Boende

Invånardemokrati - aktivt grannskap

I invånarverksamheten har du möjlighet att påverka boendetrivseln och gemenskapligheten. Vet du redan vem som är invånarkommitténs ordförande i ditt hus eller skulle du själv vara intresserad att vara en del av invånarkommittén? Invånarnas rekreationer, gemensamma städtalkon och klubbrummets makeover är möjliga genom invånarverksamheten. Varje hus har sin egen budget. Delta i verksamheten och ge dina egna idéer!
Atlantinkatu 7_6

Vad är invånardemokrati?

I statsunderstödda aravafinansierade hus ges hyresgästerna beslutandemakt med lagen om samförvaltning i hyreshus samt påverkansmöjligheter för den egna boendetrivseln. Det är både ägarens och invånarnas fördel att man trivs i huset och att husets skick underhålls regelbundet. Om du är intresserad av invånarverksamheten rekommenderar vi dig att bekanta dig med samförvaltningslagen. Nedan har vi listat viktiga saker beträffande invånarverksamheten. Det viktigaste i invånarverksamheten är ändå glädjen att göra tillsammans och möjlighet att påverka hur det egna boendet ser ut.

Invånarkommitténs ordförande och slottsvärdar och ASY 2024

Nedan finns namnen på invånarkommitténs ordförande och slottsvärdarna. ASY:s sammansättning för år 2024 valdes i februari 2024 på ASY:s första möte. ASY:s medlemmar väljs bland invånarkommittéernas ordföranden och slottsvärdar.

Invånarorganen väljs inte i dessa objekt: Harneskvägen, Kyrkobyvägen, Dvärgarnas stig, Jorddammsvägen, Grävlingsvägen, Askungevägen och Skinnhandlarvägen.

Hur kan du gå med i invånarverksamheten?

Först ska du ta reda på om ditt hus har en invånarkommitté eller slottsvärd. Om årets sista invånarmöte närmar sig, delta på mötet och gå med i invånarkommittén. Om ditt hus har en egen Telegramgrupp kan du även där fråga om intresserade av invånarverksamhet eller invånare som redan är med. Efter det kan du ta kontakt med AUS boendeaktivitetskoordinator Anniina Hakatie och anmäla ditt intresse att gå med i invånarverksamheten.

Hur blir jag medlem i invånarkommittén mitt under året?

Du kan bli medlem i invånarkommittén mitt under året. Ta kontakt med ditt eget hus invånarkommittéordförande och de kan kalla dig till invånarkommitténs möte där de beslutar att ta med dig. Då AUS fått protokollet om beslutet är den nya medlemmen officiellt med i invånarkommittén.

Mer information om invånardemokrati

Boendeaktivitetskoordinatorn Anniina Hakatie fungerar som kontaktperson mellan invånarna och AUS. Du kan ta kontakt med henne i alla frågor om invånardemokrati.

Kontakt: [email protected]

Nyttiga länkar

Lag om samförvaltning 

Aras guide Asukasdemokratia tavaksi taloon

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat