Delegationsval

Kandidater och valförbund 2023

Kandidater och valförbund i delegationsvalet 2023
Nöj dig inte med att gnälla, sök till delegationen

Kandidater

Valförbund

Aallon Kokoomus

Aallon Kokoomus är en tvärvetenskaplig grupp studerande som är likasinnade med Samlingspartiet och kandidater till AUS delegation.

Enligt vår åsikt ska AUS fokusera på sin kärnverksamhet och producera sådana tjänster som gagnar så många medlemmar i studentkåren som möjligt.  Studerandes pengar ska användas ansvarsfullt, och avsikten ska inte vara att rädda världen med dem. Studentkåren ska fortsätta driva studerandes intressen.

Valchef: Marianna Malkamäki
Telegram @MMalkamaki
[email protected]

Aallon Kokoomus

CHEM

CHEM är ett valförbund som består av studerande vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik och som driver högskolans studerandes intressen i AUS delegationsval 2023. Det är viktigt för vårt valförbund att lyfta fram vår lilla högskolas röst när det gäller beslut som berör studentkåren och driva våra studerandes intressen inom studentkåren. Med vår verksamhet försöker vi också väcka intresse för delegationsverksamheten hos våra studerande samt agera som en aktör med låg tröskel vid alla ärenden som gäller delegationen. 

I delegationsvalet 2023 är valförbundet CHEM en del av valringen Jämerä ratas.

Valchef: Olli Tunkelo
Telegram @torpedoboi
[email protected]

CHEM

Kylterirengas

Kylterirengas är ett valförbund som representerar studerande i handelsvetenskaper i Aaltogemenskapen. Vi kommer från olika bakgrunder, men vi har en gemensam passion för studerandegemenskapen.

Vårt mål är att ta fram synvinkeln av studerande i handelsvetenskaper vid ärenden som rör hela Aaltogemenskapen, till exempel campuset, boende och studerandeverksamheten som studentkåren erbjuder. Vi vill att AUS tjänster och verksamhet ska vara lättillgängliga för alla medlemmar och att AUS resurser ska användas på ett hållbart sätt.

Många studerande i handelsvetenskaper är aktiva i Aaltogemenskapen, och vi tar också upp hur studerandeverksamheten borde stödjas och hurdana frivilliguppgifter AUS erbjuder.

Valchef: Mikael Blinnikka  
Telegram @Mikachu7five11
[email protected]

Kylterirengas

Luja

Luja är en delegationsgrupp som huvudsakligen består av studenter i Maskiningenjörsgillet och som driver sina studenters förmåner i Aaltouniversitetets studentkår AUS. Ett av Lujas viktigaste mål är att få fler unga studerande att intressera sig för studentkårens ärenden. 

I Luja strävar vi efter att medlemmarna i våra intressentgrupper med så låg tröskel som möjligt skulle kunna  delta i diskussionen om de ärenden som behandlas i delegationen, eftersom specifika ärenden även intresserar och berör dem som inte aktivt deltar i delegationsverksamheten. Mot en starkare studentkår tillsammans. 

I delegationsvalet 2023 är valförbundet Luja en del av valringen Jämerä ratas.

Valchef: Janika Metsola
Telegram @janikametsola
[email protected]

Luja

LUOVA

LUOVA:s mest centrala värdering är en konstruktiv och ett framåtblickande förhållningssätt jämtemot  aaltoiternas mångsidiga studiekultur och universitetsgemenskap. Vi på Luova förenas av ett intresse för den byggda miljön, fastighetsutveckling och markanvändning samt kunnande. Vi anser att studentboendet är AUS viktigaste tjänst, vars utveckling bör satsas på speciellt under de närmsta åren.  

AUS bör bygga så många nya studentbostäder som möjligt på Otnäs campusområde och sträva efter att ge förutsättningar för världens bästa studentliv för en allt större del av sina medlemmar. Som byggherre ska AUS förbinda sig till principerna för hållbart byggande med beaktande av sina fastigheters utsläpp under byggnadernas hela livscykel. LUOVA:s mål är att tillsammans göra Otnäs till världens bästa universitetscampus att bo, leva och studera i. 

Alla är välkomna till det partipolitiskt obundna LUOVA, och särskilt de som är intresserade av campusutveckling. 

I delegationsvalet 2023 är valförbundet LUOVA en del av valringen Jämerä ratas.

Valchef: Teemu Kanniainen
Telegram @MrFriendshipMan

LUOVA

Pro Arte

Rösta på Pro Arte i delegationsvalet!

Pro Arte gör come back efter två år! Pro Arte representerar ARTS och dess studenter i AUS högsta beslutande organ-delegationen. Rösta på oss om ARTS intressebevakning, tvärvetenskapliga samarbete, förmånliga och tillgängliga studentbostäder, befrämjandet av mental hälsa och förbättrandet av språkliga delaktigheten är viktiga för dig.

I delegationsvalet 2023 är valförbundet Pro Arte en del av valringen Pro Progress.

Valchef: Lucas Jordi Lassenius
Telegram @lucasjordi

Pro Arte

SCIsma

Valförbundet SCIsma förenar Aalto SCI:s studerande och strävar med sin verksamhet att göra sina studenters röst hörd på ett lättillgängligt sätt.  SCIsma främjar en målinriktad och konstruktiv diskussion i delegationen, också om svåra ämnen. Även om SCIsma traditionsenligt inte idkar gruppdisciplin är vårt tillvägagångssätt ändå att hitta en gemensam linje inom förbundet, som vi i fortsättningen kan driva tillsammans. 

Som högskola koordinerar SCI universitetets internationella kandidatprogram samt mottar en beaktansvärt stor andel internationella studerande. Således stöder SCIsma   integrerandet av internationella studerande  i  sin egen verksamhet och studentgemenskapens övriga verksamhet med syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för dem att såväl delta  i verksamheten i framtiden som utveckla den. 

Åsikter kan bildas på många grunder men framförallt är SCIsma lik sina medlemmar. 

I delegationsvalet 2023 är valförbundet SCIsma en del av valringen Jämerä ratas.

Valchef: Julia Sippala
Telegram @soppala 

SCIsma

Valta kuuluu fukseille

Et spöke spökar på Aalto – phuxismens spöke. Aaltos alla gamla makter har förbundit sig till den här heliga drevjakten mot detta spöke. –Phuxistiskt manifest, förord

Valförbundet ”Valta kuuluu fukseille” är Aaltos första politiska aktör som driver phuxsim. I vår verksamhet följer vi linjeringarna i det Phuxistiska manifestet. Manifestet är ändå inte en publikation så för den som inte satt in sig i phuxismens principer är röstandet på eget ansvar. (Röstsedeln som lagts i urnan kan inte tas tillbaka).

Valchef: Jesperi Luoto
Telegram @luotoj

Valta kuuluu fukseille

Vapaasti vasemmalla

Vapaasti vasemmalla är ett nytt tvärvetenskapligt valförbund i AUS delegationsval 2023. För oss är det speciellt viktigt att satsa på intressebevakning, delaktighet, socialpolitik och internationalitet. Vi vill ha gärningar för en jämlikare och hållbarare Aaltogemenskap. Vi anser att AUS bör påverka att studenterna garanteras en tillräcklig försörjning, skäligt prisatt boende och en tillgänglig universitets- och campusgemenskap.

I delegationsvalet 2023 är valförbundet Vapaasti vasemmalla en del av valringen Pro Progress.

Valchef: Veera Ollikainen  
Telegram @ollivee 
[email protected]

Vapaasti vasemmalla

Vihreämpi Aalto – Grönare Aalto

Grönare Aalto är ett oberoende valförbund för en rättvisare studentkår. Vi vill bygga ett hållbart campus, försvara undervisningsfri utbildning och undervisningens kvalitet, göra studierna mer flexibla och se till att elevernas välbefinnande och försörjning säkras.

Valchef: Silva Robbins
Telegram @silvuli
[email protected]

Vihreämpi Aalto

Voltti

Vill du ha statistisk, fakta och analyser för studentkårens beslutsfattande?

Voltti är högskolan för elektrotekniks (ELEC) traditionella och långlivade politiskt obundna valförbund och en del av Teknologernas valring, Jämera Ratas. Vi driver ett rationellt och transparent beslutsfattande där studentkåren når långvarig framgång. Det väsentliga för oss är en fungerande Aaltogemenskap som består av studenter från alla branscher. En viktig del av det är teknologskapet som bör synas och höras. Dessutom är det viktigt att höra din röst och dina bekymmer gällande Aalto och Aaltogemenskapen och lyfta fram det i delegationen.

I delegationsvalet 2023 är valförbundet Voltti en del av valringen Jämerä ratas.

Rösta på Voltti.

Valchef: Emil Fihlman
Telegram @emilfihlman
[email protected]

Voltti

Våga

Våga (tidigare Polytekarna) är en delegationsgrupp som består till största delen av svenskspråkiga representanter som främjar ärenden som rör alla studerande vid Aalto – Våga är inte bunden till något utbildningsprogram. Vågas mål är en studentkår som avspeglar sina medlemmar och där medlemmarnas upplevelser i studentlivet inte är beroende av deras studieriktning eller språk.

Valchef: Marielle Gustafsson
Telegram @mariellegustafsson
[email protected]

Våga

Yhden tähden liike

Yhden tähden liike är ett ideologilöst förbund som överskrider gilles- och högskolesgränserna och gränserna för god smak och som utan vallöften och skitsnack strävar efter att befrämja kultur, få nationen och institutioner att darra.

I delegationsvalet 2023 är valförbundet Yhden tähden liike en del av valringen Jämerä ratas.

Valchef: Veeti Kahilainen
Telegram @Kylapaallikko

Yhden tähden liike
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat