Kestävä AYY

Kestävän kehityksen avainluvut

Kestävä ylioppilaskunta luo puitteet maailman parhaalle opiskelijan elämälle myös tulevaisuudessa.
Atlantinkatu_taivas_web

Kestävä ylioppilaskunta luo puitteet maailman parhaalle opiskelijan elämälle myös tulevaisuudessa. AYY:n tavoitteena on olla rohkea ja vastuullinen yhteisö yhteiskunnassa, jossa luonnon monimuotoisuus ja globaali oikeudenmukaisuus ovat itseisarvoja. AYY:n kestävän kehityksen vaikutukset liittyvät ylioppilaskunnan keskeisiin toimintoihin: opiskelijavaikuttamiseen, Aalto-yhteisön rakentamiseen sekä asumisen kehittämiseen.

Toiminnan kestävyyttä seurataan ja arvioidaan vuosittain vuodesta 2020 eteenpäin kestävän kehityksen raportoinnin avulla. Tutustu alla vuosikohtaisiin raportteihin!

Kestävä kehitys AYY:lla vuonna 2019

Lukujen laskentaperiaatteista 

Vaikka AYY käyttää hiilijalanjälkeä keskeisenä ympäristövaikutusten mittarina, on hyvä muistaa, että pelkästään kasvihuonekaasupäästöjen minimointi ei suoraan tee toiminnasta ekologisesti kestävää ja ympäristölle haitatonta. Hiilijalanjälki ei välttämättä kerro organisaation vaikutuksia esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen tai maankäyttöön. Konkreettisena lukuna se kuitenkin auttaa hahmottamaan organisaation ympäristövaikutusten mittakaavan ja on toimiva mittari erityisesti ilmastovaikutusten arviointiin.

Hiilijalanjälkiarvioissa on huomioitu mahdollisuuksien mukaan sekä suorat että epäsuorat päästöt. Suurin osa AYY:n päästöistä on epäsuoria päästöjä, kuten ostoenergian sekä hankintojen päästöt. Hiilijalanjäljen laskenta ja arviointi on tehty sisäisenä asiantuntijatyönä. Vuoden 2019 hiilijalanjäljen todentamiseen on käytetty apuna Hiilifiksu-laskuria, joka on Helsingin yliopiston ja Sitran kehittämä hiilijalanjälkityökalu erityisesti järjestöille.Laskentaperiaatteet ovat peräisin ajantasaisista lähteistä, kuten Suomen ympäristökeskuksesta.

Energiankulutustiedot ovat peräisin vuosittaisista kiinteistöraporteista. 

Uutiset aiheeseen liittyen

Hymyileviä nuoria
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Hae SYLin toimikuntiin

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenillä on nyt mahdollisuus hakea ehdokkaaksi Suomen ylioppilaskuntien liitto SYLin kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan (KENKKU) sekä ilmastoverkostoon. Toimikunnissa pääset oppimaan ja tekemään valtakunnallista vaikuttamistyötä kehitysyhteistyön ja ilmastopolitiikan saralla.
Sampo Sainio
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Maailman kestävintä opiskelijan elämää?

AYY:n strategian mukaisesti ylioppilaskunta pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, mutta riittääkö pelkkä hiilineutraaliuden tavoittelu? Toimintamme kestävyyttä ei voida arvioida vain yhdellä mittarilla.
A collection of wildflower seeds in boxes
Ajankohtaista Julkaistu:

Nurmikoista niityiksi -tutkimusprojektilla lisää luonnon monimuotoisuutta Otaniemeen

AYY on mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitetään ratkaisuja luonnon monimuotoisuuskatoon.
Opiskelijat istumassa nurmikolla haalareissa
Blogi Julkaistu:

Jottei poikkeusajoista tulisi uutta normaalia

Kaikkien kriisien ratkaisu edellyttää uusia ongelmanratkaisukeinoja ja sopeutumista uuteen. Haluaisin elää arkea, jossa tavaroiden ostaminen ei olisi enää tapa luoda sosiaalista yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu