Yhdenvertaisuus

Illustration of flowers

Tervetuloa AYY:n yhdenvertaisuussivulle, josta löydät seuraavat osiot:


1. Tietoa ohjaavista periaatteista ja arvoista
2. Sopimaton käytös ja häirintä 
3. Yhteydenottolomake ja anonyymi ilmoitustyökalu
4. Miten toimia, jos kohtaat sopimatonta käytöstä opetustilanteessa?
5. Vähemmistöstressi ja ilmoitustyökalu
6. Työpajoja, koulutusta ja keskusteluja yhteisön jäsenille

1. Arvot

Mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa AYY:lle?

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että moninaisilla ihmisryhmillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yhteisössään ja käyttää yhteisön resursseja.

AYY suhtautuu yhdenvertaisuuteen opiskelijalähtöisesti. Aalto-yhteisön jäsenille tulee tarjota mahdollisuus tunnistaa esteitä ja rakenteellisia eriarvoisuuksia. Kutsumme sinut mukaan tekemään Aalto-yhteisöstä mahdollisimman yhdenvertainen ja osallistava.

Olemme moninainen ja yhdenvertainen yhteisö. Pyrimme vaalimaan ihmisten keskinäistä kunnioitusta ja ymmärtämään paremmin, miten vähemmistöjä kohdellaan ja miten eri vähemmistöidentiteettien intersektionaalisuus toimii.

AYY:n yhdenvertaisuustyö tukee opiskelijoiden hyvinvointia rohkaisemalla jäseniä kertomaan kokemuksistaan erilaisuudesta, sekä mukaan ottamisesta ja poissulkemisesta. Pyrimme vaalimaan inhimillisyyttä ja empatiaa yhteisön sisällä.

AYY ottaa kestävyyden huomioon kaikessa toiminnassaan. Ei ole olemassa tulevaisuutta, johon me kaikki emme kuuluisi, joten on tärkeää kuulla jokaisen ääntä yhteisössämme.

2. Ota yhteyttä yhdenvertaisuusvastaaviin seuraavissa tilanteissa:

Koet, että sinua on ahdisteltu, suljettu ulkopuolelle, otettu silmätikuksi tai sinulle on tehty vääryyttä.   

Koet, että jossain osassa yhteisöämme käytetään sopimatonta kieltä tai käyttäydytään sopimattomasti.

Yhteisön omassa osiossasi on ratkaisematon konflikti, huhuja tai huono ilmapiiri.

Olet huolissasi, että olet loukannut jotakuta, ja haluaisit miettiä, miten voisit korjata tilanteen.

Ota yhteyttä osoitteeseen [email protected] , aloitamme mielellämme keskustelun!

Jos tarvitset tukea, voimme miettiä vaihtoehtoja yhdessä.


Mitä AYY:n yhdenvertaisuusvastaavat voivat tehdä?
 

Me voimme


- kuunnella
- ohjata sopivampien palveluiden pariin tarvittaessa
- ideoida tapoja, joilla voimme ratkaista asioita kanssasi
- auttaa tunnistamaan mikä lasketaan epäasialliseksi käytökseksi, jos et ole varma

Me emme voi


- olla puolueellisia tai edustaa kummankaan osapuolen näkemyksiä
- rangaista ketään
- vaatia tai analysoida todisteita
- kertoa muille keskustelujen sisällöstä (ilman lupaasi)

Tehtävämme yhdenvertaisuusvastaavina on ylläpitää tasapainoa ja yhteenkuuluvuutta moninaisessa yhteisössämme.

3. Ilmoituksen tekeminen ja yhteydenottopyyntö

Voit täyttää lomakkeen ja pyytää meitä ottamaan yhteyttä, tai voit lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Kaikki yhteydenpito on ehdottoman luottamuksellista. Emme jaa nimeäsi tai yhteystietojasi kenellekään ilman selvää suostumustasi. Jos haluat tehdä ilmoituksen anonyymisti, älä jätä yhteystietojasi.

4. Miten toimia, jos kohtaat epäasiallista käytöstä opetustilanteessa?

Jos koet häirintää tai sopimatonta käytöstä opetustilanteessa tai opiskeluun liittyvässä tilanteessa, voit kertoa asiasta luennoitsijalle tai muulle paikalla olevalle henkilökunnan jäsenelle. Heillä on velvollisuus puuttua asiaan.

Mikäli häirintä tai sopimaton käytös ei lopu, tai jos häiritsijä on yliopiston henkilökunnan jäsen, voit ottaa yhteyttä korkeakoulusi opintoasiainpäällikköön  (sähköpostiosoitteet muodossa [email protected]), jolla on velvollisuus viedä asia eteenpäin.

Yhteystiedot löytyvät Aallon nettisivulta

5. Vähemmistöstressi-ilmoitus

Vähemmistöstressiä kokevat naiset, POC-henkilöt, LGBTQI+ -vähemmistöt ja muut, joiden on säännöllisesti yritettävä ’sopeutua’ koettuihin sosiaalisiin normeihin. Ilmoitusten kautta keräämme anonyymisti tietoa, joka auttaa tunnistamaan yhteisössämme huomiota vaativia ongelmia. Työkalun avulla voimme paremmin ymmärtää rakenteellisia eriarvoisuuksia, jotka estävät joitakin yhteisömme jäseniä osallistumasta täysipainoisesti yhteisössämme.

LINKKI: Vähemmistöstressi-ilmoitus

6. Työpajoja, koulutusta ja keskusteluja yhteisön jäsenille

Yhdenvertaisuusasioista tietoinen yhteisö pystyy rakentamaan yhdenvertaisuuden kulttuuria. Koska kyseessä ovat ihmiset ja yhteisöt, ei ole olemassa sääntöjä, jotka voitaisiin opettaa yhden ainoan kerran ja muistaa sen jälkeen. Kyseessä on jatkuva prosessi, jonka ylläpitäminen vaatii yhteisön vuoropuhelua ja keskustelua. Onko sinulla mielessäsi asia, joka vaatisi lisäkoulutusta? Ota yhteyttä: [email protected].

Järjestöjen tueksi olemme luoneet oppaan häirintätilanteisiin puuttumisesta ja niiden ennaltaehkäisystä.

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu