Administrativ dokumenten

Sammanfattning av tillgängligheten – Aalto Universitetets Studenkår

Aalto-universitetets studentkårs webbplats ayy.fi och dess mobila applikation lyder under EU:s tillgänglighetsdirektiv, som har som mål att säkerställa jämlikheten i det digitala samhället och att ställa enhetliga krav på tillgängligheten.

Aalto.fi-webbplatsen lanserades 3 september 2019. Vid utvecklingen av webbplatsen har kraven i direktivet tagits i beaktan och arbetet fortsätter. Informationen i den här sammanfattningen baseras på självutvärdering.

Aalto-universitetets studentkår har förbundit sig att efterleva tillgänglighetsstandarden. Följande mått har införts för att uppnå detta mål:

  • tillgänglighet är en del av vår uppdragsbeskrivning.
  • tillgänglighet har tagits i beaktan i studentkårens praxis.

Aalto-universitetets studentkårs mål är att upprätthålla en tekniskt tillgänglig webbplats med lättbegripligt innehåll och som är tydlig och lätt att använda för alla sorters användare.

AYY-webbplatsen möter i stort sett kraven för tillgänglighet. Webbplatsen kräver dock vidare förbättringar inom följande områden:

  • bildbeskrivningar (alt-texter)
  • användning av PDF-filer

Om du lägger märke till brister gällande tillgängligheten på webbplatsen, så kan du ge feedback till: [email protected].

Vi kommer att svara på din feedback senast inom två veckor. Vi arbetar aktivt för att ta itu med de identifierade tillgänglighetsproblemen.

Denna sammanfattning har skapats 30 september 2019.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat