Ansök om ekonomiskt stöd

Stipendier

AUS delar ut stipendier till sina medlemmar enligt Stipendiestadgan och de stadgar som gäller för stipendiefonderna som administreras av AUS. Målet med stipendierna är att stöda internationalisering av mindre bemedlade studerande, stöda aktiv föreningsverksamhet och uppmuntra till en bra kombination av studier och studieliv.

AUS har tre egna stipendier:

  1. Utbytesstipendium
  2. Samfundsstipendium
  3. Studiestipendium

Utöver dessa administrerar AUS vissa områdesspecifika stipendiefonder.

Om stipendieutdelning och poängsättningsgrunder stiftas i stipendiestagan och i anvisningarna för Poängsättning för samfundsverksamhet. Stipendiernas storlek beror på fondernas avkastning. Vår 2022 var stipendiernas storlek uppskattningsvis:

Utbytesstipendium                          max. 800 €
Samfundsstipendium                      500 €
Studiestipendium                             500 €

Stipendieutdelning

Under våren delas alla stipendiekategorier ut, det vill säga utbytes-, studie- och samhällsstipendier.

Endast utbytesstipendier delas ut under hösten.

<Länk till stipendieansökan> Ansökan sluts i 22.4.2024 23:55.

Ansökningarna behandlas i stipendiers utdelningskommittéer.

Tilläggsinformation: Matias Saikku, bidrags sakkunning,  (matias.saikku[at]ayy.fi)

Utdelningskommittéer kommenterar inte enskilda biståndsbeslut.

De senaste stipendiemottagarna och andra viktiga bilagor och instruktioner:

Usein kysyttyjä kysymyksiä

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat