Opiskelijaedustajat

Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat Aallon opiskelijoita, jotka osallistuvat yliopiston päätöksentekoon ja kehittämiseen. Opiskelija opiskelun ja opetuksen arjen paras asiantuntija. Avoimia opiskelijaedustajan paikkoja on vuosittain noin 250.

Opiskelijaedustajia on koulutusohjelmissa, laitoksissa, kouluissa ja yliopiston keskushallinnossa. Toimielimiä ovat akateemisten asiain komiteat, koulutusneuvostot sekä erilaiset toimikunnat. Lista opiskelijaedustajista yhteystietoineen löytyy osoitteesta beta.halloped.fi.

Ylioppilaskunta valitsee hallopedit yhden kalenterivuoden kaudeksi ja hakea voivat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Päähaku on marraskuussa, mutta paikkoja aukeaa myös pitkin vuotta.

Ylioppilaskunta, hallopedvastaavat ja järjestöjen opintovastaavat tukevat vaikuttamistyötä. Hallopedtoimintaa koordinoi korkeakouluissa jokaisen korkeakoulun nimetty halloped-vastaava. Aalto-yliopiston tason hallopedien toimintaa koordinoi tarvittaessa ylioppilaskunnan vaikuttamisen asiantuntija.

Ylioppilaskunnan koulutuspolitiikasta vastaava vaikuttamisen asiantuntija huolehtii viime kädessä kaikista hallopedasioista, ja häneen voi olla yhteydessä mihin tahansa asiaan liittyen. Katso vaikuttamisen yhteystiedot täältä.

Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi eli hallopediksi!

Hallopedinä saat:

 • Kokousryhmässä pääsee tutustumaan ja työskentelemään Aallon henkilökunnan kanssa
 • Vaikuttamaan kokousryhmässä käsiteltäviin asioihin, eli suoraan tämän hetkisiin opintoihin liittyviin päätöksiin
 • Pääset halutessasi Halloped-verkkokoulutukseen, jolla voit kehittyä puhujana ja vaikuttajana.
 • Halloped-pinssin, pääset mukaan vuosittaisille opintoasiainsitseille ja muihin hallopedien yhteisiin tapahtumiin.

Hallopedinä sinä:

 • Osallistut kokousryhmäsi kokouksiin. Useisiin ryhmiin pääset osallistumaan myös varajäsenenä. Kokouksia on ryhmästä riippuen noin kerran kuussa tai harvemmin.
 • Kuulut korkeakoulusi halloped-ryhmään, jota ohjaa korkeakoulun Halloped-vastaava
 • Olet mukana hallopedien välisessä viestinnässä, sekä ilmoitat varajäsenellesi, mikäli olet estynyt pääsemään kokoukseen.
 • Kirjoitat ylös kokousryhmässäsi vuoden aikana käydyt merkittävimmät keskustelut. Tämä toimii perehdytyksenä seuraavan vuoden ryhmän hallopedeille.

Opas hallinnon opiskelijaedustajille

Tervetuloa aallonharjalle! Hallinnon opiskelijaedustajana olet muokkaamassa yliopistosi tulevaisuutta ja edustamassa itseäsi sekä kanssaopiskelijoitasi Aallon päätöksenteossa.

Lue lisää
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_1

Edujory

Edujory on AYY:n vaikuttamisen jaosto, joka koostuu korkeakoulujen halloped-vastaavista ja opintoneuvoston puheenjohtajasta.

Jokaisella korkeakoululla on oma halloped-vastaava, joka kokoaa korkeakoulunsa hallinnon opiskelijaedustajat yhteen säännöllisesti sekä koordinoiden tiedonjakoa ja korkeakoulujen edunvalvonnan tavotteita. Edujory on AYY:n jaosto, joka vastaa opiskelijaedustajatoiminnan koordinoinnista sekä jatkuvan toiminnan lisäksi sen kehittämisestä. Jaostoon kuuluvat korkeakoulujen halloped-vastaavat sekä opintoneuvoston puheenjohtaja. Edujorya puheenjohtaa AYY:n hallituksen jäsen ja sihteerinä toimii koulutuspolitiikasta vastaava vaikuttamisen asiantuntija.

Edujoryn tehtäviin kuuluu:

 • Koordinoida opiskelijaedustajien yhteistä toimintaa, tiedonjakoa, ja edunvalvonnallisia tavoitteita.
 • Opintoasiainsitsien järjestäminen keväällä Aallon henkilökunnalle sekä kaikille opiskelijaedustajille.
 • Toimia linkkinä AYY:n vaikuttamistiimin, ja opiskelijaedustajien ja opintovastaavien välillä.
 • Tuo opiskelijanäkemystä AYY:n vaikuttamistiimille tuleviin lausuntoihin ja ajankohtaisiin aiheisiin.
 • Loppuvuodesta mukana uusien hallopedvalintojen järjestämisessä.

Opintoneuvosto 

Opintoneuvosto (OPN) on AYY:n toimikunta, joka koostuu kiltojen ja järjestöjen opintovastaavista. OPN kokoustaa ajankohtaisista aiheista noin kerran kuukaudessa.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu