Sök till FSF:s kommittéer

Aalto-universitetets studentkårsmedlemmar har nu möjlighet att söka till Finlands studentkårers förbunds FSF:s delegation för utvecklingssamarbete (KENKKU) och klimatnätverket. I kommittéerna får du lära dig och göra nationellt påverkansarbete om utvecklingssamarbete och klimatpolitik.
Hymyileviä nuoria

Delegationen för utvecklingssamarbete (KENKKU) administrerar FSF:s utvecklingssamarbetsprojekt tillsammans med sakkunniga och styrelsemedlemmen. FSF har två utvecklingssamarbetsprojekt- ett i Etiopien och ett i Zambia. Båda projekten koncentrerar sig på stödandet av handikappade studenters högutbildning. Mandatperioden börjar i augusti 2024 och tar slut i juli 2025. Delegationen sammanträder ungefär en gång i månaden utom under sommarmånaderna.

Klimatnätverket är en grupp bestående av studentkårernas funktionärer och studenter som skriver bloggtexter på FSF:s webbplats, representerar FSF vid behov på olika jippon och evenemang, deltar i olika remissbehandlingar som rådgivande organ och ger idéer till och utvecklar FSF:s och studentkårernas klimatpåverkan. Mandatperioden börjar i augusti 2024 och tar slut i juli 2025. Klimatnätverket sammanträder ungefär en gång i månaden utom under sommarmånaderna.

”Som medlem i FSF:s klimatnätverk har jag fått delta i intressanta evenemang, bekanta mig med andra studentkårers medlemmar och lära mig om påverkan på nationell nivå. Verksamheten har varit mycket inspirerande. Jag rekommenderar varmt att söka till FSF:s kommittéer, om hållbar utveckling intresserar!” – Wilma Branders, FSF:s klimatnätverksmedlem 2023–2024

Sök som AUS representant genom att skicka ett motivationsbrev till styrelsemedlemmen Wilma Branders som ansvarar för socialpolitik och hållbar utveckling ([email protected]) senast söndag 7.4.2024. AUS styrelse väljer de tre lämpligaste kandidaterna till båda uppgifterna och förmedlar ansökningarna till FSF senast 14.4. FSF:s styrelse väljer maximalt 15 medlemmar till vartdera organet utifrån studentkårernas kandidater.

Mer information om KENKKU och klimatnätverket finns bakom nedanstående länkar och fås av styrelsemedlem Wilma Branders ([email protected])

KENKKU:s ansökningsutlysning: https://syl.fi/sv/ansok-till-fsfs-delegation-for-utvecklingssamarbete-2/

Klimatnätverkets ansökningsutlysning: https://syl.fi/sv/ansokan-till-fsfs-klimatnatverk-ar-oppen/

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

a girl waving hand
Ajankohtaista Publicerat:

Ansökningsutlysning: Bli modell för AUS bildbanksfotografering

Aalto-universitetets studentkår uppdaterar sina bildbanksbilder och söker entusiastiska studenter som vi kan fotografera. Fotograferingarna ordnas tre gånger under år 2024 och vi önskar studenter från olika branscher. Vi söker sammanlagt 15 studenter.
Wilma Branders, ei hymyile
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Mentalhälsoveckan firas i skuggan av studerandenas mentalvårdskris

Den här veckan firas återigen studerandenas mentalhälsovecka vars syfte är att lyfta fram den alarmerande situationen för mental hälsa samt bygga en mentalhälsovänligare studerandekultur i högskolegemenskaperna.
Facelift_1
Ajankohtaista Publicerat:

Otsvängen 18 B & C-trappornas trivselrenoveringar är färdiga

Otsvängen 18 B- och C-trappornas facelift dvs. trivselrenoveringar har blivit färdiga. Projektet framskred inom utsatt tidtabell och mycket lyckat ur fastighetsägarens synvinkel. Trivselrenoveringarna gjordes under tiden 11/2023 - 3/2024.
Sunny rooftop terrace
Ajankohtaista Publicerat:

Förhandsbokning av lokaler för hösten 2024

Föreningarna som verkar inom AUS har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Under den här bokningsrundan kan lokalerna bokas för tiden 5.8.2024 - 5.1.2025.