Förändringar under boendet

Byte av bostad

När du hyr en bostad av AUS kan du ansöka om intern flyttning till en annan bostad. På den här sidan finns mer information om att byta bostad.

Behov av annorlunda bostad

Ibland kan din livssituation förändras så att du behöver en annorlunda bostad. Du kan ansöka om flyttning till en bostad i ett annat område, till exempel från ett studentrum i Alberga till ett annat studentrum i Teknologbyn – eller kanske behöver du byta studentrummet till en etta eller ettan till en tvåa eller trea som passar för en barnfamilj.

Du ansöker om byte av bostad på vanligt sätt med en bostadsansökan i Domo, och ansökan poängsätts enligt AUS poängsättningsanvisning. Om du ansöker om en bostad i en annan bostadsgrupp beviljas inga tilläggspoäng för intern flyttning.

Om du behöver byta bostad på grund av hälsoskäl kan du ansöka om tilläggspoäng för din ansökan hos AUS bostadskommitté.

Karenstiden vid flyttning är två månader. Om du alltså nyligen fått en ny AUS-bostad kan du tidigast efter två månader få ett nytt erbjudande om en bostad i en annan bostadsgrupp.

När AUS erbjuder dig en ny bostad behöver du inte tänka på uppsägningstider. Ibland kan en ny bostad erbjudas med mindre än en månads varsel, men AUS tar inte ut dubbla hyror av sina medlemmar. Ditt gällande hyresavtal sägs automatiskt upp i Domo när du accepterar ett nytt bostadserbjudande.

Intern flyttning

Intern flyttning innebär att den sökande ansöker om en ny bostad i samma bostadsgrupp som personens nuvarande bostad tillhör. Du kan ansöka om intern flyttning till exempel från ett studentrum i Teknologbyn till ett annat studentrum i Teknologbyn.

Ansökningar om intern flyttning får automatiskt fem tilläggspoäng. Ansökningar om intern flyttning prioriteras alltså i bostadskön, men kötiderna varierar eftersom det kan dröja innan en lämplig bostad blir ledig.

Vid intern flyttning ska alla personer som undertecknat hyresavtalet flytta. Om du till exempel bor med en kompis kan ni enbart ansöka om intern flyttning tillsammans.

Karenstiden vid intern flyttning är sex månader. Om du alltså nyligen fått en ny AUS-bostad kan du tidigast efter sex månader få ett erbjudande om en bostad i samma bostadsgrupp. AUS bostadskommitté kan ändå bevilja undantag i fråga om karenstiden om du av vägande skäl redan tidigare behöver flytta till den nya bostaden.

Ditt gällande hyresavtal sägs automatiskt upp i Domo när du accepterar ett nytt bostadserbjudande. Du behöver alltså inte göra någon uppsägningsanmälan.

Kompisförslag till studentrum

Den som bor i AUS studentrum har rätt att föreslå en ny hyresgäst till ett ledigslaget rum i sitt studentrumskomplex bland personer som redan har ett hyresavtal i första hand med AUS.  Då har kompisar en bättre möjlighet att få bo i samma studentrumskomplex. Den föreslagna kompisen får extrapoäng till sin bostadsansökan så att ansökan är bland de första i kön. Kompisförslaget särskiljer sig från intern flyttning genom att den föreslagna kompisen inte behöver bo i samma bostadsgrupp (till exempel studentrum i Teknologbyn) som  föreslagaren utan hen kan till exempel bo i en en- eller tvårummare.

Läs mera här.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat