Förändringar under boendet

Kompensering av boenderätt

AUS boenderätt kan kompenseras för den tid som hyresgästen inte kunnat utnyttja boendeservicen, till exempel under utbytesstudier eller värnpliktstjänstgöring. På den här sidan kan du läsa om när du har rätt till kompensation och hur du ansöker.
Kuvapankki_Tiedonhaku_1

När kompenseras boenderätten?

Boenderätten kan kompenseras när du

  • varit frånvarande
  • varit moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig
  • fullgjort din militär- eller civiltjänstgöring och inte under den tiden hyrt en bostad av AUS eller under din frånvaro hyrt ut din bostad i andra hand till en AUS-medlem

  • avlagt utbytesstudier, studierelaterad arbetspraktik eller JOO-studier utanför huvudstadsregionen och inte under din frånvaro hyrt en bostad av AUS eller under din frånvaro hyrt ut din bostad i andra hand till en AUS-medlem

Din boenderätt kan också förlängas med högst ett år av hälsoskäl. För att beviljas förlängning måste du till boendeservicen lämna in ett läkarintyg där hälsobesvärets eller sjukdomens inverkan på studierna framgår.

 

Ansökan om kompensering

AUS kontrollerar inte aktivt studenternas närvarouppgifter, och för att beviljas kompenserad boenderätt måste frånvaron separat anmälas till boendeservicen. Om du avlagt utbytesstudier, studierelaterad arbetspraktik eller JOO-studier utanför huvudstadsregionen måste du till boendeservicen lämna in ett intyg där det framgår hur många månader utbytet, praktiken eller studierna varat.

I samband med anmälningar om uthyrning i andra hand kan boenderätten kompenseras redan på förhand om det tydligt framgår av bilagorna hur många månader utbytet, praktiken eller studierna varar. Om boenderätten inte kompenserats i samband med anmälan om uthyrning i andra hand ska du kontakta boendeservicen efter utbytet, praktiken eller studierna.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat