Boende

ABC för boende

På den här sidan har vi samlat allmänna anvisningar som har att göra med boende. På sidan finns till exempel anvisningar om att boka bastu- eller tvättider och tips om hur du håller din bostad i skick.
Asukas_Atlantinkatu

Temperaturen i bostaden

Fastigheterna har centralvärmesystem som mäter temperaturen utomhus och värmer upp fastigheten enligt den. Under uppvärmningsperioden bör temperaturen i bostäderna vara cirka 21 grader.  Om din bostad känns sval ska du mäta temperaturen i mitten av rummet på cirka en meters höjd. Om temperaturen ligger under 21 grader ska du meddela servicebolaget.

I sommarvärmen och när solen skiner rakt in i bostaden kan temperaturen stiga över 21 grader. Enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisning om en sund bondemiljö (på finska) får inomhusluftens temperatur inte överstiga 26 C om inte temperaturhöjningen beror på den varma utomhusluften. Du kan försöka kyla ner bostaden genom att hålla gardinerna fördragna och vädra kvällstid när utomhustemperaturen är lägre.

Utlåst

Har du låst dig ute från din lägenhet? Securitas kan öppna dörren åt dig. Serviceavgiften är 30,00 € på vardagar och 60,00 € på helger och helgdagar. Avgiften för helger och helgdagar gäller från kl. 18.00 på fredagen eller arbetsdagen före helgdagen till kl. 06.00 på måndagen eller arbetsdagen efter helgdagen.

 1. Om du låser ut dig ur din bostad ring Securitas journummer 060013513. Samtal kostar 8,21 cnt/samtal + lna/msa.
 2. Du måste bevisa ditt identitet genom att visa ett officiellt identitetsbevis med foto eg. pass eller EU identitetskort. Dörröppning kan endast beställas av en person som är permanent inskriven hos AUS.
 3. Securitas skickar en faktura för dörröppningen till boenden. Om du inte betalar fakturan räkningen innan den sista betalningsdagen skickar Securitas två påminnelsefakturor innan den går till insamling. Om du har frågor kring räkningen, kontakta Securitas.

Securitas dörröppningstjänst gäller inte Otaniemen Asuntosäätiös objekt Servi Maijas väg 1 och Servigränden 2, och Kiinteistö-osakeyhtiö Arttis objekt Maapadontie 5.

Försvunna nycklar

Meddela alltid AUS om försvunna nycklar med det här formuläret. Boendeservicen hjälper dig vidare med ärendet så du kan få en ny nyckel så snabbt som möjligt.

För borttappade nycklar debiteras kostnaderna för att låta göra nya nycklar. AUS skickar fakturan för den borttappade nyckeln till hyresgästen. Fyll i blanketten först när du är helt säker på att nyckeln är försvunnen. Kostnader för att göra en ny nyckel debiteras för den försvunna. Anmälan är bindande och nyckeln debiteras även om nyckeln hittas senare.

Om hyresgästen när hyresavtalet går ut returnerar färre nycklar än det antal som överlämnats dras kostnaderna för nya nycklar av från den hyressäkerhet som hyresgästen betalat.

Hållbart boende

 • AUS bostäders el och fjärrvärme kommer från utsläppsfria och förnybara energikällor. Om du ansvarar för ditt elavtal själv rekommenderar vi fossilfria alternativ, såsom sol-eller vindenergi. Med ekologiskare elavtal inverkar du direkt på utsläppsminskningen och stöder energibolagens övergång till hållbarare elförbrukning. På energimyndighetens  sahkonhinta.fi-sida kan du läsa mer om att konkurrensutsätta el och om energikällor.
 • "Ej reklam" -dekalen på dörren minskar pappersavfall.
 • I Aalto är det lätt att konsumera hållbart. Möbler och andra hembruksvaror kan köpas eller skaffas begagnade istället för nya och egna onödiga bruksföremål lönar sig att doneras eller återvinnas på till exempel till återvinningscentralerna. Det bästa avfallet är ändå alltid det som inte uppstår. Läs mer om återvinning i AUS bostäder.
 • Genom att göra Sitras livsstilstest får du skräddarsydda tips för hållbarare val för vardag och boende.

Post till tidigare hyresgäster

Om du får post som är adresserad till en tidigare hyresgäst eller en okänd person ska du skriva ”felutdelad/jaettu väärin” på försändelsen och lämna den i närmaste brevlåda.

Internet och TV

Hyran inkluderar internetanslutning som hyresgästerna kan använda utan särskilda åtgärder. Koppla Ethernetkabeln (med RJ45-koppling) till väggen och datorn.

Trinet besvarar alla frågor om internet och tv. Kontakta Trinet med detta formulär. Närmare uppgifter om hur nät och tv fungerar samt fler kontaktuppgifter finns på Trinets webbplats.

Hemförsäkring

Hyresvärden rekommenderar att du tecknar en hemförsäkring. Enligt lagen är hyresgästen ansvarig för såväl skador som orsakats av lös egendom som tillhör hen, som skador som orsakats lägenheten av hens egna handlingar. En hemförsäkring är viktig, annars kommer sådana skador som nämns ovan att bäras av dig.

Brandvarnare och belysning

Bostädernas brandvarnare, belysning och lampor är i regel på hyresgästens ansvar. Om en lampa går i köket eller badrummet måste du köpa en ny.

AUS ansvarar för brandvarnare och lampor i studentrumsbostädernas gemensamma utrymmen. Om batteriet är tomt eller en lampa slocknar i de gemensamma utrymmena ska du kontakta servicebolaget. I studentrummen ansvarar hyresgästerna själva för brandvarnarna och lamporna. I vissa studentrum finns färdiga armaturer i taket, men hyresgästen måste själv skaffa lamporna.

I en del av våra nyaste fastigheter är brandvarnarna kopplade till elnätet. Om det är något fel på en brandvarnare som är kopplad till elnätet ska du kontakta servicen.

Parkering och parkeringsövervakning

Det finns parkeringsplatser som kan hyras i närheten av nästan alla AUS fastigheter. Om du behöver en parkeringsplats ska du kontakta boendeservicen.

Parkeringsplatserna på  Skinnhandlarvägen, Jorddammsvägen och Kyrkobyvägen förvaltas av fastigheternas servicebolag. Om en hyresgäst i en av de fastigheterna behöver en parkeringsplats ska de fråga servicebolagen. Servicebolagens kontaktuppgifter finns på fastigheternas egna webbplatser.

Om du blivit bötfälld för felparkering ska du förhandla med bötfällaren. AUS kan inte påverka hyresgästernas böter.

Tvättider

Du kan boka tvättider i Domo. På Jorddammsvägen bokas tiderna genom ett eget system.

Bastutider

Bastur bokas via Domo-systemet. Alla invånare har fyra kredits per kalendermånad. En kredit motsvarar en bastutur (1h) Du kan ha högst 4 aktiva bokningar samtidigt.

Bokningen kan annulleras inom en timme från att bokningen gjorts, varefter bokningen inte kan annulleras. AUS Bostadskontor kan inte avboka bastuturen istället för invånaren så var noggrann när du gör bokningen. Krediterna nollställs varje månad varför de inte kan samlas och till exempel sparas för en annan månad. Den nya bokningskalendern öppnar alltid månadens första dag.

Följ den bokade tiden noggrant så att följande bastubadare kan börja sitt bastubad i tid. Ta andra bastubadare i beaktande genom att ansvara för prydligheten i bastun. Husdjur får inte tas med i omklädningsrummen eller bastuutrymmena.

Obs: Invånarna i Servin Maija tie 1 och Servinkuja 2 kan se fri bastuskift från Domo och boka ett skift genom att kontakta [email protected].

Sällskapsdjur

 • Studentrum: inte tillåtna
 • Ettor och kollektivettor: tillåtna
 • Tvåor och större bostäder: tillåtna

Städning i studentrumsbostäder

I studentrumsbostäder ska hyresgästerna se till att de gemensamma utrymmena är städade. Det är förbjudet att till exempel förvara avfall i studentrumslokalerna eller på balkongerna, och påföljden kan bli en varning eller rentav en hävning av hyresavtalet. Om det fastställs att studentrumsbostaden är i ett olämpligt skick får alla hyresgäster en uppmaning att städa. Efter uppmaningen kontrolleras de gemensamma utrymmena. Om de gemensamma utrymmena inte städats anlitas en städare och fakturan delas solidariskt mellan alla hyresgäster i bostaden.

En checklista för rengöring gemensamma utrymmen

Felanmälningar

Om det är något större problem med din bostad, dvs. om fel och brister är förknippade med bostadens konstruktioner, till exempel hål i en plastmatta, ska du kontakta AUS fastighetsväsendet med detta formulär. Mindre fel, till exempel trasiga eluttag eller hyllskivor som fattas, kan anmälas direkt till servicebolaget som sköter olika kontroller och reparationer gratis. Servicebolaget meddelar också AUS fastighetsväsende om bostaden till exempel behöver ett nytt kylskåp eller annan inredning. Om du inte är säker på vem som ansvarar för en viss reparation kan du kontakta servicebolaget, som vid behov skickar ärendet vidare eller hjälper med sådant som hyresgästen ansvarar för.

Hyresgästens skyldigheter

Skadedjur och insekter

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat