Hallinnolliset asiakirjat

Asuntotoimintaa koskevat säännöt ja strategia

Asumisen ohjesääntö, järjestyssäännöt, linjapaperi ja kiinteistöstrategia.

AYY:n asuntojen yleiset järjestyssäännöt

Uudet järjestyssäännöt tulivat voimaan 31.11.2020 Asumisen yhteistyöelimen kokouksessa. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia AYY:n asunnoissa asuvia ja AYY:n tiloja käyttäviä henkilöitä.

Asumisen ohjesääntö

Asumisen linjapaperi

Asuntoloiden hallinto-ohjesääntö

Hakemusten pisteytys

Asuntotoimikunta

Tulkinnat ohjesäännöistä

Strategia 2021 - 2024

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on helmikuun kokouksessaan 1/2021 hyväksynyt AYY:lle uuden strategian, joka korvaa aikaisemmin voimassa olleet strategiadokumentit "ylioppilaskunnan suunta" ja "kiinteistöstrategia". Kiinteistöstrategian voimassaoloaika on siten päättynyt edustajiston hyväksyttyä uuden strategian AYY:lle helmikuussa 2021.

Kuvapankki_Vaikuttaminen_1

Strategiat ja linjapaperi

Strategiat ja linjapaperi

Hallinnolliset asiakirjat
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu