Hae jaostoon tai toimikuntaan

AYY:n piirissä toimii noin 200 vapaaehtoista. Vapaaehtoistoiminnan sykkivä sydän ovat jaostot ja toimikunnat. Haku jaostoihin ja toimikuntiin vuodelle 2021 aukeaa perjantaina 1.11. Puheenjohtajahaku päättyy 30.11. ja jaoston jäsenhaku 6.12.2020. Haku toimikuntiin päättyy sunnuntaina 3.1.2021.
Hae jaostoihin ja toimikuntiin

AYY:ssa toimii kuusi jaostoa: Yhteisöjaosto Aava, Kampusjaosto, Teekkarijaosto, Museojaosto, edunvalvonnan johtoryhmä eli tuttavallisemmin EduJory ja vuonna 2021 uutena perustettu UO-jaosto.

Jaostot ovat Aalto-yhteisön toiminnan eläväisesti pamppaileva sydän. Jaostojen ideat rikastuttavat opiskelijakulttuuria ja tuovat väriä kampukselle. Jaostolaisen työmäärä on joitain tunteja viikossa, tapahtumien ja projektirutistusten yhteydessä myös enemmän. Jaostolaisella voi myös pestistä riippuen olla oma toimikunta johdettavana, joka myös vie aikaa.

Tänä syksynä jaostojen puheenjohtajaksi voi hakea 1.11.–30.11. Toimiminen jaoston puheenjohtajana edellyttää innostusta ja motivaatiota, työhön tarttuvaa otetta ja halua luotsata vapaaehtoisporukkaa vuoden ajan.

Aavan, Teekkarijaoston ja Kampusjaoston puheenjohtajat valitsevat jaostoihinsa noin viidestä kymmeneen jäsentä, jotka saavat vastuulleen jonkin vuoden aikana toteutettavan tapahtuman tai projektin. EduJoryn puheenjohtajana toimii AYY:n hallituksen koulutuspoliittisista asioista vastaava jäsen.

Jaostot ovat tiiviitä tiimejä, kaveriporukoita, joiden kanssa jaetaan ilot ja surut vuoden ajan sekä vietetään paljon vapaa-aikaa. Jaostot kokoustavat noin kerran viikossa.

Kuvamuotoinen taulukko AYY:n vapaaehtoiskentästä jaostoineen ja toimikuntineen

Toimikunnat täydentävät AYY:n toimintakenttää. Toimikunnat rekrytoidaan yleensä jonkun tietyn tapahtuman, projektin tai kiinnostuksenkohteen ympärille (rekrytoidut toimikunnat) tai ne kootaan ainejärjestöjen hallituslaisista / aktiiveista (kokoavat toimikunnat).

Osa toimikunnista saa puheenjohtajansa suoraan jaostosta.

Teekkarijaoston alla toimivat toimikunnat:

 • Fuksitoimikunta (FTMK), jäsenet yhdistyksistä
 • ISOtoimikunta (ITMK), jäsenet yhdistyksistä
 • Kansainvälisyystoimikunta (KvTMK), jäsenet yhdistyksistä
 • Isännistö ja Emännistö (IE), jäsenet yhdistyksistä
 • Juhlatoimikunta (JTMK), jäsenet avoimella haulla
 • Lukkaritoimikunta (Lutku), jäsenet yhdistyksistä
 • Teekkariperinnetoimikunta (TPTMK), jäsenet avoimella haulla
 • Teekkarikulttuuritoimikunta, jäsenet yhdistyksistä
 • Teekkarius 150 -ohjausryhmä, jäsenet avoimella haulla (lue lisää alempaa)
 • Teekkarilaulukirjan toimituskunta, jäsenet avoimella haulla (lue lisää alempana)

Tutustu tarkemmin Teekkarijaoston alaisiin toimikuntiin tällä sivulla. Mikäli sinua kiinnostaa toimia näiden toimikuntien puheenjohtajana, hae Teekkarijaostoon.

Yhteisöjaosto Aavan alla toimivat ja Aavan jäsenten puheenjohtamat toimikunnat:

 • Vuosijuhlatoimikunta (VujuTMK), jäsenet avoimella haulla (toimijat vuodelle 2021 valittu)
 • Festaritoimikunta (FestTMK), jäsenet avoimella haulla
 • Ulkopelitoimikunta (UPTMK), jäsenet avoimella haulla
 • Projektitoimikunta (PTMK), jäsenet avoimella haulla

 • Master's Committee, jäsenet avoimella haulla

 • Liikuntatoimikunta (LTMK), jäsenet yhdistyksistä

 • Viestintätoimikunta (VTMK), jäsenet yhdistyksistä
 • Päätoimittajien toimikunta, jäsenet yhdistyksistä

Mikäli sinua kiinnostaa toimia näiden toimikuntien puheenjohtajana, hae Aavaan.

Museojaoston alla toimivat toimikunnat:

 • Museotoimikunta, jäsenet avoimella haulla
 • Marmon-toimikunta, jäsenet avoimella haulla

Tutustu Museojaoston alaisiin toimikuntiin tarkemmin tällä sivulla.

Osaan toimikunnista rekrytoidaan puheenjohtaja ja/tai jäsenet erikseen. Tällaisia ovat

 • Yrityssuhdetoimikunta, puheenjohtaja rekrytoidaan, jäsenet erityisaseman yhdistyksistä
 • Opintoneuvosto, puheenjohtaja rekrytoidaan, jäsenet yhdistyksien opintovastaavia
 • Rahastonhoitajien toimikunta, jäsenet yhdistyksistä

 

Erikoisuutena vuodelle 2021 rekrytoidaan Teekkarius 150-juhlavuoden ohjausryhmä, sekä teekkarilaulukirjan toimituskunta!

Teekkarius 150 -ohjausryhmä

Teekkarius 150 -vuosijuhlaa juhlitaan vuonna 2022 marraskuussa isosti ja näyttävästi. Ohjausryhmän tehtävä on suunnitella ja valmistella tulevaa Teekkarius 150-juhlavuotta yhdessä vastaavan työntekijän kanssa. Ohjausryhmän toimintakausi on vuosi 2021, jonka aikana suunnitellaan juhlavuotta, sen rahoitusta, ja itse juhlia.

Ohjausryhmää vetää puheenjohtaja, joka valitsee ohjausryhmän yhdessä vastaavan työntekijän kanssa hakemusten ja haastattelujen perusteella.

Voit nyt hakea sekä ohjausryhmän puheenjohtajaksi tällä lomakkeella sekä ohjausryhmään suunnittelemaan juhlavuotta tällä lomakkeella.

Vaadimme hakijoilta:

Ymmärrystä teekkarikulttuurista ja sen erityispiirteistä.

Etuna katsomme:

Aiempaa kokemusta juhlavuoden ja isojen vuosijuhlien toteutuksesta

Juhlavuoden valmistelua vaativat erityistaidot ja -kokemus: Talousymmärrys, projektinhallinta, yritysmyynti, visio ja näkemys tulevasta juhlavuodesta.

 

Teekkarilauluja -laulukirjan toimituskunta

Ensimmäistä kertaa voit nyt hakea tekemään Teekkarilauluja -laulukirjaa AYY:lle! Laulukirja päivitetään ja uusi painos on tarkoitus julkaista vuonna 2022 Teekkarius 150 -juhlavuoden kunniaksi. Toimituskunta suunnittelee, toteuttaa ja toimittaa uuden painoksen Teekkarilauluja -laulukirjasta yhdessä AYY:n vastaavan työntekijän kanssa.

Toimituskuntaa vetää päätoimittaja, joka valitsee toimikunnan yhdessä vastaavan työntekijän kanssa hakemusten ja haastatteluiden perusteella.

Voit nyt hakea päätoimittajaksi tällä lomakkeella sekä toimituskuntaan tällä lomakkeella.

Toimituskunnan toimikausi alkaa 2021 tammikuussa ja päättyy, kun projekti on saatu päätökseen.

Vaadimme hakijoilta:

Aiempaa kokemusta teekkarilaulukulttuurista ja sen erityispiirteistä sekä halua ja intoa toteuttaa ja kehittää laulukulttuuria ja laulukirjaa.

Ymmärrystä laulukirjan toimitusprosessista.

Etuna katsomme:

Laulukirjatoimitusta vaativat erityistaidot ja -kokemus: Taittaminen, mainosmyynti, kirjoittaminen.

Tietämys teekkari- ja lauluhistoriasta.

 

Lähetä hakemuksesi

Jaostojen ja toimikuntien puheenjohtajaksi haetaan tällä lomakkeella. DL 30.11.2020.

Jaoston jäseniksi haetaan tällä lomakkeella. DL 6.12.2020.

Hakulomakkeet toimikuntiin löydät täältä. DL 3.1.2021.

Edellytämme kaikilta vapaaehtoiseksi hakijoilta:

 • Halua ja intoa toteuttaa kyseistä opiskelijakulttuuria ja sen tapahtumia
 • Reipasta ja sopeutuvaa asennetta
 • Intoa tiimityöhön sekä kehityshalukkuutta
 • Tehtävän mukaan tarvittavaa ajallista panostusta
 • Sitoutumista AYY:n vapaaehtoisuuden periaatteisiin

Eduksi katsotaan

 • Aiempi mahdollinen kokemus haettavan tehtävän vastuualueesta
 • Realistinen käsitys tehtävästä ja mahdolliset kehitysideat

Valinnoissa otetaan lisäksi huomioon hakijoiden diversiteetti ja painotetaan monimuotoista vapaaehtoiskenttää.

 

Lue lisää vapaaehtoisrekrytoinnista vuodelle 2021https://www.ayy.fi/fi/hae-vapaaehtoiseksi

Tämän taulukon avulla voit vertailla AYY:n jaostoja keskenään

Jaosto

Museojaosto

Aava

Teekkarijaosto

Kampusjaosto

EduJory

Fokusalue

Museo

Koko yhteisön tapahtumat. Aaltolaisten yhteen tuominen

Teekkariyhteisön tapahtumat ja toiminta. Teekkarikulttuuri

Viihtyisämpi asuin- ja opiskeluympäristö sekä kylään liittyvät tapahtumat

AYY:n vaikuttaminen

Kuka on puheenjohtaja?

AYY:n jaostolle valitsema

AYY:n jaostolle valitsema

AYY:n jaostolle valitsema

AYY:n jaostolle valitsema

AYY:n koulutuspolitiikasta vastaava hallituslainen

Kuka valitsee puheenjohtajan?

Hallitus yhdessä museojohtajan kanssa

Hallituksen yhteisövastaava tuottajan kanssa

Hallituksen yhteisövastaava tuottajan kanssa

Hallituksen yhteisövastaava tuottajan kanssa

AYY:n hallituksenmuodostaja

PJ:n haku kiinni

30.11.

30.11.

30.11.

30.11.

17.11. (AYY:n hallitus)

Jaoston haku kiinni

6.12.

6.12.

6.12.

6.12.

6.12.

Linkki hakulomakkeeseen

Puheenjohtaja
Jäsen

Puheenjohtaja
Jäsen

Puheenjohtaja
Jäsen

Puheenjohtaja
Jäsen

Puheenjohtaja
Jäsen

Kokoavia toimikuntia?

ei

on

on

ei

on

Rekrytoituja toimikuntia?

on

on

on

ei

ei

Lue lisää jaostoista ja toimikunnista

Kampusjaosto Smökin katolla julistamassa Wappua

Kampusjaosto

Tarkoituksena on luoda entistäkin viihtyisämpi asuin- ja opiskeluympäristö, joka tarjoaa edellytykset opiskelijakulttuurille, yhteishengelle ja hyvinvoinnille.

Vapaaehtoiset
Polyteekkarimuseo

Museojaosto

Museojaoston tehtävänä on ylläpitää, esitellä ja kehittää Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan museota ja sen toimintaa.

Vapaaehtoiset
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat Aallon opiskelijoita, jotka osallistuvat yliopiston päätöksentekoon ja kehittämiseen.

Teekkarijaosto

Teekkarijaosto

Teekkarijaosto vaalii teekkariperinteitä sekä ylläpitää ja kehittää teekkarikulttuuria.

Vapaaehtoiset
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_7

Yhteisöjaosto Aava

Aavan tavoitteena on tuoda kaikki Aalto-yliopiston opiskelijat yhteen ja mahdollistaa yhdessä tekemisen iloa ja suuria elämyksiä kaikille aaltolaisille opintoalasta riippumatta.

Vapaaehtoiset
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Kodikas asunto Otaniemessä
Ajankohtaista Julkaistu:

Muuttavien asukkaiden infokirjeet

Muutatko pois tai sisään AYY:n asuntoon? Saitko muuttajan infokirjeen sähköpostiisi? Mikäli et, voit tarkistaa ajankohtaiset muistutukset täältä.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Julkaistu:

Tilojen ennakkovarauskierros syksylle 2021

AYY:n piirissä olevilla yhdistyksillä on ennakkovarausoikeus kertavuokrattaviin sauna-, juhla- ja kokoustiloihin. Tällä varauskierroksella voi varata tiloja aikavälille 9.8.2021 - 9.1.2022.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Laulukirjan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusanalyysi on valmistunut - uuden laulukirjan työstö etenee

Teekkarilauluja-laulukirjan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusanalyysi nostaa esiin epäkohtia laulukulttuurissa. Erityisen ongelmalliseksi todettiin toistuva miesnäkökulma ja naisen roolin sitominen miestekijään. Mukana oli myös väkivaltaisia, homofobisia, rasistisia ja muunlaisia syrjiviä laulun sanoituksia. Analyysi antaa hyvät lähtökohdat Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan yhdenvertaisuustyöhön ja laulukirjatoimituskunnan työskentelyyn. Uuden laulukirjan työstö on käynnissä.
Avaimet keltaisella taustalla
Ajankohtaista Julkaistu:

Ovenavauspalvelu AYY:n asukkaille

Securitas hoitaa jatkossa AYY:n asunnoissa asuvien ovenavauksen, mikäli asukas lukitsee itsensä ulos asunnostaan.