För media

För media

På den här sidan finns pressmeddelanden om AUS verksamhet, ställningstaganden och bildfiler som medierna får använda.

Kuvapankki_Tapahtumat_2

Huvudsaklig kontakt

 Julia Wihuri

Julia Wihuri

Senior kommunikationssakkunnig
 Ida Parkkinen

Ida Parkkinen

Styrelseordförande
 Antti Ilmavirta

Antti Ilmavirta

Verksamhetsledare
 Nea Baarman

Nea Baarman

Chef för kommunikationen och påverkansarbete

Alla adresser är i formen fö[email protected]. Kontaktuppgifter till alla arbetstagare och frivilliga hittar du här.

Prenumerera vårt veckobrev här eller föreslå innehåll med denna form. Veckobrevet skickas varje måndag via e-post. Det har nästan 19 000 prenumereranter, som är AUS medlemmar eller andra intresserade. Brevet samlar aktuella nyheter och händelser inom AUS och studentkårens föreningarna och sektionerna samt annat hjälpsamt information till studerande.

AUS meddelanden och ställningstaganden

"Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism"
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism

Studentkårerna AUS, HUS, ISYY, JYY, SHS, TYY, TREY, VYY, ÅAS, OYY, LTKY och KonSt är bestörta över den nuvarande rasismdiskussionen i samhället och kräver konkreta åtgärder för att rensa ut rasismen. Inflytelserika människors rasistiska utlopp har visat vad som är felet i rasismdebatten: man lyssnar inte på människor som är mål för rasism, rasistiska kommentarer underskattas och kvitteras som skämt och diskussionen vältras över ämnet. Vi behöver antirasistiska gärningar, förståelse och solidaritet.
AYY student living
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS ändringar i invånarvalet träder gradvis i kraft från 1.9.2023

Vi meddelade i juni om Aalto-universitetets studentkårs kommande ändringar i invånarvalet vilka kommer att motsvara det nya reglementet som delegationen godkänt och invånarvalsbilagan. Ändringarna grundar sig på Ara-bestämmelser och den nya räntestödslagen som förpliktar studentkåren att allokera bostäder till dem som behöver dem mest.

Den gradvisa ändringen träder i kraft när den nya räntestödslagen träder i kraft 1.8.2023. I lagen anses invånarvalsuppgifterna vara offentliga förvaltningsuppgifter och därvid gäller även bestämmelser om tjänsteansvar som förpliktar studentkåren att allt noggrannare göra invånarvalet på det sätt som lagen kräver.
AYY x SHS x ÅAS x HYY x SYL x OYY x LYY: Studeranderegistret diskriminerar könsminoriteter - vi kräver åtgärder av universitetet
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Studeranderegistret diskriminerar könsminoriteter - vi kräver åtgärder av universitetet

Pride-månaden förblir inte omärkt: universiteten flaggar med regnbågsflaggor och säger fint att de stöder HLBTQIA+-minoriteter. Men hur ser det ut i verkligheten- hur förverkligas stödet för könsminoriteter vid universitetet för tillfället?
Laptop, teacup and snacks on a table.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Ändringar i AUS invånarval på hösten

Aalto-universitetets studentkårs invånarval förändras. Förändringarna gäller reglementet för boendets förnyelseprocess. Vi informerar mer om förändringarna på hösten då systemen har testats och förändringarna kan tas i bruk.

Användningsanvisningar för logor

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat