Hållbar AUS

Nyckeltal för hållbar utveckling

En hållbar studentkår skapar förutsättningar för världens bästa studentliv även i fortsättningen.
Atlantinkatu_taivas_web

En hållbar studentkår skapar förutsättningar för världens bästa studentliv även i fortsättningen. AUS mål är att vara en modig och ansvarfull gemenskap i ett samhälle där naturens mångfald och global rättvisa är egenvärden. AUS verkningar för hållbar utveckling gäller studentkårens centrala funktioner: studiepåverkan, byggandet av Aaltogemenskapen och boendeutveckling.

Målen följs upp och utvärderas årligen från och med år 2020 med hjälp av rapporteringen av hållbar utveckling. Läs mer nedan!

Hållbar utveckling på AUS år 2019

Räkningsprinciper för talen

Även om AUS använder kolavtrycket som en central mätare för miljöverkningarna är det bra att komma ihåg att minimeringen av växthusutsläppen inte direkt gör verksamheten ekologiskt hållbar eller oskadlig för miljön. Kolavtrycket säger nödvändigtvis inte något om organisationens inverkan på t.ex. naturens mångfald eller markanvändning. Som ett konkret tal hjälper det ändå att uppfatta organisationens skala för miljöverkan och är en fungerande mätare speciellt för uppskattningen av klimatverkningarna.

I kolavtrycksuppskattningen ha såväl direkta som indirekta utsläpp beaktat i mån av möjlighet. Största delen av AUS utsläpp är indirekta utsläpp såsom utsläpp från inköpsenergi och anskaffningar. Beräkningen och uppskattningen av kolavtrycket har gjorts som ett internt sakkunnigarbete. Hiilifiksu-räknaren användes för att verifiera kolavtrycket för år 2019 som är ett kolavtrycksverktyg som utvecklats för organisationer av Helsingfors universitet och Sitra. Beräkningsprinciperna är från aktuella källor såsom Finlands miljöcentral.

Energiförbrukningsuppgifterna är från de årliga fastighetsrapporterna.

Mer om hållbarhet

Hymyileviä nuoria
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Sök till FSF:s kommittéer

Aalto-universitetets studentkårsmedlemmar har nu möjlighet att söka till Finlands studentkårers förbunds FSF:s delegation för utvecklingssamarbete (KENKKU) och klimatnätverket. I kommittéerna får du lära dig och göra nationellt påverkansarbete om utvecklingssamarbete och klimatpolitik.
Sampo Sainio
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Världens hållbaraste studentliv? 

Enligt AUS strategi strävar studentkåren efter kolneutralitet fram till år 2030 men räcker enbart strävan efter kolneutralitet? Verksamhetens hållbarhet kan inte utvärderas med endast en mätare.
A collection of wildflower seeds in boxes
Ajankohtaista Publicerat:

Mer naturmångfald i Otnäs med forskningsprojektet Från gräsmattor till ängar

AUS deltar i ett forskningsprojekt som utreder lösningar för naturens mångfaldsförlust.
Opiskelijat istumassa nurmikolla haalareissa
Blog Publicerat:

För att undantagstider inte skulle bli det nya normala

Nya problemlösningsmetoder och anpassning till det nya förutsätts för att lösa alla kriser. Jag skulle vilja leva en vardag där köpandet av saker inte längre skulle vara ett sätt att skapa social gemenskap.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat