Studentrepresentanterna

Handbok för förvaltningens studentrepresentanter

Välkommen, nya studentrepresentant! Som förvaltningens studentrepresentant är du med och formar universitetets framtid och representerar både dig själv och dina medstuderande i beslutsfattandet.

Det finländska universitetsväsendet baserar sig på tanken om en akademisk gemenskap som utgörs av professorerna, universitetspersonalen och studerandena. De här tre grupperna är representerade i universitetets olika styrande organ. På så sätt har den akademiska gemenskapen tillgång till alla parters expertis i beslutsfattandet.

Som halloped lär du dig påverka och representera på möten, samarbeta med människor som har olika befattningsbeskrivningar och bättre förstå hur universitetsorganisationen är uppbyggd.

Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_2

Val av hallopeder, avgång och praxis

Att välja studentrepresentanter är en av studentkårens lagstadgade uppgifter.

Studentrepresentanterna
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_3

Hallopedernas ställning och ansvar

Förvaltningens studentrepresentanter är universitetets förtroendevalda, utsedda av studentkåren.

Studentrepresentanterna
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_5

Universitetet som institution och organisation

Universiteten är självständiga offentligrättsliga inrättningar som har till uppgift att främja den fria forskningen och den vetenskapliga och konstnärliga bildningen.

Studentrepresentanterna
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_7

Mötespraxis

På universitetsorganens möten följs den goda mötespraxis som är etablerad i Finland.

Studentrepresentanterna
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Vad betyder allt detta i praktiken?

I egenskap av förvaltningens studentrepresentant är du en intressebevakare. Du bevakar både studenternas och universitetets intressen.

Studentrepresentanterna
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat