Sök till FSF:s kommittéer

Aalto-universitetets studentkårsmedlemmar har nu möjlighet att söka till Finlands studentkårers förbunds FSF:s delegation för utvecklingssamarbete (KENKKU) och klimatnätverket. I kommittéerna får du lära dig och göra nationellt påverkansarbete om utvecklingssamarbete och klimatpolitik.
Hymyileviä nuoria

Delegationen för utvecklingssamarbete (KENKKU) administrerar FSF:s utvecklingssamarbetsprojekt tillsammans med sakkunniga och styrelsemedlemmen. FSF har två utvecklingssamarbetsprojekt- ett i Etiopien och ett i Zambia. Båda projekten koncentrerar sig på stödandet av handikappade studenters högutbildning. Mandatperioden börjar i augusti 2024 och tar slut i juli 2025. Delegationen sammanträder ungefär en gång i månaden utom under sommarmånaderna.

Klimatnätverket är en grupp bestående av studentkårernas funktionärer och studenter som skriver bloggtexter på FSF:s webbplats, representerar FSF vid behov på olika jippon och evenemang, deltar i olika remissbehandlingar som rådgivande organ och ger idéer till och utvecklar FSF:s och studentkårernas klimatpåverkan. Mandatperioden börjar i augusti 2024 och tar slut i juli 2025. Klimatnätverket sammanträder ungefär en gång i månaden utom under sommarmånaderna.

”Som medlem i FSF:s klimatnätverk har jag fått delta i intressanta evenemang, bekanta mig med andra studentkårers medlemmar och lära mig om påverkan på nationell nivå. Verksamheten har varit mycket inspirerande. Jag rekommenderar varmt att söka till FSF:s kommittéer, om hållbar utveckling intresserar!” – Wilma Branders, FSF:s klimatnätverksmedlem 2023–2024

Sök som AUS representant genom att skicka ett motivationsbrev till styrelsemedlemmen Wilma Branders som ansvarar för socialpolitik och hållbar utveckling ([email protected]) senast söndag 7.4.2024. AUS styrelse väljer de tre lämpligaste kandidaterna till båda uppgifterna och förmedlar ansökningarna till FSF senast 14.4. FSF:s styrelse väljer maximalt 15 medlemmar till vartdera organet utifrån studentkårernas kandidater.

Mer information om KENKKU och klimatnätverket finns bakom nedanstående länkar och fås av styrelsemedlem Wilma Branders ([email protected])

KENKKU:s ansökningsutlysning: https://syl.fi/sv/ansok-till-fsfs-delegation-for-utvecklingssamarbete-2/

Klimatnätverkets ansökningsutlysning: https://syl.fi/sv/ansokan-till-fsfs-klimatnatverk-ar-oppen/

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.