Delegationsval 2019

Delegationsval

Aalto-universitetets studentkårs (AUS) delegationsval ordnas 28.10-5.11.2019

kuvapankki_wappu_1

Delegationen har en central roll i studentkårens beslutsfattande. Delegationen beslutar om AUS stora huvudlinjer, strategiska målsättningar, policy och åsikter. Till dem hör bland annat studentkårens strategi, värderingar, stadgar, budget, policydokument samt styrning av en budget på upp till 17 miljoner på koncernnivå. Den dagliga verksamheten och finslipningen av detaljerna  hör däremot inte till delegationens arbetsuppgifter. Under det gångna året har delegationen fattat beslut om till exempel valet av verksamhetsledare, framtiden för Aino-tidningen och ändringarna i studentkårens stadgar.

Omröstningen är stängd. Tack till alla! Resultat hittas här.

Mantan lakitus, ihmnisia nosturissa, konfettia

Valförbund

Valförbunden i delegationsvalet 2019

Delegationsval 2019
Kokousnuija

Delegationen

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.

AUS organisation
Kuvapankki_Ryhmätyö_3

Anvisningar för kandidater och valförbund

Tidtabell och anvisningar för delegationsvalet samt allmän information till kandidater och valförbund.

Delegationsval 2019
Kuvapankki_Toimistotarvikkeet_2

Material

Dokument såsom blanketter, avtal, info och övrigt material.

Delegationsval 2019

Uutisia

Hallituksenmuodostaja Olli Kesseli ja edustajiston puheenjohtaja Suvi Vendelin
Ajankohtaista Publicerat:

AUS valde delegationsordförande och styrelsebildare för 2020

Delegationen valde på sitt möte 12.11.2019 styrelsebildare och delegationsordförande för år 2020. Delegationsordföranden heter Suvi Vendelin och styrelsebildaren Olli Kesseli.
Vaaliuurna
Ajankohtaista Publicerat:

”Jag skulle inte vilja kräva att ni räddar demokratin, men nog skulle det vara helt roligt”,”- AUS delegationsvalsresultat för med sig förändringar i gruppernas platsantal

Aalto-universitetets studentkårs delegationsval år 2019 ordnades 28.10-5.11. Med valet valdes en delegation med 45 medlemmar som utövar den högsta beslutanderätten i studentkåren. Till delegationsvalets segrare hör gruppen Grönare Aalto som trefaldigade sitt platsantal jämfört med det föregående valet. Även Pro Arte och Kylterirengas ökade sina platsantal med en plats.
Vaalipaneelin osallistujat näyttävät kylttejä, joissa lukee JOO
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Studentkårens röstning i full fart

Omröstningen i AUS delegationsval började på måndagen den 28 oktober kl. 12. På torsdag samma vecka var röstningen redan i full gång: över 2000 röster hade givits! Omröstningen pågår fram till tisdagen den 5 november kl. 16.

Frågor?

Kaisa Matikainen

Projektarbetare för delegationsvalet

Annika Mällinen

Förvaltnings- och personalchef

Petteri Heliste

Ordförande för centralvalnämnden
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat