TTER - Sök bidrag

Sök bidrag

Den här sidan innehåller viktiga instruktioner för att ansöka om bidrag. Läs hela sidan noga innan du börjar fylla i ansökningsformuläret!

TTE-fonden delar ut bidrag på två sätt: via fortlöpande ansökning och ansökningsrundor. Bidrag ansöks med en nätblankett som kan fyllas i när som helst, men kontrollera datumen för ansökningsrundorna och beslutstidtabellen med beaktande av tidtabellen för ditt projekt.

Fonden kan vid behov begära in föreningens budget och senaste bokslut.

TTE-fonden har som mål att stödja och aktivera teknologverksamhet och övrig studentverksamhet i Aaltogemenskapen i alla dess former. Ju flera studerande och anställda som kan delta i ett projekt eller dra nytta av resultatet, desto bättre. Fonden värdesätter särskilt projekt som uppmuntrar människor att skapa något nytt tillsammans. Eftersom universitetets och studenternas anseende också är beroende av synligheten i offentligheten uppmuntrar fonden aktiv kommunikation  både i Aaltogemenskapen och utanför den. Genom en aktiv kommunikation  kan så många aaltoiter som möjligt njuta av ert projekt på ett eller annat sätt.

Fonden har inte tagit i bruk en starkt förutbestämd bidragslinje utan styrgruppen använder sin egen bedömningsförmåga med beaktandet av fondens stadgar och gåvobrev. Dock beviljas inte bidrag för följande saker:

  • projekt som gör ekonomisk vinst
  • skolarbete, diplom- eller andra examensarbeten
  • finansiering av återkommande grundverksamhet
  • bidrag för utbetalning av löner och arvoden för eventuella volontäruppdrag
  • för redan förverkligade projekt-bidrag kan alltså inte sökas retroperspektivt.
  • alkohol
  • onödiga grejer

Därtill förhåller sig styrgruppen mycket kritiskt till olika exkursioner och studieresor eftersom finansiering av dem borde fås från företagsvärlden eller av universitetet. I kapitalanskaffningen för sådana projekt lönar det sig att utforska möjligheter till tillexempel talkoarbete, sponsoravtal och bidrag från till exempel Esbo stad eller Helsingfors stad.

Ansökningsblanketten hittar du här.

Kuva "Sponsored by TTER" -tarroista

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat