Förändringar under boendet

Byte av bostad

Ibland kan livssituationen förändras så att den nuvarande bostaden inte längre motsvarar egna behov gällande storlek eller läge. Du kan ansöka om byte av bostad till en bostad i ett annat område, till exempel från ett studentrum i Alberga till ett annat studentrum i Teknologbyn – eller kanske behöver du byta studentrummet till en etta eller ettan till en tvåa eller trea som passar för en barnfamilj.
A kitchen table, flowers and cinnamon rolls on top.

Behov av annorlunda bostad

Ibland kan livssituationen förändras så att den nuvarande bostaden inte längre motsvarar egna behov beträffande storlek eller läge. Om du behöver en annorlunda bostad kan du ansöka om bostadsbyte då vi vid behov kan prioritera din ansökan och du kan få en bostad som motsvarar dina behov snabbare än normalt.

Ansökning av bostadsbyte

 • Ansök om byte till en annorlunda bostad genom att fylla i bostadsansökan i Domo som normalt.
 • Lägg till bilagor av vilka framgår varför du behöver byta bostad så kan vi prioritera din ansökan. Om det finns en hälsomässig orsak till bytet av bostad lägg till ett läkarintyg till din ansökan.
 • Om du redan har en giltig ansökan till de bostäder du vill byta till lägg till bilagan till den färdiga ansökan. Du behöver inte göra en ny ansökan.
 • Följ din epost när du ansökt om bostadsbyte. Du kan endast få ett erbjudande om bostadsbyte. Efter det kan vi inte längre erbjuda dig försnabbat bostadsbyte.

Villkor

 • Om du bor i kompis-eller familjebostad måste alla invånarna flytta ut. För att vi ska kunna erbjuda dig bostadsbyte försnabbat måste vi kunna erbjuda din tidigare bostad till följande invånare.
 • Bostadens efterfrågan beaktas då grunderna till bostadsbytet behandlas. Om du alltså söker en bostad som inte har så många andra sökande får du mer sannolikt ett försnabbat bostadsbyte.
 • Om du nyligen har fått en ny AUS-bostad kan du tidigast efter sex månader få ett erbjudande om en bostad i en annan bostadsgrupp. Endast på grund av mycket betungande orsaker kan vi avvika från karensen.

 

Om du har bott i din nuvarande bostad i mindre än två år bör orsakerna till bytet vara betungande. Om du bott längre kan du få byte med lindrigare orsaker. Observera att AUS inte kan garantera byte även om villkoren uppfylls. Kolla exempel om grunder föt bostadsbyte i en tabell nedan.

Byte till en annorlunda bostad
Du har bott i din nuvarande bostad Grunder för snabbare byte
Under 6 månader

Endast på grund av överraskande och betungande orsaker såsom:

 • Ett plötsligt behov för tillgänglig bostad t.ex. på grund av att du blivit skadad
 • Behov av evakueringbostad om ingen annan boendelösning kan hittas
6 mån – 2 år

Betungande orsaker såsom:

 • En annan person flyttar ut från nuvarande bostaden, du blir kvar ensam i en för stor eller dyr bostad
 • Flytt till en förmånligare bostad på grund av den ekonomiska situationen
 • Förändringar i familjestorleken (t.ex. barn eller separation från en partner, gäller inte för att bilda en ny familj)
Över 2 år

Orsaker som:

 • Arbetsplatsens läge förändras
 • Ökat utrymmesbehov
 • Flytt till en lämplig bostad för husdjur

 

Keys in a door lock.

Uppsägning av nuvarande bostad

När AUS erbjuder dig en ny bostad behöver du inte tänka på uppsägningstider. Ibland kan en ny bostad erbjudas med mindre än en månads varsel, men AUS tar inte ut dubbla hyror i dessa fall. Det nuvarande hyresavtalet sägs automatiskt upp när det nya avtalet börjar. Om du av någon anledning behöver båda bostäderna under den kommande månaden så ta kontakt med boendeservicen, då måste du betala hyra för båda bostäderna.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat