Delegationsval

Material

Dokument såsom blanketter, avtal, info och övrigt material.

Kungörelse om val

Bestämmelser om valreklam

Valsanktioner

Kandidatanmälan

Kandidatanmälan kan också fyllas i online här. Aalto-användar-ID krävs.

Avtal om valförbund

Avtal om valring

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat