Administrativ dokumenten

Sammanfattning av tillgängligheten – Aalto Universitetets Studenkår

Aalto-universitetets studentkårs webbplats ayy.fi och dess mobila applikation lyder under EU:s tillgänglighetsdirektiv, som har som mål att säkerställa jämlikheten i det digitala samhället och att ställa enhetliga krav på tillgängligheten.

Aalto.fi-webbplatsen lanserades 3 september 2019. Vid utvecklingen av webbplatsen har kraven i direktivet tagits i beaktan och arbetet fortsätter. Informationen i den här sammanfattningen baseras på självutvärdering.

Aalto-universitetets studentkår har förbundit sig att efterleva tillgänglighetsstandarden. Följande mått har införts för att uppnå detta mål:

  • tillgänglighet är en del av vår uppdragsbeskrivning.
  • tillgänglighet har tagits i beaktan i studentkårens praxis.

Aalto-universitetets studentkårs mål är att upprätthålla en tekniskt tillgänglig webbplats med lättbegripligt innehåll och som är tydlig och lätt att använda för alla sorters användare.

AYY-webbplatsen möter i stort sett kraven för tillgänglighet. Webbplatsen kräver dock vidare förbättringar inom följande områden:

  • bildbeskrivningar (alt-texter)
  • användning av PDF-filer

Om du lägger märke till brister gällande tillgängligheten på webbplatsen, så kan du ge feedback till: [email protected].

Vi kommer att svara på din feedback senast inom två veckor. Vi arbetar aktivt för att ta itu med de identifierade tillgänglighetsproblemen.

Webbsidan använder Open Street Map (OSMF) för kartorna på evenemangssidorna. Kartan upprätthålls av OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Storbritannien. OSMF strävar till att deras webbtjänst skall vara tillgängliga för alla användare. Ifall du märker problem gällande tillgänglighet i tjänsten, vänligen rapportera om problemet genom att klicka på "Report a problem" -knappen på kartan (mer information på engelska på OSMFS:s webbtjänst).

Denna sammanfattning har skapats 30 september 2019.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat