Frivilliga

Frivilliga

En stor del av AUS verksamhet bedrivs med studentkrafter, och det finns gott om möjligheter att delta. Frivilliguppdrag finns bland annat inom evenemangsproduktion, campusutveckling och intressebevakning, och naturligtvis också i styrelsen och delegationen.

Mantan lakitus, ihmnisia nosturissa, konfettia

Som frivillig i AUS blir du en del av en mångsidig gemenskap där du har möjlighet att förverkliga dig själv, utveckla färdigheter som du har nytta av även i arbetslivet och framför allt ha kul och knyta livslånga vänskapsband. Ett år hos AUS präglas av nya bekantskaper, härliga upplevelser och många möjligheter att utvecklas som människa.

Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_4

Tutorverksamhet

Tutorernas viktigaste uppgift är att handleda förstaårsstuderande i studiernas inledningsskede och hälsa dem välkomna till Aaltogemenskapen.

Frivilliga
Edustajisto kokoustaa

Delegationen

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.

AUS organisation
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_7

Gemenskapssektionen Aava

Gemenskapssektionen Aava befrämjar, upprätthåller och förnyar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla studerande vid Aalto-universitetet och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla.

Frivilliga
Kampusjaosto Smökin katolla julistamassa Wappua

Campussektionen

Avsikten är att skapa en ännu trivsammare boende- och studiemiljö som skapar goda förutsättningar för studentkulturen, samhörigheten och välbefinnandet.

Frivilliga
Polyteekkarimuseo

Museisektionen och kommitté

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det 1958 grundade museet för studerandekultur och dess verksamhet.

Frivilliga
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Studentrepresentanterna

Studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen är Aaltostudenter som deltar i universitetets beslutsfattande och utvecklingen av universitetet.

Gravitaatio

Teknologsektionen

Teknologsektionen värnar om teknologtraditionerna och upprätthåller och utvecklar teknologkulturen.

Frivilliga
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat