Världens hållbaraste studentliv? 

Enligt AUS strategi strävar studentkåren efter kolneutralitet fram till år 2030 men räcker enbart strävan efter kolneutralitet? Verksamhetens hållbarhet kan inte utvärderas med endast en mätare.
Sampo Sainio

AUS är en organisation bland studentkårerna med speciell kvalitet eftersom vi bygger och äger själva bostäder i stor utsträckning. Dessutom bildar Teknologbyn med sina öppna gårdar en betydande del av campusets närnatur. Bland bostadsobjekten finns både äldre och ny produktion vilket orsakar utmaningar för utvecklandet av bostadsbasen. Speciellt beträffande äldre objekt måste man ständigt balansera mellan moderna metoder och byggnadshistoriska värderingar, vilket ibland är frustrerande. 

År 2019 uppskattade AUS för första gången sitt kolavtryck och på basis av utredningen framgick att 97,8 procent av studentkårens utsläpp kommer från fastigheternas inköpsenergi. Till följd av observationen övergicks till förnybar el och värme i alla fastigheter. Till följd av övergången rasade de beräkningsmässiga koldioxidutsläppen för våra fastigheter, vilket är utmärkt. Trots det är vägen lång mot en äkta kolneutral studentkår. 

Utvecklandet av fastighetsbasen är en del av AUS fortlöpande verksamhet. På våren 2022 förbättrades byggnadsautomationen på Atlantgatan och Trumslagaregatan, och följden var att fastigheternas värmeförbrukning minskade med 15 procent jämfört med föregående år. Vattenbesparingsmöbler togs i bruk redan för tio år sedan i alla bostadsobjekt och campusmiljön utvecklas som bäst med ett ängsprojekt på fyra olika ställen.  Mångsidiga projekt är viktiga och som bäst förbättrar de trivseln i boendemiljön. Det är viktigt att komma ihåg att ett hållbart livssätt inte enbart kan mätas som koldioxidutsläpp utan tillexempel bör naturens mångfald och en hållbar användning av resurser beaktas när verksamheten utvecklas. 

Den här våren inledde studentkåren ett utredningsarbete i samarbete med Green Building Partners (GBP) vars syfte är att hjälpa till att skapa en allt bredare bild av våra utvecklingsobjekt ur hållbar utveckling-perspektiv på lång sikt. I diskussionerna med GBP har speciellt olika möjligheter till att öka den lokala energiproduktionen i våra fastigheter lyfts fram. I praktiken skulle det innebära solpaneler och olika värmepumpsystem. 

Studentkåren bör även i fortsättningen ambitiöst befrämja sina medlemmars vilja och delta allt aktivare i skapandet av hållbarare praxis. AUS resurser är ändå begränsade så det är även fråga om pengar. Användningen av knappa resurser styrs till slut av gemenskapens fråga om värderingar. Gällande de här frågorna måste medlemmarna- i sista hand delegationen- besluta om vad studentkåren bör prioritera i sin fastighetsverksamhet samt kräva information som stöd för sitt beslut. Förverkligandet av målen måste följas alltmer och vid behov måste de granskas på nytt. Studentkåren måste lösa in sitt samhällsansvar med gärningar och använda kompensation som sista metod. Byggandet av världens bästa studentliv kan inte ske på bekostnad av kommande studentgenerationer. 

 

Sampo Sainio 

Styrelsemedlem: Fastigheter, boende, campus, hållbar utveckling

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Text in Finnish: Varkauksia Otaniemessä - kattava vartiointi alkaa AYY:n kiinteistöjen alueella
Ajankohtaista Publicerat:

Stölder i Otnäs – omfattande bevakning inleds på området för AUS fastigheter

Aalto-universitetets studentkår ökar bevakningen i Otnäs eftersom det har förekommit stölder i områdets fastigheter. Fallen har meddelats till polisen.
Kuvassa kaksi hymyilevää henkilöä, jotka ovat Sainio ja Regelin.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS föreslår Sampo Sainio och Antti Regelin som FSF:s styrelsemedlemmar 2023

Aalto-universitetets studentkår föreslår Sampo Sainio och Antti Regelin till Finlands studentkårers förbunds styrelse. Styrelsen utses på förbundsmötet 18-19.11.2022.
Design Notebook 2021
Ajankohtaista Publicerat:

Planera den nästa design-anteckningsboken

Design-anteckningsboken har varit popular och därför är det dags att planera en ny anteckningsbok! I stället för TOKYO s och AUS bekanta läsårskalender utkommer ett nytt design-anteckningsbok igen i januari 2023. Boken som utkommer i början av året kan användas som bullet journal likt en kalender, som en traditionell anteckningsbok eller dagbok. Vi hoppas att allt fler aaltoiter kan dra nytta av design-anteckningsboken.
kuva ruokalautasesta
Ajankohtaista Publicerat:

Maximipriset för studentmåltider stiger – vem betalar?

Studentmåltidspriset stiger i början av oktober. I denna nyhet berättar vi vad som sker, hur mycket som ska betalas av studenten, varför priset stiger och vad AUS anser om detta.