Boende

Invånardemokrati - aktivt grannskap

I invånarverksamheten har du möjlighet att påverka boendetrivseln och gemenskapligheten. Vet du redan vem som är slottsvärd i ditt hus eller skulle du själv vara intresserad att vara en del av invånarkommittén? Invånarnas rekreationer, gemensamma städtalkon och klubblokalens makeover är möjliga via invånarverksamheten. Varje hus har en budget för det. Gå med i verksamheten och framför dina egna idéer!
Atlantinkatu 7_6

Vad är invånardemokrati?

I statsunderstödda aravafinansierade hus ges hyresgästerna beslutandemakt med samförvaltningslagen samt påverkansmöjligheter för den egna boendetrivseln. Det är till fördel för både ägaren och  invånarna att man trivs i huset och att  husets skick underhålls regelbundet. Om du är intresserad av invånarverksamhet rekommenderar vi att du bekantar dig med samförvaltningslagen. Nedan har vi listat viktiga saker med tanke på invånarverksamheten. Det viktigaste med invånarverksamheten är ändå glädjen att göra tillsammans och möjligheten att påverka hur det egna boendet ser ut.

 

Invånarmöten

Samförvaltningslagen fastställer att alla hus ska ha åtminstone ett invånarmöte per år. På mötet behandlas de ärenden som samförvaltningslagen fastställer. Alla invånare som fyllt 18 år har yttrande- och rösträtt. Möteskallelsen skickas i pappersformat till alla invånare 7 dagar före mötet och sätts upp på husets anslagstavla. Slottsvärden sammankallar invånarmötet, eller AUS om huset inte har en slottsvärd. På mötet väljs en invånarkommitté samt invånarkommitténs ordförande för följande år. Även ärenden gällande husets boendetrivsel behandlas.

 

Invånarkommitté

Alla intresserade invånare som fyllt 18 år kan ställa upp som kandidater. Invånarna kan själva bestämma hur många invånare som väljs till invånarkommittén. Invånarkommittén  beslutar hur många möten de har och när under sin mandatperiod.

Invånarkommitténs mötesprotokoll ska finnas till påseende för alla invånare. Protokollen kan tillexempel förvaras i en egen mapp i klubblokalen. Mötesprotokollen ska även utan dröjsmål skickas till AUS.

 

Slottsvärd

När alla invånare valt invånarkommitté på  invånarmötet röstar de fram ordförande bland invånarkommitténs medlemmar. Om det inte finns frivilliga till  invånarkommittén kan även enbart förtroendeperson väljas till huset. Invånarkommitténs ordförande eller husets förtroendeperson kallas för slottsvärd. Slottsvärdens mandatperiod är ett år.

Till slottsvärdens uppgifter hör, om hen så vill, den månatliga husrundan som AUS fastställt, då man granskar husets skick. AUS betalar ett separat arvode för husrundan.

 

Invånarnas kandidat till organet som behandlar fastigheternas ekonomi

På invånarmötet kan invånarna utse en invånarkandidat till AUS organ som behandlar hyreshusets skötsel, underhåll och beredandet av budgeten samt ärenden gällande verkställandet. Kandidaten noteras i protokollet och AUS tar kontakt med alla invånarkandidater. Bland dem väljs en invånarrepresentant. Mandatperioden är ett år.

AUS tar kontakt med kandidaterna och ber dem fylla i ansökningsblanketten till förtroendeuppdraget.  AUS väljer invånarrepresentant när ansökningstiden gått ut och meddelar kandidaterna om valresultatet i början av året.

 

Samarbetsorganet för boendet

Samarbetsorganet för boendet ASY bildas av högst tio invånarrepresentanter som huvudsakligen är invånarkommittéordföranden dvs. slottsvärdar. På ASY:s möten  behandlas bland annat budgeten för hela hyresbasen och ärenden gällande fastigheten.

ASY bildas alltid i början av året genom att kalla alla slottsvärdar till samarbetsorganet för boendets möte där representanter och ordförande väljs. ASY sammanträder minst två gånger per år.

 

Invånarverksamhetsbudget

Alla hus har en budget som invånarkommittén kan besluta att använda för invånarnas rekreation och anskaffningar. Invånarna kan tillexempel skaffa möbler eller spel till klubblokalen, en gemensam cykelpump eller gårdsgrill. För invånarna kan ordnas bredspelskvällar, talko, lilla jul eller så kan man till exempel plantera nyttoväxter i odlingslådor på gården tillsammans. Budgeten bestäms per kalenderår och meddelas till invånarna.

Anskaffningarnas kvitton sparas och skickas med utgiftsvertifikationer till AUS ekonomiförvaltning. Om huset endast har en förtroendeperson bör man alltid diskutera större anskaffningar med koordinatorn för invånarverksamheten. Ett gott rättesnöre är att använda budgeten för både rekreationer och anskaffningar.

 

Hur kan man gå med i invånarverksamheten?

För det första ska du ta reda på om ditt hus har en invånarkommitté och en slottsvärd. Om årets sista invånarmöte närmar sig  så delta på mötet och gå med i invånarkommittén. Om huset har en egen Telegramgrupp kan du även där fråga om det finns andra som är intresserade av invånarverksamhet eller om invånare som redan är med.

Invånarverksamhetens koordinator Anniina Hakatie är kontaktperson mellan invånarna och AUS. Du kan ta kontakt med henne i alla frågor om invånardemokrati.

Kontakt: [email protected]

 

Nyttiga länkar:

Samförvaltningslagen

Aras Asukasdemokratia tavaksi taloon -guide 

 

Slottsvärdar

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till slottsvärdarna för år 2023.

Samarbetsorganet för boendet

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat