Hållbar utveckling på AUS år 2019

År 2019 uppskattade AUS sitt kolavtryck för första gången och godkände nya anvisningar för hållbar utveckling som i fortsättningen styr beaktandet av hållbar utveckling i verksamheten.
Nainen ripustaa valoketjua kanaverkkoaitaan ulkona

 

Hållbar utveckling på AUS år 2019

AUS uppdaterade strategi som trädde i kraft år 2019 sporrar studentkåren att gå i bräschen i miljöfrågor. I och med det uppskattade AUS sitt kolavtryck för första gången och godkände nya anvisningar för hållbar utveckling som i fortsättningen styr beaktandet av hållbar utveckling i verksamheten samt minskandet av miljöverkningarna för anskaffningar, evenemang och resor.

 

Verksamhetens kolavtryck

AUS kolavtryck 2019: utsläpp totalt 4068 tCO2ekv varav inköpsenergi 97,8% och övriga 2,2%.

97,8 procent av AUS växthusgasutsläpp bestod år 2019 av fastigheternas energiförbrukning. Andelen är stor i förhållande till AUS omfattande fastighetsstomme. Koldioxidutsläppen på 86,9 % för resor, evenemang och anskaffningar bestod huvudsakligen av flyg- och personbilsresor, mat- och dryckesserveringen på evenemangen samt av större apparat- och inredningsanskaffningar. Kolavtrycket för hela året 4068 tCO2ekv motsvarar ungefär 400 ha ung, välvuxen skog eller 342 jorden runt-resor med flyg.

 

Förbindelser och kampanjer

Hållbarhetstemana var en bestående del av AUS påverkansarbete. Våren 2019 band AUS sig med FN:s mål för hållbar utveckling och befrämjar hållbarhetsmålen såväl i universitetsgemenskapen som mer omfattande i samhället.

År 2019 deltog AUS i kampanjen Ilmastoveivi2019 och undertecknade en resolution om klimatnödläge med tusentals andra högskolegemenskaper som utdelades till staternas regeringar och medierepresentanter på klimatmötet COP25 i Madrid. År 2019 var AUS representanters årsfestgåva till föreningar och övriga studentkårer främst en donation till den finländska konfliktlösningsorganisationen CMI som förebygger och löser våldsamma konflikter med hjälp av inofficiella förhandlingar och dialoger. 

 

Ett hållbarare studentboende

Campus och boende har varit AUS utvecklingsmål på vägen mot ett lågkolhaltigt och ekologiskt samhälle.  År 2019 var helhetselförbrukningen i AUS fastigheter 2 058 MWh. 78 % utgjordes av fossil fjärrvärme, 6 % av fossil inköpsel och 16 % av kolneutral inköpsel.  AUS fastigheter har inte någon egen energiproduktion. Under år 2020 övergår AUS till kolneutral inköpsel.

Våren 2019 inleddes platsinsamlingen på campus av AUS och platsinsamlingskärl sattes ut i Teknologbyn. Samtidigt utvecklades sorteringsanvisningarna och sorteringsmöjligheterna för bostäder och lokaler som hyrs ut. AUS befrämjade cirkulär ekonomi på Otnäs campus genom att stöda piloten Reuse & Rescue, vars syfte är att möjliggöra återvinning, hyrning och återanvändning, samt minska det ekologiska avtrycket för tillfälligt studentboende.

AUS bostäder har byggts hållbart och för en del byggda mål har strävats att välja hållbara material som tål nötning och tid, samt vattensparande möbler. I fortsättningen kommer studentbostädernas ekologiska och hållbara livscykel att vara en central del av projektplaneringen och AUS planeringsanvisningar.

 

Mot ett hållbart 2020-tal

I fortsättningen styrs miljöverkningarna för resor, anskaffningar och evenemang på AUS med anvisningar för hållbar utveckling. Under år 2020 övergår AUS till kolneutral inköpsenergi vilket avsevärt minskar studentkårens kolavtryck. Övriga miljöverkningar minskas till exempel genom att gynna spårtrafik, överväga anskaffningar och prioritera vegetarisk kost. Utsläpp för resor, anskaffningar och evenemang som är svåra att minska kompenseras från och med år 2020.

I och med strategiuppdateringen 2020 klarläggs även AUS följande steg för hållbar utveckling. I och med uppdateringen öppnar sig en möjlighet för AUS att definiera nya, konkreta mål för hållbar utveckling exempelvis gällande kolneutralitet, cirkulär ekonomi, ansvarsfull placering samt social och kulturell hållbarhet. Nu under det nya årtiondet fattas de beslut med vilka en hållbar, rättvis och resilient framtid byggs upp av.

 

Tankar om hållbar utveckling? Kontakta oss:

 Rosa Väisänen

Rosa Väisänen

Påverkansexpert, hållbarhet
 Tua Videman

Tua Videman

Styrelsemedlem: socialpolitik, kommunpolitik, hållbarhet och sport
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Kuvassa juuri valittu vuoden 2021 hallitus
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för året 2021 har valts

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för året 2021 har valts. AUS delegation valde styrelsen på sitt möte 26.11. utifrån styrelsebildare Milja Leinonens förslag. Dessutom valdes Noora Torpo och Petra Ekroos till delegationens viceordförande för nästa år.
Hae linnanisännäksi
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till slottsvärd eller invånarrådet

På AUS får invånarna verka för sin boendetrivsel och utveckla boendet på många sätt. Husmötena som ordnas i november-december – följ husets anslagstavla.
Kuvassa Milja Leinonen ja Joonas Nurmi
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS valde delegationsordförande och styrelsebildare för 2021

Delegationen för Aalto-universitetets studentkår valde på sitt möte 5.11.2020 styrelsebildare och delegationsordförande för år 2021. Delegationsordföranden heter Joonas Nurmi och styrelsebildaren Milja Leinonen.
Keskellä henkilö ja teksti Hae hallopediksi
Ajankohtaista Publicerat:

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2021.