Hållbar utveckling på AUS år 2019

År 2019 uppskattade AUS sitt kolavtryck för första gången och godkände nya anvisningar för hållbar utveckling som i fortsättningen styr beaktandet av hållbar utveckling i verksamheten.
Nainen ripustaa valoketjua kanaverkkoaitaan ulkona

 

Hållbar utveckling på AUS år 2019

AUS uppdaterade strategi som trädde i kraft år 2019 sporrar studentkåren att gå i bräschen i miljöfrågor. I och med det uppskattade AUS sitt kolavtryck för första gången och godkände nya anvisningar för hållbar utveckling som i fortsättningen styr beaktandet av hållbar utveckling i verksamheten samt minskandet av miljöverkningarna för anskaffningar, evenemang och resor.

 

Verksamhetens kolavtryck

AUS kolavtryck 2019: utsläpp totalt 4068 tCO2ekv varav inköpsenergi 97,8% och övriga 2,2%.

97,8 procent av AUS växthusgasutsläpp bestod år 2019 av fastigheternas energiförbrukning. Andelen är stor i förhållande till AUS omfattande fastighetsstomme. Koldioxidutsläppen på 86,9 % för resor, evenemang och anskaffningar bestod huvudsakligen av flyg- och personbilsresor, mat- och dryckesserveringen på evenemangen samt av större apparat- och inredningsanskaffningar. Kolavtrycket för hela året 4068 tCO2ekv motsvarar ungefär 400 ha ung, välvuxen skog eller 342 jorden runt-resor med flyg.

 

Förbindelser och kampanjer

Hållbarhetstemana var en bestående del av AUS påverkansarbete. Våren 2019 band AUS sig med FN:s mål för hållbar utveckling och befrämjar hållbarhetsmålen såväl i universitetsgemenskapen som mer omfattande i samhället.

År 2019 deltog AUS i kampanjen Ilmastoveivi2019 och undertecknade en resolution om klimatnödläge med tusentals andra högskolegemenskaper som utdelades till staternas regeringar och medierepresentanter på klimatmötet COP25 i Madrid. År 2019 var AUS representanters årsfestgåva till föreningar och övriga studentkårer främst en donation till den finländska konfliktlösningsorganisationen CMI som förebygger och löser våldsamma konflikter med hjälp av inofficiella förhandlingar och dialoger. 

 

Ett hållbarare studentboende

Campus och boende har varit AUS utvecklingsmål på vägen mot ett lågkolhaltigt och ekologiskt samhälle.  År 2019 var helhetselförbrukningen i AUS fastigheter 2 058 MWh. 78 % utgjordes av fossil fjärrvärme, 6 % av fossil inköpsel och 16 % av kolneutral inköpsel.  AUS fastigheter har inte någon egen energiproduktion. Under år 2020 övergår AUS till kolneutral inköpsel.

Våren 2019 inleddes platsinsamlingen på campus av AUS och platsinsamlingskärl sattes ut i Teknologbyn. Samtidigt utvecklades sorteringsanvisningarna och sorteringsmöjligheterna för bostäder och lokaler som hyrs ut. AUS befrämjade cirkulär ekonomi på Otnäs campus genom att stöda piloten Reuse & Rescue, vars syfte är att möjliggöra återvinning, hyrning och återanvändning, samt minska det ekologiska avtrycket för tillfälligt studentboende.

AUS bostäder har byggts hållbart och för en del byggda mål har strävats att välja hållbara material som tål nötning och tid, samt vattensparande möbler. I fortsättningen kommer studentbostädernas ekologiska och hållbara livscykel att vara en central del av projektplaneringen och AUS planeringsanvisningar.

 

Mot ett hållbart 2020-tal

I fortsättningen styrs miljöverkningarna för resor, anskaffningar och evenemang på AUS med anvisningar för hållbar utveckling. Under år 2020 övergår AUS till kolneutral inköpsenergi vilket avsevärt minskar studentkårens kolavtryck. Övriga miljöverkningar minskas till exempel genom att gynna spårtrafik, överväga anskaffningar och prioritera vegetarisk kost. Utsläpp för resor, anskaffningar och evenemang som är svåra att minska kompenseras från och med år 2020.

I och med strategiuppdateringen 2020 klarläggs även AUS följande steg för hållbar utveckling. I och med uppdateringen öppnar sig en möjlighet för AUS att definiera nya, konkreta mål för hållbar utveckling exempelvis gällande kolneutralitet, cirkulär ekonomi, ansvarsfull placering samt social och kulturell hållbarhet. Nu under det nya årtiondet fattas de beslut med vilka en hållbar, rättvis och resilient framtid byggs upp av.

 

Tankar om hållbar utveckling? Kontakta oss:

 Rosa Väisänen

Rosa Väisänen

Påverkansexpert, hållbarhet
 Tua Videman

Tua Videman

Styrelsemedlem: socialpolitik, kommunpolitik, hållbarhet och sport
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Diversity December
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Diversity December

I kampanjen Diversity December diskuterar vi mångfalden i vår gemenskap och olika former av diskriminering. I denna blog ska vi uppdatera mer information om ämnet under kampanjen.
Kuvassa AYY:n hallitus vuodelle 2022
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS styrelse för år 2022 har valts

På sitt möte den 1 december 2021 godkände Aalto-universitetets studentkårs delegation styrelsebildare Otto Usvajärvis förslag till styrelsesammansättningen för år 2022. På mötet valdes även viceordförande för den nya delegationen.
A woman with a christmas tree hat giving advices on the desk to a toy elf
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Vanliga frågor och svar om medlemsservice under julen och årsskiftet 2021

Medlemsservicen och vår servicebyrå har semester 18.12.2021–2.1.2022 och under den tiden svarar vi inte på meddelanden. Servicebyrån är också stängd på självständighetsdagen den 6.12.2021 samt på fredagen den 7.1.2022 efter trettondagen. Vår telefontjänst är öppen 20.12–22.12 och 29.12–30.12 kl. 12–16 och 31.12 kl. 12–15.
Rebecca Adrianzen
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Kommuner måste möjliggöra coronapasset även för dem som har vaccinerats utanför EU

Social- och hälsovårdsministeriet har tillrått kommuner att skapa passet för dem som har fått de godkända vaccinerna utanför EU. Helsingfors, Esbo och Vanda har vägrat att följa rådet under hänvisning till att detta inte är tekniskt möjligt. Beslutet sätter vaccinerade människor i en ojämlik ställning med varandra.