Förändringar under boendet

Underuthyrning, andrahandsuthyrning och tillfällig överlåtelse

På den här sidan finns anvisningar om underuthyrning, andrahandsuthyrning och tillfällig överlåtelse. Kom ihåg att meddela AUS om du tillfälligt överlåter eller hyr ut din bostad till någon annan!
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_7

Underuthyrning, andrahandsuthyrning eller tillfällig överlåtelse?

Sätt att hyra ut Bor du i lägenheten? Anledning Lov
Underuthyrning Du bor även själv i bostaden eller en av parterna i ert gemensamma hyresavtal bor i lägenheten. Du har ett extra rum som du vill hyra ut eller du flyttar tillfälligt från en lägenhet som du har ett gemensamt hyresavtal för. Meddela AUS så att din underhyresgäst kan t.ex. boka turer till tvättstugan
Andrahandsuthyrning Du bor inte själv i bostaden Du flyttar någon annanstans för sommaren (1.4–30.9) Du bör be om tillstånd av AUS
Tillfällig överlåtelse Du bor inte själv i bostaden Du vistas någon annanstans på grund av utbyte, värnplikt, sjukdom eller JOO-studier Du bör be om tillstånd av AUS, ett intyg på anledningen till att vistas någon annanstans krävs

Underuthyrning

Underuthyrning innebär att huvudhyresgästen själv bor i bostaden och hyr ut en del av den till en underhyresgäst.

Underhyresgästen ska pekas ut en tydlig del av bostaden så tillexempel  en etta eller en kollektivbostad kan inte underhyras alls.  Du kan ändå bo i en etta med tillexempel en partner utan underhyresavtal.

Om du underhyr din bostad ska du meddela AUS om det via Domo. Då uppdateras informationen om invånarna till servicebolaget och underhyresgästen kan tillexempel reservera tider till tvättstugan. I Domo gör du anmälan via ditt hyresavtal genom att klicka på punkten ”Upprätta avtal” i hyresavtalets övre kant. I Domo finns noggrannare anvisningar för i fyllandet av anmälan.

Underuthyrningen av familje- eller kompisbostad

Om ni har ett gemensamt hyresavtal för er lägenhet, och ni vill hyra ut en del av er lägenhet, måste ni båda teckna avtalet med undershyresgästen, även om bara en av er bor i lägenheten under underuthyrningen. Du kan välja vem av er som ska anmäla underhyresgästen till Domo-systemet.

En färdig underhyrningsbotten finns nedan.

Anrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning betyder att huvudhyresgästen hyr sin bostad tillfälligt till en eller flera andrahandshyresgäster och inte bor själv i bostaden då. Sommartid (1.4.-30.9.) kan AUS bostad hyras ut i andra hand för högst fyra månader för vem som helst av vilken som helst orsak. Andrahandsuthyrningsavtalet ska vara på visstid.

Om du vill andrahandsuthyra din bostad ska du be om tillstånd separat i Domo genom att göra en andrahandsuthyrningsanmälan. Anmälan ska lämnas in minst en månad före hyresavtalet börjar. Bifoga andrahandsuthyrningsavtalet till andrahandsuthyrningsanmälan med huvudhyresgästens (din) och andrahandshyresgästens underskifter. Du hittar anmälan i Domo via ditt hyresavtal genom att klicka på ”Upprätta avtal” i avtalets övre hörn. Där finns även noggrannare anvisningar för ifyllandet av blanketten.

Bostaden ska hyras ut i andra hand med samma villkor och hyra som i ditt eget hyresavtal.  Du kan ändå begära en hyressäkerhet och en rimlig ersättning av hyresgästen t.ex. för användning av dina möbler. Skriv in detta i andrahandsuthyrningsavtalet separat. AUS kan av motiverade orsaker förvägra tillståndet till andrahandsuthyrning även om ovanstående villkor skulle uppfyllas. Om en bostad hyrs ut i andra hand utan AUS tillstånd har AUS rätt att häva huvudhyresgästens hyresavtal.

En färdig avtalsmall för andrahandshyresavtal finns nedan.

Tillfällig överlåtelse av bostaden

Du kan överlåta hela bostaden till en annan om du på grund av arbete, studier, sjukdom eller annan orsak vistas på en annan ort.

Anmälan om tillfällig överlåtelse görs i Domo. I Domo gör du anmälan via ditt hyresavtal genom att klicka på punkten ”Upprätta avtal” i hyresavtalets övre kant. På sidan finns noggrannare anvisningar för ifyllandet av blanketten. Anmälan ska göras minst en månad före överlåtelsen.

Din boenderätt kompenseras för din frånvarotid om du hyr ut din bostad i andra hand till en annan AUS-medlem för den tid du är i armén eller avlägger studier eller praktik på annan ort. Den tillfälliga invånaren måste ha boenderätt för hela tiden om överlåtelsen tar över ett år.

Läs mer om kompensationen av boenderätten.

Du hittar färdiga avtalsbottnar för tillfällig överlåtelse nedan.

Hyresfakturorna under tillfällig överlåtelse, andrahandsuthyrning eller underuthyrning

Hyresfakturorna skickas alltid till den ursprungliga hyresgästen. AUS rekommenderar att den tillfälliga hyresgästen betalar hyran till den ursprungliga hyresgästen som sköter betalningen till AUS. Då kan den ursprungliga hyresgästen försäkra sig om att den tillfälliga hyresgästen sköter om hyresbetalningen i tid.

Att hitta en tillfällig invånare, andrahandshyresgäst eller underhyresgäst

Att hitta en tillfällig invånare är på den ursprungliga hyresgästens eget ansvar. En lämplig hyresgäst kan sökas genom att tillexempel sätta in en annons på Aalto gemenskapstorg eller Facebookgruppen Teekkarikylän markkinat. Bostaden borde erbjudas i första hand till en studerande vid Aalto.

Om du åker på studentutbyte, kompensationen har en månads glidningstid före och efter studier utanför huvudstadsregionen. Du kan alltså utan inverkan på boenderättiden åka utomlands för studier eller arbetspraktik eller flytta utanför huvudstadsregionen en månad innan om en smidig inledning av studier eller arbetspraktik kräver det. Dessutom kan du reservera en månad för att återvända eller t.ex. resande då studierna eller arbetspraktiken slutar.

Kuvapankki_Tiedonhaku_1

Kompensering av boenderätt

AUS boenderätt kan kompenseras för den tid som hyresgästen inte kunnat utnyttja boendeservicen.

Förändringar under boendet
A kitchen table, flowers and cinnamon rolls on top.

Byte av bostad

Ibland kan livssituationen förändras så att den nuvarande bostaden inte längre uppfyller behoven. Du kan ansöka om byte av bostad till en bostad i ett annat område, till exempel från ett studentrum till ett annat studentrum – eller ettan till en tvåa eller trea som passar för en barnfamilj.

Förändringar under boendet
Asukas_Atlantinkatu

ABC för boende

På den här sidan har vi samlat allmänna anvisningar som har att göra med boende. På sidan finns till exempel anvisningar om att boka bastu- eller tvättider och tips om hur du håller din bostad i skick.

Boende
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat