Mer naturmångfald i Otnäs med forskningsprojektet Från gräsmattor till ängar

AUS deltar i ett forskningsprojekt som utreder lösningar för naturens mångfaldsförlust och söker nya sätt för att kompensera naturförlusten.

AUS deltar i ett forskningsprojekt som utreder småskaliga lösningar för naturens mångfaldsförlust och söker nya sätt för att kompensera naturförlusten på medborgarnivå. Som del av forskningsprojektet Katoava Luonto kommer fyra av  AUS  40-70 m2 stora gårdsområden i Otnäs att förvandlas från gräsmattor till blomsterängar under åren 2020-2023. Under de här tre åren utförs  artkartläggningar och  växthusgasmätningar av Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och Meteorologiska institutet.

 

A map of Otaniemi where the four Lawns into Meadows research sites are highlighted
Forskningsområdena som förvandlas till ängar finns på adresserna Bistervägen 3 och 7, Servigränden 1 och Servi Maijas väg 12.

Målet med ängsförsöket är att växtarterna och således även till exempel pollinerarna skulle öka på forskningsområdet. Globalt har deras antal minskat hotfullt: alltfler djurarter som pollinerar växter är utrotningshotade. Det här har allvarliga följder för matproduktionen då över tre fjärdedelar av de viktigaste matväxterna på jordklotet delvis är beroende av djurpollination. Till exempel är bär, frukt och många grönsaker beroende av pollinerare. Genom att trygga pollinerarnas livsmiljö kan man inverka på pollinerararternas framgång och samtidigt skapa mångsidigare gårdsmiljöer för invånarna.

Projektet Katoava Luonto som leds av Jyväskylä universitet söker lösningar för naturens mångfaldsförlust genom delaktighetsutveckling. Projektets syfte är att öka kännedomen om den ekologiska kompensationen med vilket avses till exempel återställning av naturvärden och återuppbyggande av ekosystem på  naturområden med försvagad mångfald. Tryggande av naturens mångfald är en central faktor för vårt välbefinnande: biodiversiteten och dess så kallade ekosystemtjänster producerar  mat och medicin, dämpar klimatförändringen och skyddar från naturkatastrofer och livsmiljöförändringar.

Du kan delta i projektet genom att t.ex. delta på talkot 26.-27.9. eller följa projektets webbplats och kanaler för social media Facebook, Twitter och Instagram.

Mer information

 Beñat Olascoaga

Beñat Olascoaga

Forskare, naturtillgångar och miljö (Katoava Luonto -projektet)
 Rosa Väisänen

Rosa Väisänen

Påverkansexpert, hållbar utveckling (AYY)
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Vapaaehtoishaku vuodelle 2021 pääkuva
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till volontär

Frivilligrekryteringen för år 2021 börjar! Det här är din möjlighet att få göra världens bästa studentliv.
Musta kulkukoodilaite tiiliseinällä
Ajankohtaista Publicerat:

Passagekoder i många av AUS evenemangslokaler, tillgänglighetsuppdateringar och automatiskt uppvärmda bastur

Istället för nycklar har passagekoder tagits i bruk för många lokaler och på webbplatsen finns bättre tillgänglighetsinformation. Basturna kan värmas upp själv vid lämplig tidpunkt.
Alhaalta päin kohti taivasta otettu kuva Atlantinkadun kohteesta
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Nertystar presterandet livet?

20 % av Aaltostuderandena riskerar att bränna ut sig (AllWell 2020) och allt fler har problem med orkandet i mindre grad. AUS styrelsemedlem Tua Videman tolkar talen så att många av oss strävar efter ett hundaprocentigt presterande och försöker sköta alla ärenden som de lovat på bekostnad av sitt välbefinnande.
Kodikas asunto Otaniemessä
Ajankohtaista Publicerat:

Nyhetsbrev för flyttande hyresgäster

Muutatko pois tai sisään AYY:n asuntoon? Saitko muuttajan infokirjeen sähköpostiisi? Mikäli et, voit tarkistaa ajankohtaiset muistutukset täältä.