Dörröppningstjänst till AUS boende

Dörröppningsservice för AYY:s invånare
Avaimet keltaisella taustalla

Securitas öppnar din dörr när som helst på dygnet mot en avgift. 


Serviceavgiften är 30,00 € på vardagar och 60,00 € på helger och helgdagar. Avgiften för helger och helgdagar gäller från kl. 18.00 på fredagen eller arbetsdagen före helgdagen till kl. 06.00 på måndagen eller arbetsdagen efter helgdagen.

Undantag: Servin Maijan väg 1, Servinkuja 2 och Maapadontie.

Aalto-universitetets studentkår har ungefär 2600 studentbostäder i Esbo och Helsingfors, som är hem för ungefär 3200 studentkårsmedlemmar. AUS styrelse beslutade på sitt möte 06/2021 att ta allmännycklarna av boendenas förtroendepersoner dvs. slottsvärdarna, för AUS kan inte ålägga boendena uppgifter som hör till hyresvärden eller servicen. Syftet med beslutet är att minska risken om allmännycklarna tappas bort.

I samband med samma beslut lovades utreda boendevänligare alternativ till dörröppningstjänsten som servicebolaget erbjuder. Nu har fastighets- och boendeteamet förhandlat om en rimligt prissatt dörröppningstjänst med Securitas till alla som bor i AUS bostad. Dörröppningstjänst träder i kraft 6.4.2021.

Securitas öppnar din dörr när som helst på dygnet

  1. Om du bor i AUS bostad i Esbo* eller Helsingfors** och låser ut dig ur din bostad ring Securitas journummer 060013513. Samtal kostar 8,21 cnt/samtal + lna/msa.
  2. Du måste bevisa ditt identitet genom att visa ett officiellt identitetsbevis med foto eg. pass eller EU identitetskort. Dörröppning kan endast beställas av en person som är permanent inskriven hos AUS.
  3. Securitas skickar en faktura för dörröppningen till boenden. Om du inte betalar fakturan räkningen innan den sista betalningsdagen skickar Securitas två påminnelsefakturor innan den går till insamling. Om du har frågor kring räkningen, kontakta Securitas.

*Obs! Securitas dörröppningstjänst gäller inte Otaniemen Asuntosäätiös objekt Servi Maijas väg 1 och Servigränden 2. I de här objekten sköter servicebolaget om dörröppningen även i fortsättningen.

**Obs! Securitas dörröppningstjänst gäller inte Kiinteistö-osakeyhtiö Arttis objekt Maapadontie 5. I den här fastigheten kommer dörrarna att fortsätta att öppnas som tidigare.
 

Några tips för boendena gällande nycklar:

  1. Kom ändå ihåg att hålla dina nycklar i behåll och  ge din granne en extra reservnyckel. Om du inte fick en reservnyckel när du flyttade,  ta kontakt med AUS boendetjänster, så utreder vi om det finns extra reservnycklar.
  2. Om du  tappar bort din egen nyckel, tar du väl omedelbart kontakt med boendetjänsterna! Hyresvärden ska alltid meddelas om borttappad nyckel så snart som möjligt. Fyll i blanketten först när du är helt säker på att nyckeln är försvunnen. Kostnader för att göra en ny nyckel debiteras för den försvunna. Anmälan är bindande och nyckeln debiteras även om nyckeln hittas senare.
  3. Om du märker att det finns fel gällande fastighetens eller bostadens dörr eller nycklar ta kontakt med servicen. Oljning av gångjärn och lås hör till boendens ansvarsområden.
Kuvapankki_AYY_Ulkoa_4

AUS servicebyrån

Vid servicebyrån i Otnäs kan du fråga vad som helst om studentlivet. Vi betjänar dig också i frågor om bostadssökning, flyttning och allt annat som gäller boende. Du kan kontakta servicebyrån även per telefon.

AUS servicebyrån
kerrostalo

Feltillstånd och dörröppningstjänster

Information om dörröppningstjänster och vad som ska göras i händelse av fel.

Boende
Atlantinkatu 7_6

Invånardemokrati - aktivt grannskap

I invånarverksamheten har du möjlighet att påverka boendetrivseln och gemenskapligheten. Vet du redan vem som är slottsvärd i ditt hus eller skulle du själv vara intresserad att vara en del av invånarkommittén?

Boende
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.