Ansök om ekonomiskt stöd

Stipendier

AUS delar ut stipendier till sina medlemmar enligt Stipendiestadgan och de stadgar som gäller för stipendiefonderna som administreras av AUS. Målet med stipendierna är att stöda internationalisering av mindre bemedlade studerande, stöda aktiv föreningsverksamhet och uppmuntra till en bra kombination av studier och studieliv.

AUS har tre egna stipendier:

  1. Utbytesstipendium
  2. Samfundsstipendium
  3. Studiestipendium

Utöver dessa administrerar AUS vissa områdesspecifika stipendiefonder.

Om stipendieutdelning och poängsättningsgrunder stiftas i stipendiestagan och i anvisningarna för Poängsättning för samfundsverksamhet. Stipendiernas storlek beror på fondernas avkastning. Vår 2019 var stipendiernas storlek uppskattningsvis:

Utbytesstipendium                          max. 800 €
Samfundsstipendium                      500 €
Studiestipendium                             500 €

Stipendieutdelning

På grund av den globala pandemin har AUS:s styrelse beslutat vid sitt möte 30/2020 att inte dela ut utbytesstipend hösten 2020. Alla utbyten för höstterminen kan sökas i nästa ansökningsomgång våren 2021.

Ansökningsperioden för våren 2021 är i mars till april. Alla stipendier delas ut på våren.

Ansökningsperioden för hösten 2021 är i oktober till november. På hösten delas endast utbytesstipendier ut.

 

STIPENDIEANSÖKNINGSBLANKETTEN

Ansökningarna behandlas i stipendiers utdelningskommittéer.

Tilläggsinformation: Samu Nurmi, Producent,  ([email protected])

Usein kysyttyjä kysymyksiä

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat