Administrativ dokumenten

Regler som gäller bostadsverksamheten och strategin

Regel som styr bostadsverksamhet

Ordningsregler i AUS bostäder

De nya ordningsreglerna trädde i kraft 30.11.2020 på Samarbetsorganet för boendes möte. Ordningsreglerna gäller alla personer som bor i AUS lägenheter och använder AUS utrymmen.

Reglemente för boende

Policydokument för boende

Förvaltningsreglemente för bostadshus

Poängsättning av ansökningar

Bostadskommittén

Tulkinnat ohjesäännöistä

Strategi 2021 - 2024

Aalto-universitetets delegationen har på sitt möte i februari 1/2021 godkänt AUS nya strategi som ersätter de tidigare giltiga strategidokumenten "studentkårens riktning" och "fastighetsstrategin". Fastighetsstrategins giltighetstid har således upphört när delegationen godkände AUS nya strategi i februari 2021.

Kuvapankki_Vaikuttaminen_1

Strategier och policydokument

Strategier och policydokument

Administrativ dokumenten
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat