Frivilliga

Museisektionen och kommitté

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det 1958 grundade museet för studerandekultur och dess verksamhet.
Polyteekkarimuseo

Det finns uppgifter för människor med många olika färdigheter – man får bygga och riva, städa och stöka, kläcka idéer och värna om traditioner. Det finns meningsfulla uppgifter för alla som vill! Som bäst är sektionen en kombination av lättsamhet med ålderns rätt och ungdomens gränslösa entusiasm.

Sektionen består av cirka 5 personer. Museisektionen träffas regelbundet på sina museumsmåndagar för att gå igenom museets evenemang, lära sig nya saker och sköta om museets utställning och lokaler. På klarspråk betyder det att städa och reparera.

Guidepoolen

Förutom sektionen har museet också en mycket engagerad skara frivilliga guider. Vem som helst oavsett årskurs och studieinriktning kan bli guide.

Vanligen tar det en termin att växa in i guiderollen. Det går att hoppa på utbildningen i början av terminen eller när inspirationen slår till. I arbetet som guide är alla språkkunskaper meriter. Det har redan länge varit en självklarhet för våra kompetenta guider att presentera museet på engelska.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat