Frivilliga

Teknologsektionen

Teknologsektionen värnar om teknologtraditionerna och upprätthåller och utvecklar teknologkulturen.

Sektionen ordnar aktiv verksamhet i teknologanda, som ändå ofta är öppen för alla studenter, och stöder föreningar som bidrar till teknologkulturen. Teknologsektionen består av direktörer med egna ansvarsområden, till exempel viskultur, phuxverksamhet eller fester. Teknologsektionen gör sitt bästa för att föra vidare den snart 150-åriga teknologandan och traditionerna, och för att upprätthålla teknologskapet – teknikstudenternas identitet.

Du kan nå Teknologsektionen via e-post: [email protected]

Gravitaatio

Kommittéerna Under teknologsektionen

Under teknologsektionen arbetar flera kommittéer som sammanför representanter för olika gillen för att upprätthålla och förnya teknologkulturen. För att underlätta samarbetet har en del av kommittéerna också medlemmar som inte hör till teknologföreningarna.

Lue lisää
Teekkariperinnejuhla

Tillstånd att bära teknologmössan

Teknologmössan är en sommarmössa, men vintertid (1.10–30.4) kan teknologsektionen på ansökan bevilja tillstånd att bära teknologmössan under festliga representationstillställningar där mössanvändaren representerar teknologkulturen.

Tillstånd kan sökas med webbformuläret nedan. Teknologsektionen godkänner tillstånd på sina veckomöten. Länk till formuläret: https://forms.office.com/e/WEE9aE2mBp 

Snören

Sektionens eller kommitténs snöre beviljas för aktivt deltagande i Teknologsektionens eller dess kommittéers verksamhet under året. Snöret beviljas alltid av Teknologsektionens ordförande.

Snöret bärs tillsammans med halaren. Det knyts så att det faller snett över bröstet från höger axel. Med separat tillstånd kan snöret användas även tillsammans med andra plagg.

Snören i bruk för närvarande:

Phuxkommittén Mörkblått
ISOkommittén Ljusblått
Värdar Mörkgrönt
Festkommittén Violett
Klockarkommittén Klarrött
Internationella kommittén Mörkbrunt
Teknologtraditionskommittén     Mörkt vinrött
Teknologkulturkommittén Silvergrått
Festmedhjälpare Rosa
Teknologprojektsnöre Limegrönt

Teknologsektionens symbol är ett olivgrönt snöre som sektionens nuvarande och tidigare medlemmar har rätt att bära. Kommittéernas sittande ordförande bär ett tofsförsett snöre i kommitténs färg. Polytekarmuseets gyllene snöre kan beviljas av museets intendent och chef på ansökan.  Det vita hederssnöret kan för särskilda förtjänster beviljas en medlem av Teknologsektionen under en valborgsmässoafton då AUS står i tur att lägga studentmössan på Havis Amanda.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat