Medlemskap och studiekort

Medlemskap och studiekort

När du är medlem i studentkåren kan du utnyttja alla AUS tjänster och otaliga studentförmåner nationellt och till och med globalt.

Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_6

Medlemmar i Aalto-universitetets studentkår är alla studenter vars studier leder till lägre (kandidatexamen) eller högre högskoleexamen (magister-, diplomingenjör-, arkitekt- eller landskapsarkitektexamen). Studenter som tar forskarexamen (licentiat- eller doktorsexamen) och utbytesstudenter kan bli medlemmar om de vill. Forskarstuderandenas förmåner är dock mer begränsade, och de får inte använda Studenthälsans tjänster.

Opiskelijakortin kuva

Studiekortet och Frank App

Studiekortet är det officiella beviset på din studentstatus. När du betalat studentkårsavgiften kan du beställa ett plastkort och/eller ett digitalt kort.

Medlemskap och studiekort
Kuvapankki_Ryhmätyö_1

Kåravgiften

För att kunna anmäla dig närvarande som grundexamensstuderande vid Aalto-universitetet måste du betala medlemsavgiften för Aalto-universitetets studentkår.

Medlemskap och studiekort
Kuvapankki_Juttelua_1

Forskarstuderande

Doktorander kan bli medlemmar i studentkåren om de vill. Det finns betydande skillnader när det gäller tjänster och förmåner för grundexamensstuderande och doktorander.

Medlemskap och studiekort
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat