Frivilliga

Gemenskapssektionen Aava

Gemenskapssektionen Aava befrämjar, upprätthåller och förnyar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla studerande vid Aalto-universitetet och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla.

Gemenskapssektionen Aava befrämjar, upprätthåller och förnyar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla studerande vid Aalto-universitetet och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla. Aava är med och värnar om de Aaltotraditioner som vuxit fram, och utvecklar gemenskapen vidare genom att tänka ut och genomföra olika evenemang som till exempel volleybollturneringar, utomhusspelevenemang och enorma fester.

Varje sektionsmedlem har ett eget ansvarsområde, men sektionen samarbetar tätt i all sin verksamhet och utgör en dynamisk helhet där idéer blir verklighet. En del kommittémedlemmar verkar som kommittéordföranden.

Under senhösten söker sektionen medlemmar för ett kalenderår genom en ansökan som är öppen för alla. AUS styrelse väljer sektionsordförande som sedan väljer ut sökande till sektionen. Sektionen sammanträder ungefär en gång i veckan. Dessutom innebär uppdraget arbete i form av olika slags arrangemang och evenemangsverksamhet.

Tilläggsinformation: 

Markus Kallaluoto, Gemenskapssektionen Aavas ordförande 2022, [email protected]

Helmi Takala, Vice-ordförande 2022, [email protected]

Evenemang som Aava och dess kommittéer ordnar är till exempel:

 • Aalto Afterparty, den stora festen som avslutar läsårets inskriptionsdag
 • Aalto Open Air, utomhusfestival som inleder Aaltos valborgsfirande
 • Hugogalan, belöningsgalan för aktörer och gemenskapliga gärningar
 •  Humans vs. Zombies, liverollspel
 • SmökkiCup, A! -Spelen och Healthyappro, motionsevenemang
 • AUS årsfest
   

 Tillsammans med andra parter som företräder studentkulturerna:

 • Aalto Amazing Race, en äventyrstävling för första årets studerande
 • Introduktionsveckans Sillis, en avkopplande sillfrukost som  avslutar introduktionsveckan
   

Under Aava finns fem kommittéer, varav fyra rekryteras separat och Motionskommittén som är sammanförande:

 • Festivalkommittén
 • Kommittén för utomhusspel
 • Motionskommittén
 • Masterskommittén
 • Årsfestkommittén (inte för år 2021)
Huispaus 2017

”Jag började som utomhusspelansvarig i gemenskapssektionen Aava i januari under mitt andra studieår. Innan jag sökte till sektionen och blev vald hade jag verkat som frivillig i Afterparty-kommittén (nuvarande festivalkommittén), som arbetar under Aava, i NESU -KY och i scouterna i flera år. Åtminstone Aavas sektionsmedlemmar 2019 har haft flera olika bakgrunder och tidigare frivillighet på AUS är inte nödvändigt.

Uppgiften som utomhusspelansvarig består av ordförandeskap i kommittén för utomhusspel och av att ordna åtminstone två Humans vs. Zombies - utomhusspel under året plus ett tredje evenemang. Jag själv har inte haft tidigare erfarenhet av de här evenemangen men tack vare ivriga och kunniga kommittémedlemmar kunde vi ordna evenemang varav speciellt höstens mycket lyckade Humans vs. Zombies ihågkoms av mig och spelarna.

Det bästa i Gemenskapssektionen Aava är att du inte är starkt förbunden till  noggrant definierade arbetsuppgifter utan kan få ta del av många olika evenemang! Själv ville jag hjälpa till med nästan alla sektionens egna evenemang och kommittéernas. Utöver evenemangsarrangemangen har jag under sektionsåret lärt känna ett stort antal underbara typer och hittat goda vänner både inom den egna sektionen, kommittén och bland andra frivilliga på AUS. Om du tycker om ett glatt teamspel så kunde gemenskapssektionen Aava vara en bra plats för dig!”

-Kiti Kainulainen, ordförande för kommittén för utomhusspel

Uppdragen i sektionen ändras och lever årligen. Nedan en möjlig sammansättning för nästa år:

Ordförande leder sektionens dagliga verksamhet och ser till att saker och ting blir gjorda. Aavas ordförande deltar dessutom i planeringen och utvecklingen av verksamheten på AUS kultursektor.

Den gemenskapsansvariga befrämjar tvärvetenskapligheten och håller kontakt med andra kulturaktörer i studentkulturerna. Dessutom leder den gemenskapsansvariga några tvärvetenskapliga evenemang.

De festivalansvariga ansvarar tillsammans med sin kommitté för Aalto Afterparty som avslutar läsårets inskriptionsdag och för Aalto Open Air, ett utomhusevenemang i festivalanda som inleder valborgsfirandet.

 Motionsansvariga ansvarar för verksamheten i Motionskommittén, som består av  motionsansvariga i föreningarna med särställning, och för de motionsevenemang som kommittén ordnar.

Den må bra-ansvariga bistår den motionsansvariga i arbetet med att leda Motionskommittén. Dessutom ansvarar den må bra-ansvariga för intressebevakningen i anslutning till motion och välbefinnande, och deltar i arrangerandet av nya evenemang som  främjar motion och välbefinnande.

Den utomhusspelansvariga ska få fart på studenterna på roliga sätt. Den utomhusspelansvariga är ordförande för kommittén för utomhusspel (UPTMK) som ordnar utomhusmotionsspel. Under de senaste åren har det inneburit två Humans vs. Zombies-spel och ett tredje evenemang. År 2020 är den utomhusspelansvariga ansvarig för Aalto Amazing Race.

Den kommunikationsansvariga ansvarar för  kommunikationen i Aava, dvs. sköter till exempel Aavas synlighet på sociala medier, samordning och schemaläggning.

Den projektansvariga  hittar på och utvecklar nya evenemang för Aava och Aaltogemenskapen. Som projektansvarig får hen förverkliga sina egna vildaste idéer där endast himlen är gräns. Exempel på evenemang är Finland100, det första Otnäs Natt  och Mösspåläggningen av Havis Amanda 2019 i samarbete med övriga parter. Övriga förverkligade projekt är sektionens varumärkesförnyelse, Campusexpot eller Wappu Aalto (nuförtiden Aalto Open Air). Evenemangen kan vara så stora eller så små som man själv vill.

Mastersvarigas uppgift är att upprätthålla och utveckla studentkårens mångkulturella verksamhet. Mastersvarigas är ordförande för masterskommittén och ordnar flera mångkulturella evenemang under året med dess hjälp. Evenemangen har i allmänhet bestått av bland annat den internationella matfestivalen World dinner samt temafester för internationella helger-såsom Halloween.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat