Administrativ dokumenten

Strategier och policydokument

Strategier och policydokument

Strategi 2021-2024

Godkänt av delegationen 1/2021 (18.2.2021).

Aalto-universitetets delegationen har på sitt möte i februari 1/2021 godkänt AUS nya strategi som ersätter de tidigare giltiga strategidokumenten "studentkårens riktning" och "fastighetsstrategin". Fastighetsstrategins giltighetstid har således upphört när delegationen godkände AUS nya strategi i februari 2021.

Varumärkesstrategi

Godkänt av delegationen 10/2019 (11.12.2019).

Studentkårens linje

Policydokument för Aalto-universitetets studentkår. Godkänt av delegationen 26.10 och 14.12.2023.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat