Administrativ dokumenten

Regler som gäller bostadsverksamheten och strategin

Regel som styr bostadsverksamhet

Ordningsregler i AUS bostäder

Reglemente för boende

Det nya Reglementet för boende gäller från 1 november 2022, men vissa ändringarna träder i kraft med fördröjning då det är en övergångsperiod fram till 2023. Det nya reglementet följs i alla ärenden där informationen har uppdaterats på hemsidan och i Domo-systemet.

Policydokument för boende

Strategi 2021 - 2024

Aalto-universitetets delegationen har på sitt möte i februari 1/2021 godkänt AUS nya strategi som ersätter de tidigare giltiga strategidokumenten "studentkårens riktning" och "fastighetsstrategin". Fastighetsstrategins giltighetstid har således upphört när delegationen godkände AUS nya strategi i februari 2021.

Kuvapankki_Vaikuttaminen_1

Strategier och policydokument

Strategier och policydokument

Administrativ dokumenten
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat