AUS styrelse för år 2022 har valts

På sitt möte den 1 december 2021 godkände Aalto-universitetets studentkårs delegation styrelsebildare Otto Usvajärvis förslag till styrelsesammansättningen för år 2022. På mötet valdes även viceordförande för den nya delegationen.
Kuvassa AYY:n hallitus vuodelle 2022

AUS styrelsemedlemmar för år 2022 är:

Otto Usvajärvi, BIZ, ordförande

Kaisla Soljanto, ARTS

Veera Ollikainen, CHEM

Marianna Malkamäki, SCI

Velma Pohjonen, SCI

Ida Parkkinen, SCI

Erik Halttunen, BIZ

Vili Ripatti, SCI

Sampo Sainio, ENG

Tomas Kurenniemi, ENG, BIZ

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden bestäms officiellt på styrelsens första möte.

”Det kommande årets styrelse har utmärkta färdigheter att främja verksamhetsplansprojekt som godkänts av delegationen samt visionen om studentkårens framtid. Jag litar på att vi med denna sammansättning omfattande kan lyfta fram medlemmarnas synpunkter i det operativa beslutsfattandet”, kommenterar Otto Usvajärvi, styrelsebildaren och ördförande för AUS styrelse för nästa år.

På samma möte AYYE 2/2022 valde delegationen delegationens viceordförande för år 2022. Till första viceordförande valdes Allu Pyhälammi och till andra viceordförande valdes Julia Tofferi.

 

Mer information:

Otto Usvajärvi, AUS styrelsebildare och styrelsens ordförande för år 2022, [email protected]

 

Aalto-universitetets studentkår AUS är en service- och intresseorganisation för cirka 15 000 studerande inom teknik, ekonomi och konst. AUS bevakar sina medlemmars intressen speciellt i högskolepolitiska och studiesociala frågor.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

AYY:n toimisto ulkoa
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Uppdaterat coronameddelande: Coronasituationen förvärras - engångshyrda lokaler stängda från 28 december till 31 januari och AUS anordnar inga evenemang inomhus

AUS följer den finska regeringens och Institutet för hälsa och välfärd (THL) riktlinjer för att förebygga infektioner. AUS övervakar regelbundet de officiella riktlinjerna och uppdaterar vid behov sina egna åtgärder och begränsningar, och alla ändringar uppdateras i detta nyhetsbrev. AUS tar hänsyn till medlemmarnas, volontärernas, föreningarnas och de anställdas hälsa och välbefinnande i all sin verksamhet.
Taputusta
Ajankohtaista Publicerat:

Förtroende valda och frivilliga för året 2022

AUS sysselsätter mer än 150 frivilliga och förtroendepersoner varje år. Se listan av volontärer i år 2022.
Opiskelija maskin kanssa Väreen edessä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Servicebyrån är endast öppet på onsdagar 17.1.-30.1.

Under vecka 3 och 4 har servicebyrån endast öppet på onsdagar klockan 12-15 på grund av det förvärrade coronaläget.
Kaksi opiskelijaa istuu kasvomaskit naamallaan pöydän ääressä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Information för invånare: AUS avbokar allmänna bastuturer i sina fastigheter

I enlighet med RFV:s bestämmelse ställer AUS in alla allmänna bastuturer i sina fastigheter, eftersom där vistas man vanligtvis i ett större sällskap och med personer som inte hör till den närmaste familjekretsen. Turerna ställs in från och med 3.1.2022 tills vidare, åtminstone till 17.1.2022.