Mer naturmångfald i Otnäs med forskningsprojektet Från gräsmattor till ängar

AUS deltar i ett forskningsprojekt som utreder lösningar för naturens mångfaldsförlust och söker nya sätt för att kompensera naturförlusten.

AUS deltar i ett forskningsprojekt som utreder småskaliga lösningar för naturens mångfaldsförlust och söker nya sätt för att kompensera naturförlusten på medborgarnivå. Som del av forskningsprojektet Katoava Luonto kommer fyra av  AUS  40-70 m2 stora gårdsområden i Otnäs att förvandlas från gräsmattor till blomsterängar under åren 2020-2023. Under de här tre åren utförs  artkartläggningar och  växthusgasmätningar av Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och Meteorologiska institutet.

 

A map of Otaniemi where the four Lawns into Meadows research sites are highlighted
Forskningsområdena som förvandlas till ängar finns på adresserna Bistervägen 3 och 7, Servigränden 1 och Servi Maijas väg 12.

Målet med ängsförsöket är att växtarterna och således även till exempel pollinerarna skulle öka på forskningsområdet. Globalt har deras antal minskat hotfullt: alltfler djurarter som pollinerar växter är utrotningshotade. Det här har allvarliga följder för matproduktionen då över tre fjärdedelar av de viktigaste matväxterna på jordklotet delvis är beroende av djurpollination. Till exempel är bär, frukt och många grönsaker beroende av pollinerare. Genom att trygga pollinerarnas livsmiljö kan man inverka på pollinerararternas framgång och samtidigt skapa mångsidigare gårdsmiljöer för invånarna.

Projektet Katoava Luonto som leds av Jyväskylä universitet söker lösningar för naturens mångfaldsförlust genom delaktighetsutveckling. Projektets syfte är att öka kännedomen om den ekologiska kompensationen med vilket avses till exempel återställning av naturvärden och återuppbyggande av ekosystem på  naturområden med försvagad mångfald. Tryggande av naturens mångfald är en central faktor för vårt välbefinnande: biodiversiteten och dess så kallade ekosystemtjänster producerar  mat och medicin, dämpar klimatförändringen och skyddar från naturkatastrofer och livsmiljöförändringar.

Du kan delta i projektet genom att t.ex. delta på talkot 26.-27.9. eller följa projektets webbplats och kanaler för social media Facebook, Twitter och Instagram.

Mer information

 Beñat Olascoaga

Beñat Olascoaga

Forskare, naturtillgångar och miljö (Katoava Luonto -projektet)
 Rosa Väisänen

Rosa Väisänen

Påverkansexpert, hållbar utveckling (AYY)
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Ajankohtaista Publicerat:

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet 2022.
Opiskelijakulttuurimuseon uusi logo, jonka vieressä kuva Mantan lakituksesta
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Museet för studerandekultur har öppnats

Aalto universitets studentkårs Museet för studerandekultur har öppnat sina dörrar efter förnyelse och renovering. Museet har även ett nytt visuell utseende och regelbundna öppettider, som börjar den 4 oktober.
Har du bättre idéer? Kandidatnominering är öppen 2-29.9
Ajankohtaista Publicerat:

Kandidera i delegationsvalet?

Information om delegationsvalet
Milja Leinonen Aalto Day Onessa 7.9.2021
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

I början av det nya läsåret

Aalto-universitetets studentkårs styrelseordförande Milja Leinonens tal på Aalto Day One.