TTER - Avustuksen nostaminen

Avustuksen nostaminen

Avustuksen voi nostaa pääsääntöisesti projektin toteutumisen jälkeen hyväksyttyä loppuraporttia vastaan. Avustus maksetaan tilille yleensä muutamassa viikossa oikein laaditun loppuraportin palauttamisesta. Rahasto voi myös neuvotella avustuksen maksamisesta ennakkoon, mikäli se on välttämätöntä projektin onnistumisen kannalta. Loppuraportti kannattaa tehdä valmiiksi välittömästi projektin toteuduttua, jotta se ei jää roikkumaan. TTER ei maksa avustuksia lainkaan heinäkuussa lomakauden aikana.

vaasankadun kattoterassi

Loppuraportti

Toteutuneesta projektista pitää toimittaa rahastolle nettilomakkeen kautta loppuraportti, joka koostuu raportista sekä taloudellisesta toteumasta (enintään 2 x A4 + kuvat ja talousasiat). Raportin tarkoituksena on kuvata lyhyesti projektin onnistumista ja erityisesti kertoa, sujuiko projekti avustusanomuksen mukaisesti. Raportista tulee myös käydä ilmi, miten avustuspäätöksen erityisehdot ovat täytetty. Raportin perään tulee liittää mukaan projektin taloudellinen toteuma, josta käy ilmi, miten projektin tulot ja menot toteutuivat budjetoituun nähden (toteuma ≠ budjetti). Pienemmissä projekteissa mukaan tulee liittää kopio kaikista kuiteista/laskuista, suuremmissa projekteissa riittää kopio muutamasta suurimmasta kuluerästä vähintään avustuksen suuruiselta summalta. Alkuperäisiä kuitteja rahasto ei tarvitse.

Jos projektissa on poikettu avustusanomuksessa esitetyistä toteutustavoista, kuluista tms. on tästä tarpeen liittää raporttiin lyhyt selvitys perusteluineen. Valokuvien, videoiden yms. liittäminen raporttiin on suositeltavaa. Lisäraportointia (tai verottajaa) varten kaikki projektiin liittyvät kuitit, dokumentit sekä tilinpäätös on hyvä säilyttää myös avustuksen maksamisen jälkeen.

TTER pyrkii tulevaisuudessa inspiroimaan opiskelijoita julkaisemalla loppuraporttien kuvia ja raporttiosuuksia TTER:n sivuilla. Pitäkää mielessä siis, että raportin tekstit ja valokuvat tulee olla julkaisukelpoisia.

Loppuraportit tulee palauttaa TTER:n lomakejärjestelmän kautta, joka löytyy tästä.

Ennakkomaksu

Rahasto voi neuvotella avustuksen maksamisesta ennakkoon, mikäli se on välttämätöntä projektin onnistumisen kannalta. Ennakkomaksua varten avustuksen hakijataho allekirjoittaa maksusitoumuksen, jossa henkilö tai yhdistys sitoutuu maksamaan avustuksen takaisin, jos projekti ei toteudukaan. Maksusitoumus katsotaan rauenneeksi siinä vaiheessa, kun projektiin liittyvä loppuraportti ja sen liitteet on toimitettu Teekkaritoiminnan edistämisrahastolle ja rahasto on ne hyväksynyt. Rahasto perii ennakkoon maksetun avustuksen takaisin, jos loppuraporttia, tai selvitystä projektin kulusta, ei ole toimitettu rahastolle 12 kuukauden kuluessa maksusitoumuksen allekirjoittamisesta. Avustuksen etukäteen lunastamisesta sovitaan rahaston sihteerin kautta.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu