Studentrepresentanterna

Vad betyder allt detta i praktiken?

I egenskap av förvaltningens studentrepresentant är du en intressebevakare. Du bevakar både studenternas och universitetets intressen.

I egenskap av förvaltningens studentrepresentant är du en intressebevakare. Du bevakar både studenternas och universitetets intressen. Det betyder att du har möjlighet att göra Aalto och världen till en bättre plats i konstruktivt samarbete med gemenskapens övriga medlemmar.

Som jämbördig medlem i organet har du ansvaret att föra fram studenternas perspektiv i beslutsfattandet på ett sakligt och sakkunnigt sätt. Intressebevakningen sker också inofficiellt utanför mötena. Det krävs diplomati, situationskänsla och envishet för att lyckas föra ärenden framåt. Det är bra att vara medveten om hurdana människor du är omgiven av och vilka större utvecklingsprocesser som pågår. Både dina medstuderande, studentföreningarna och studentkåren kan hjälpa dig med det.

Hallopedgemenskapen

Varje halloped kommer under sin karriär att få frågan ”vad anser studenterna om det här?”.  Vid Aalto-universitetet finns cirka 230 hallopeder som representerar över 14 000 studerande. För att bättre kunna representera olika studerande lönar det sig att aktivt diskutera med andra hallopeder och medstuderande om deras synpunkter på kurserna i programmet/på institutionen/i skolan/vid Aalto.

Ensam kan du inte behärska och känna till allt. För att du ska kunna påverka effektivt och få aktuell information om problem och hur åtgärder och beslut framskrider lönar det sig att regelbundet träffa andra hallopeder i ditt eget organ och representanter för andra grupper som arbetar med samma teman. Till exempel på institutions- och högskolenivå lönar dig sig att träffa de andra studentrepresentanterna mellan det beredande organets och de beslutande organets möten för att skapa sig en uppfattning om läget och komma överens om gemensamma mål.

Vi är alla olika. Fundera på hur verksamheten utöver dig själv påverkar till exempel:

  • Biämnesstuderande
  • Distansstuderande
  • Studerande i otypiska livssituationer
  • Internationella studerande
  • Tillgängligheten och jämlikheten

Hallopedansvariga

Varje högskola har en hallopedansvarig som samordnar intressebevakningen till exempel genom att ordna träffar för skolans hallopeder. Den ansvariga träffar övriga hallopedansvariga och AUS högskolepolitiska sektor varje månad i styrgruppen för intressebevakning.

Studieansvariga

De flesta föreningar och ämnesföreningarna har studieansvariga. Den studieansvariga ansvarar främst för intressebevakningen på institutions- eller huvudämnesnivå och är en värdefull länk mellan institutionens hallopeder.

AUS högskolepolitiska sektor

AUS har en anställd Påverkansexpert för högskolepolitik, och de flesta år även två styrelsemedlemmar med ansvar för högskolepolitiken. De arbetar dagligen med intressebevakning på universitetsnivån och stödjer dig om studenternas rättigheter inte respekteras eller om du behöver hjälp i påverkansarbetet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat