS interna dokument.

Du kan kontakta kommunikationssakkunning även via e-postaddress [email protected]

Du når studentkårens hela kommunikationssektor på e-postadressen [email protected].

Skicka nyheter för veckobrev eller föreningsbrev via e-postaddress https://lomake.ayy.fi/viestinta/tiedotteet/

För att få vårt veckobrev, skriv dina uppgifter här.

Intressebevakning

 Laura Luoto

Laura Luoto

Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
 Lauri Jurvanen

Lauri Jurvanen

Påverkansexpert, socialpolitik Kontaktperson i trakasserisituationer
 Minna Mäkitalo

Minna Mäkitalo

Påverkansexpert, högskolepolitik och studerandes rättsskydd (på studieledighet)
 Annika Mällinen

Annika Mällinen

Kontaktperson i trakasserisituationer
 Rosa Väisänen

Rosa Väisänen

Påverkansexpert, internationella ärenden och hållbarhet
 Milja Leinonen

Milja Leinonen

Vice ordförande, Utbildningspolitik, Media
 Emily Johnson

Emily Johnson

Studentcentrumet, Campus
 Tarmo Kivioja

Tarmo Kivioja

Utbildningspolitik
 Imran Shamsul

Imran Shamsul

Nya Studerande, Internationalism, Museum
 Tua Videman

Tua Videman

Socialpolitik, Kommunal Intressebevakning, Hållbar Utveckling, Motion

Det är lättast att kontakta AUS högskolepolitiksektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS socialpolitiksektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS internationella ärenden sektor via e-postadressen [email protected]

Det är lättast att kontakta AUS motion sektor via e-postadressen [email protected]i

Vi svarar på kontakter gällande studentrådgivning senast inom två veckor från kontakten.

Gemenskap

 Samu Nurmi

Samu Nurmi

Producent
 Niina Palm

Niina Palm

Producent
 Tuulia Telin

Tuulia Telin

Sakkunnig, föreningar, nya studenter och alumner

Anna Merikari

Sakkunnig för konstverksamhet och ordförande för TOKYO ry
 Eeva Ylimäki

Eeva Ylimäki

Producent
 Titta Saari

Titta Saari

Frivillig: AUS10-årsfestsektionsordförande
 Christian Segercrantz

Christian Segercrantz

Gemenskapen, Frivilliga, Kommunikation, Digitalisering
 Imran Shamsul

Imran Shamsul

Nya Studerande, Internationalism, Museum
 Noora Torpo

Noora Torpo

Föreningar, Strategi, Alumner, Rådet

Delar av AUS kulturverksamhet är också våra kulturaktörer Aava och Teknologsektionen.

Det är lättast att kontakta Aava via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta Teknologsektionen via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta Campussektionen via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta AUS producenter och gemenskapsansvarig på AUS styrelse via e-postadressen [email protected].

Det är lättast att kontakta alumni ärenden via [email protected].

Det är lättast att kontakta AUS föreningarnssektor via e-postadressen [email protected].

Museet och arkivet

Ahto Harmo

Arkivföreståndare

Anna Merikari

Museidirektör
 Imran Shamsul

Imran Shamsul

Nya Studerande, Internationalism, Museum

Rasmus Ruohola

Muséets assistent

Det är lättast att kontakta arkivet och museet via e-postadresserna [email protected] och [email protected].

Företagsrelationer

 Otto Bergius

Otto Bergius

Koordinator, företagsrelationer
 Ville Kauhanen

Ville Kauhanen

Säljkoordinator
 Leo Norilo

Leo Norilo

Frivillig, Ordförande för företagsrelationskommittén (YTMK)
 Joel Himanen

Joel Himanen

Företagsrelationer, Konstnärlig Verksamhet

Informationsteknik

 Petteri Nummela

Petteri Nummela

IT-chef
 Teemu Heinämäki

Teemu Heinämäki

IT
 Tommi Saranpää

Tommi Saranpää

Trinet

Det är lättast att kontakta AUS informationstekniksektor via e-postadresserna [email protected]

Trinet ([email protected]) besvarar alla frågor om internet och tv. Närmare uppgifter om hur nät och tv fungerar samt fler kontaktuppgifter finns på Trinets webbplats.

Ekonomi

 Monika Kivimäki

Monika Kivimäki

Ekonomichef
 Arja Haverinen

Arja Haverinen

Kassör

Jari Sartokoski

Controller

Fastighetsärenden

 Heikki Niemi

Heikki Niemi

Fastighetsenhetschef
 Hannes Helminen

Hannes Helminen

Fastighetschef
 Janne Kankaisto

Janne Kankaisto

Servicemästare
 Esa Markkanen

Esa Markkanen

Fastighetschef
 Saila Mertsalmi

Saila Mertsalmi

Administrativ disponent
 Heidi Mikkola

Heidi Mikkola

Fastighetssakkunnig
 Marianne Honkasaari

Marianne Honkasaari

Projektkoordinator (Studerandecentrum)

Miranda Puranen

Fastighetsassistent

Kontaktinformation för underhållsföretag finns här.

Kontaktinformation för slottsvärdar finns här.

Förtroendepersonerna för frivilliga

 Saila Rappumäki

Saila Rappumäki

Förtroendeperson för frivilliga
 Kirsi Veijola

Kirsi Veijola

Förtroendeperson för frivilliga

Förtroendepersonerna för frivilliga ser till att spelreglerna för frivilligarbete följs och presenteras för nya aktörer. Dessutom ser de till att alla frivilliga behandlas rättvist och jämlikt, och vid behov ger de råd och stöd i eventuella problemsituationer. Förtroendepersonerna når du säkrast via e-post (fornamn.efternamn(at)ayy.fi) eller på kontoret.

 

Filialen: St. Michel

Förutom i huvudstadsregionen finns Aalto-universitet på en filialort:

Handelshögskolan, St. Michel
BScBA-program

Lönnrotsgatan 5
50100 St. Michel
Visa på kartan

AUS studenter i St Michel betjänas av universitetskonsortiets studentservice och Helsingfors handelshögskolas St. Michels konsortiums studentförening Probba rf.

Aalto-universitetets Handelshögskolan i St. Michel är ett del av Mikkeli universitetet konsortium.

 

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

Du kan kontakta styrelsen via e-postaddress hallitus(at)list.ayy.fi

Styrelsen

 Olli Kesseli

Olli Kesseli

Ordförande
 Milja Leinonen

Milja Leinonen

Vice ordförande, Utbildningspolitik, Media
 Joel Himanen

Joel Himanen

Företagsrelationer, Konstnärlig Verksamhet
 Emily Johnson

Emily Johnson

Studentcentrumet, Campus
 Tarmo Kivioja

Tarmo Kivioja

Utbildningspolitik
 Kimmo Saira

Kimmo Saira

Fastigheter, Boende, Studentcentrumet
 Christian Segercrantz

Christian Segercrantz

Gemenskapen, Frivilliga, Kommunikation, Digitalisering
 Imran Shamsul

Imran Shamsul

Nya Studerande, Internationalism, Museum
 Noora Torpo

Noora Torpo

Föreningar, Strategi, Alumner, Rådet
 Tua Videman

Tua Videman

Socialpolitik, Kommunal Intressebevakning, Hållbar Utveckling, Motion

Världens bästa studentliv görs av frivilliga!

Elina Nieminen, AUS verksamhetsledare

Delegationen

Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ. Delegationen beslutar bland annat om AUS budget, bokslut, byggprojekt, lån och stadgar. Delegationen väljer också studentkårens styrelse, styrelsens ordförande och de högsta tjänsteinnehavarna.

 

Delegationens ordförande

Delegationens ordförande når du per e-post på adressen [email protected] eller [email protected]

Suvi Vendelin

Delegationens ordförande

Taneli Myllykangas

Delegationens 1. vice ordförande

Joonas Nurmi

Delegationens 2. vice ordförande

Delegationsgruppernas ordförande

Gruppordförandena når du per e-post på adressen [email protected]

Grupp

PJ 

VPJ 

CHEM  

Airi Antikainen 

Jani Anttila 

Luja 

Samuli Vehkomäki 

Joose Haavanlammi 

LUOVA 

Emma Savela 

Aaro Timonen 

SCIsma 

Aaro Hämeri 

Lauri Seppäläinen 

Voltti 

Roope Pääkkönen 

Erna Virtanen 

Kylterirengas 

Elettra Virtanen 

Apurva Ganoo 

Pro Arte 

Edith Kankkunen 

Våga  

Edvard Ohlström 

Emil Kauppi 

Vihreämpi Aalto 

Velma Pohjonen 

Meeri Pitkänen 

Vapaus Valita 

Konsta Kouzmitchev 

Jyri Tiimonen 

Sektionerna

Aava

 

Aava, dvs. Aalto-universitetets studentkårs gemenskapssektion, gestaltar och värnar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla Aaltostuderande och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla oavsett studieinriktning.

Hela sektionen nås på adressen [email protected]

 

Suvi Rantamäki

Ordförande
 Jonatan Lehtinen

Jonatan Lehtinen

 Sara Argillander

Sara Argillander

 Minea Erviö

Minea Erviö

 Inka Palimo

Inka Palimo

Santeri Simanainen

 Silva Robbins

Silva Robbins

 Tuuli Aaltonen

Tuuli Aaltonen

 Tomi Panula

Tomi Panula

 Essi Pelttari

Essi Pelttari

 Mika Andersson

Mika Andersson

Teknologsektionen

Teknologsektionen eller TS bland kompisarna, verkar vid sidan av Aava på AUS kultursektor.

Du når teknologsektionen på adressen [email protected]

 

 Pauliina Tomberg

Pauliina Tomberg

 Kaisa Kärkkäinen

Kaisa Kärkkäinen

 Heidi Välisalmi

Heidi Välisalmi

 Anni Niemelä

Anni Niemelä

 Inka Hirvonen

Inka Hirvonen

 Elisa Naskali

Elisa Naskali

 Tuomas Kontola

Tuomas Kontola

Markus Järvelä

 Lassi Mölsä

Lassi Mölsä

 Rudolf Nikander

Rudolf Nikander

 Ida Parkkinen

Ida Parkkinen

 Jere Vänskä

Jere Vänskä

Otto Takkinen

 Susanna Karlqvist

Susanna Karlqvist

Campussektionen

Campussektionen utvecklar Otnäs till ett trivsammare ställe att bo och studera genom att skapa förutsättningar för studentkultur, välbefinnande och sammanhållning.

Du når hela sektionen på e-postadressen [email protected]

 

 Paavo Hietala

Paavo Hietala

Ordförande
 Laura Nikola

Laura Nikola

Kommunikation & brand
 Annika Niittylä

Annika Niittylä

Slottsherrar
 Sampo Hanhirova

Sampo Hanhirova

Boende
 Sanna Halmkrona

Sanna Halmkrona

Evenemang, underhåll
 Aaro Hämeri

Aaro Hämeri

Evenemang, utlysningen av Wappurieha
 Suvi Ojala

Suvi Ojala

Evenemang, Floradagen
 Markus Nevalainen

Markus Nevalainen

Projekter & anor
 Pekka Mattila

Pekka Mattila

Projekter, JMT3
 Otso Brummer

Otso Brummer

Projekter, JMT5

Museisektionen

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det år 1958 grundade Polytekarmuseet och dess verksamhet. Kommittémedlemmarna håller bland annat museet öppet på söndagar, deltar i planeringen och förverkligandet av de växlande utställningarna samt ser till att museet är städat och i gott skick.

Till museisektionen kan du ansöka året runt. Om du är intresserad av att delta i verksamheten ska du kontakta museet ([email protected]).

Intendenterna för Polytekarmuseet

 Oula Siljamo

Oula Siljamo

Intendent
 Anni Parkkila

Anni Parkkila

Intendent

Kontakt [email protected]

 

Studentrepresentanter i förvaltningen

Edujory är den sektion i AUS som ansvarar för samordningen av studentrepresentanterna och utvecklingen av den fortlöpande verksamheten.

Studentrepresentanternas namn och kontaktuppgifter finns på adressen https://www.halloped.fi/fi/aalto/organs.

EduJoRy 2020

Jelske Van De Ven

ARTS

Isabella kärkkäinen

BIZ
 Kim Eklund

Kim Eklund

CHEM
 Markus Nevalainen

Markus Nevalainen

ENG
 Otto Laitinen

Otto Laitinen

SCI
 Aleksanteri Paakkinen

Aleksanteri Paakkinen

OPN ordf.

Sonja Linder

TF

TTE-Fonden

Fonden för befrämjande av teknologverksamhet (TTER) delar ut bidrag till AUS hela medlemskår (studerande vid Handelshögskolan, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan) samt AUS olika föreningar och samfund. Fondens syfte är att väcka och upprätthålla intresset för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhällsfrågor samt för kultur.

Mer information: tter.ayy.fi (på finska)

Sirius Vuorikoski

Ordförande
 Samu Nurmi

Samu Nurmi

Sekreterare
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat