Boende

Feltillstånd och dörröppningstjänster

Information om dörröppningstjänster och vad som ska göras i händelse av fel. Tapiolan Lämpö Oy är underhållsbolag för fastigheterna, med undantag för Maapadontie 5, där underhållsbolaget är Fastighetsservicen Alamaa Oy.
kerrostalo

I icke-brådskande feltillstånd görs felanmälan med servicebolagets felanmälningsblankett*:

felanmälningsblankett>>
 

*Undantag: felanmälan på Jorddammsvägen 5 görs per telefon till Fastighetsservicen Alamaa Oy 045 277 6601.

Brådskande felaktigheter och skador ska meddelas 24/7 till servicejouren per telefon (t.ex. vattenskada eller avloppspropp): 
 

  • Tapiolan Lämpö Oy tel. 020 750 5300 

  • (undantag Jorddammsvägen 5 / Artti tel. 045 277 6601)

I allvarliga ordningsstörningar och farosituationer ring nödnumret 112.

Invånarens elektroniska felanmälan sparas dirket i fastighetsbesittningssystemet där arbetena delas ut till olika aktörer. Skriv in ett fel per anmälan så att anmälningarna kan styras till rätt aktör. Gör vid behov fler anmälningar. 

Identifiera och beskriv felet och var felet finns så nogrannt som möjligt. Om möjligt, bifoga även en bild eller bilder till din anmälan. Vi ber dig försäkra att dina kontaktuppgifter är korrekta när du gör felanmälan. Meddela även alltid om eventuella husdjur. När du gör anmälan kan du välja om servicen får gå in med huvudnyckeln vilket försnabbar reparationen eller välja om servicen ska ta kontakt för att komma överens om en besökstid.

Icke-brådskande små servicearbeten tar 3-5 vardagar att reparera och reparationen av större fel meddelas separat från fall till fall. 

Om servicebolaget inte har tagit kontakt med dig inom 3 dygn i icke-brådskande felsituationer ber vi dig kontakta servicebolaget per telefon. 

Kontaktuppgifter för fastighetsunderhåll

Tapiolan Lämpö tel. 020 750 5300 

*Undantag: serviceförfrågningar för Jorddammsvägen 5 görs per telefon till Fastighetsservicen Alamaa Oy 045 277 6601.

Avaimet keltaisella taustalla

Dörröppningstjänst

Om du låser ut dig ur din bostad öppnar Securitas dörren alla dagar och tider under dygnet mot en dörröppningsavgift.

  1. Om du bor i AUS bostad och låser ut dig ur din bostad ring Securitas journummer 0600 13513. Samtalsavgiften är 8,21 cent/samtal + pvm/mpm.
  2. Du bör intyga din identitet genom att uppvisa ett bildförsett, officiellt dokument som intygar din identitet t.ex. pass eller personbevis. Endast en person som bor officiellt i AUS bostad kan beställa dörröppningen. 
  3. Securitas skickar en faktura per epost till invånaren för dörröppningen. Om du har frågor ta kontakt med Securitas.
    Avgiften för dörröppningstjänsten är 30 € på vardagar och på veckoslut och helgdagar 60,00 €. Veckosluts/helgdagsavgiften är i kraft från fredagar eller vardagen före helg kl. 18.00 till måndag eller följande vardag efter helgdagen till kl. 06.00. 

*Undantag: Jorddammsvägen 5 dörröppning sköts av Fastighetsservicen Alamaa Oy: 045 277 6601.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat