Frivilliga

Tutorverksamhet

Tutorernas viktigaste uppgift är att handleda förstaårsstuderande i studiernas inledningsskede och hälsa dem välkomna till Aaltogemenskapen. Vid de tekniska högskolorna kallas tutorerna ISO-personer eller storasyskon.

Varje ny studerande har en egen tutor. I många utbildningsprogram är de nya studenterna indelade i tutorgrupper som består av studerande från den egna årskursen och minst en tutor. 

Du kan få en studiepoäng för uppdraget som tutor.

Så blir du tutor

Vid Aalto är det högskolorna och föreningarna som rekryterar tutorer och samordnar deras verksamhet. Vid de tekniska högskolorna är det gillena som ansvarar för verksamheten, och vid handelshögskolan finns en tutorsamordnare som är anställd av lärandetjänsterna och samordnar tutorverksamheten i samarbete med KY. Också vid ARTS har lärandetjänsterna en tutorsamordnare som sköter rekryteringen. Tutorerna rekryteras i huvudsak i början av våren.

Respons om tutorverksamheten kan skickas till det egna gillets ansvariga eller phuxkaptenen, till BIZ eller ARTS tutorsamordnare eller direkt till de personer inom studentkåren som ansvarar för nya studerande.

Vad omfattar tutorverksamheten?

Tutorn spelar en viktig roll särskilt under terminens första veckor. Tutorerna ordnar träffar för de nya studenterna, visar dem runt på campuset och ger råd i frågor som gäller studiestarten och tidtabellerna.

Att vara tutor är en fin möjlighet att återuppleva de bästa ögonblicken under det första studieåret – och samtidigt lära sig viktiga färdigheter om till exempel kommunikation och hur man leder en grupp.

Tutoruppdraget tar inte slut efter den första veckan. Tutorn håller kontakt med sin grupp nya studerande under hela den första terminen, vid de tekniska högskolorna ända till valborg. I bästa fall består de vänskapsband som knutits i tutorverksamheten resten av livet.

Tutorutbildningar

Alla tutorer deltar i AUS tutorutbildningar dit man anmäler sig i MyCourses. Dessutom ordnas områdesspecifika utbildningar för tutorerna.

AUS tutorutbildningar ordnas varje år i slutet av vårterminen och tar upp nyttig information om uppdraget som tutor i Aaltogemenskapen och om gruppdynamik i allmänhet. I tilläggsmodulen för de internationella studenternas tutorer behandlas till exempel interkulturell kommunikation och vikten av integration.

För att beviljas en studiepoäng ska tutorn delta i alla sina utbildningar och skriva en slutrapport om verksamheten.

Tutorverksamhet för internationella studerande

Tutorerna för internationella studerande kan handleda både tutorgrupper för utbytesstuderande och internationella examensstuderande och grupper där en del studerande är finländare och en del internationella studerande.

Stödet från de internationella tutorerna är ytterst viktigt för internationella studerande som kommer till Finland för första gången. Samtidigt är det en möjlighet för tutorn att utveckla sin egen språk- och kulturkompetens. De internationella tutorerna får lära känna nya kulturer och studerande från hela världen samtidigt som de utvecklar de internationella färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Du kan få en separat studiepoäng för internationell tutorverksamhet och dessutom ett penningarvode förutsatt att du avlägger AUS utbildningar, skriver en rapport och förbinder dig till tutoruppdraget.

Tutorguider

Mer info om tutorverksamheten finns i MyCourses, kurserna JOIN-A0001 och JOIN-A0002 och i tutorguiden nedan.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat