Sök med till verksamheten

Sök med till verksamheten

Som frivillig kan du till exempel ordna evenemang, utveckla campuset eller delta i studenternas intressebevakning. I verksamheten får du ta del av en mångsidig gemenskap där du får ha roligt, knyta livslånga vänskapsband och utveckla nyttiga arbetslivsfärdigheter..

Ansökningar just nu

Vilken av AUS frivilliguppgifter skulle passa dig bäst? Bekanta dig med uppgifterna, läs mer och sök med!

Board members holding papers

Delegationen

Är du intresserad av att besluta om upp till 17 000 studerandes gemensamma ärenden och använda AUS högsta makt? Vart annat år väljer studenterna 45 medlemmar i delegationsvalet vilka beslutar om studentkårens ärenden. 


Ansökningstid: udda års höst
 

Styrelsen

Till AUS styrelse väljs varje år ca 10 studenter som leder studentkårens vardagliga verksamhet. Styrelsen ansvarar för att genomföra verksamhetsplanen och representerar studentkåren. 

Ansökningstid: årligen i oktober-november.

Tutorverksamhet

Vill du vägleda nya studenter och inkludera dem i Aaltogemenskapen och försäkra dem om att studierna börjar smidigt? Tutorerna har en viktig roll framför allt under studiernas första veckor.

Ansökningstid: årligen i februari-mars

Studentrepresentanter

Som studentrepresentant får du påverka hur studierna är vid Aalto-universitetet. Uppgiftsutbudet är brett och mångsidigt enligt eget intresse och tid som kan användas.

Ansökningstid: årligen i november men platser blir lediga även året om.

Campus Section washing Manta

Gemenskapssektionen Aava

Mer gemenskaplighet till Aalto-universitetet! I Gemenskapssektionen Aava får du planera och genomföra evenemang och andra aktiviteter för studenterna. Aava har en viktig roll i befrämjandet, upprätthållandet och förnyandet av Aaltokulturen. 

Ansökningstid: årligen i slutet av hösten

Campussektionen

Hur skulle campuset i Otnäs kunna bli alltbättre? Campussektionens uppgift är att utveckla, upprätthålla och aktivera campuset. I verksamheten får du påverka bland annat boendeärenden och evenemang som ordnas på campuset- till stor del utifrån eget intresse! 

Ansökningstid: 

Teknologsektionen

Hurdan teknologkultur och vilka teknologtraditioner vill du vara med och skapa? I teknologsektionen verkar en bred skala kommittéer som sammanför representanter från olika gillen. Bekanta dig med kommittéerna och sök med!

Ansökningstid: 

Museisektionen- och kommittén

Skulle du vilja vara med och utveckla, presentera och upprätthålla Museet för studerandekulturer? Som museifrivillig får du göra rollen till din egen, för sysslor räcker för olika människor enligt intresse och kunnande. 

Ansökningstid:

Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_4

Tutorverksamhet

Tutorernas viktigaste uppgift är att handleda förstaårsstuderande i studiernas inledningsskede och hälsa dem välkomna till Aaltogemenskapen.

Frivilliga
Edustajisto kokoustaa

Delegationen

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.

AUS organisation
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_7

Gemenskapssektionen Aava

Gemenskapssektionen Aava befrämjar, upprätthåller och förnyar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla studerande vid Aalto-universitetet och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla.

Frivilliga
Kampusjaosto Smökin katolla julistamassa Wappua

Campussektionen

Avsikten är att skapa en ännu trivsammare boende- och studiemiljö som skapar goda förutsättningar för studentkulturen, samhörigheten och välbefinnandet.

Frivilliga
Polyteekkarimuseo

Museisektionen och kommitté

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det 1958 grundade museet för studerandekultur och dess verksamhet.

Frivilliga
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Studentrepresentanterna

Studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen är Aaltostudenter som deltar i universitetets beslutsfattande och utvecklingen av universitetet.

Gravitaatio

Teknologsektionen

Teknologsektionen värnar om teknologtraditionerna och upprätthåller och utvecklar teknologkulturen.

Frivilliga
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat