Mer naturmångfald i Otnäs med forskningsprojektet Från gräsmattor till ängar

AUS deltar i ett forskningsprojekt som utreder lösningar för naturens mångfaldsförlust och söker nya sätt för att kompensera naturförlusten.

AUS deltar i ett forskningsprojekt som utreder småskaliga lösningar för naturens mångfaldsförlust och söker nya sätt för att kompensera naturförlusten på medborgarnivå. Som del av forskningsprojektet Katoava Luonto kommer fyra av  AUS  40-70 m2 stora gårdsområden i Otnäs att förvandlas från gräsmattor till blomsterängar under åren 2020-2023. Under de här tre åren utförs  artkartläggningar och  växthusgasmätningar av Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och Meteorologiska institutet.

 

A map of Otaniemi where the four Lawns into Meadows research sites are highlighted
Forskningsområdena som förvandlas till ängar finns på adresserna Bistervägen 3 och 7, Servigränden 1 och Servi Maijas väg 12.

Målet med ängsförsöket är att växtarterna och således även till exempel pollinerarna skulle öka på forskningsområdet. Globalt har deras antal minskat hotfullt: alltfler djurarter som pollinerar växter är utrotningshotade. Det här har allvarliga följder för matproduktionen då över tre fjärdedelar av de viktigaste matväxterna på jordklotet delvis är beroende av djurpollination. Till exempel är bär, frukt och många grönsaker beroende av pollinerare. Genom att trygga pollinerarnas livsmiljö kan man inverka på pollinerararternas framgång och samtidigt skapa mångsidigare gårdsmiljöer för invånarna.

Projektet Katoava Luonto som leds av Jyväskylä universitet söker lösningar för naturens mångfaldsförlust genom delaktighetsutveckling. Projektets syfte är att öka kännedomen om den ekologiska kompensationen med vilket avses till exempel återställning av naturvärden och återuppbyggande av ekosystem på  naturområden med försvagad mångfald. Tryggande av naturens mångfald är en central faktor för vårt välbefinnande: biodiversiteten och dess så kallade ekosystemtjänster producerar  mat och medicin, dämpar klimatförändringen och skyddar från naturkatastrofer och livsmiljöförändringar.

Du kan delta i projektet genom att t.ex. delta på talkot 26.-27.9. eller följa projektets webbplats och kanaler för social media Facebook, Twitter och Instagram.

Mer information

 Beñat Olascoaga

Beñat Olascoaga

Forskare, naturtillgångar och miljö (Katoava Luonto -projektet)
 Rosa Väisänen

Rosa Väisänen

Påverkansexpert, hållbar utveckling (AYY)
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

A student home with a table, bed and a couch.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Vårens invånarenkät - läge och vänlig personal fick tack, renligheten bör utvecklas

Våren 2023 genomförde vi en invånarenkät med syfte att utreda hur bra vi lyckats tjäna våra medlemmar som hyresvärdar.
A big tree in front of metro station in the summer. A student walking by.
Ajankohtaista Publicerat:

Ofta förekommande frågor om boende och medlemstjänster

Här får du svar på de flesta frågor som de studerande ofta funderar över, frågor om hur man söker bostad, om studentkort och kåravgift.

Servicebyrån och telefontjänsten är stängda för sommaren 5.-26.7. Du kan kontakta oss via e-post.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Publicerat:

Förhandsbokning av lokaler för hösten 2023

Föreningarna som verkar inom AUS har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Under den här bokningsrundan kan lokalerna bokas för tiden 7.8.2023 - 7.1.2024.
Riksdagsvalet 2023
Ajankohtaista Publicerat:

Riksdagsvalet 2023

Riksdagsvalet ordnas återigen denna vår. Se nedan datumen för de viktigaste valevenemangen.