Vapaaehtoiset

Museojaosto ja -toimikunta

Museon vapaaehtoisten tehtävä on ylläpitää, esitellä ja kehittää Opiskelijakulttuurimuseota ja sen toimintaa.
Polyteekkarimuseo

Museon vapaaehtoisten tehtävänä on yhdessä museon kahden työntekijän kanssa ylläpitää, esitellä ja kehittää vuonna 1958 (nimellä Polyteekkarimuseo) perustettua Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallinnoimaa Opiskelijakulttuurimuseota ja sen toimintaa. Museo on pitkän remontin jälkeen avannut ovensa uudelleen taas syksyllä 2021. Museon vapaaehtoiset jakautuvat kahteen eri organisaatiotasoon: museojaostoon ja museotoimikuntaan. Jaostoon kuuluu n. 5 henkilöä, joista kullakin on omat vastuuosa-alueensa museon arjesta. Muut museon vapaaehtoiset ja oppaat kuuluvat museotoimikuntaan, jossa on vuosittain parikymmentä jäsentä.

Museojaosto

Museojaoston jäsenenä voit olla vastuussa esimerkiksi jostakin seuraavista osa-alueista: fuksikierrosten organisointi, muiden näyttelykierrosten organisointi, avoimien ovien organisointi, museotoimikunnan johtaminen, museon teematapahtumat, näyttelyiden suunnittelu, opaskoulutukset, viestintä, virkistykset, jne. Tekemistä löytyy mitä erilaisimmilla taidoilla varustetuille ihmisille – saa rakentaa ja purkaa, ideoida uutta ja ylläpitää vanhaa. Kunhan innostusta riittää niin mielekästä ja merkityksellistä tekemistä löytyy kaikille! 

Noin 5 jäsenen vahvuista jaostoa johtaa museojaoston puheenjohtaja. Museolaiset tapaavat säännöllisesti museomaanantaisin, jolloin käydään läpi museon tapahtumia, opitaan uutta ja ylläpidetään museon näyttelyä ja tiloja. 

Museotoimikunta

Jaoston lisäksi museolla toimii myös sitoutunut ryhmä vapaaehtoisia museotoimikunnassa, joiden joukossa tärkeinä museon esittelijöinä toimivat museo-oppaat.  Oppaiden joukkoon voi liittyä kuka vain vuosikurssista tai opintosuunnasta riippumatta.

Museotoimikunnan jäsenenä voit mm. ryhtyä museon oppaaksi tai osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen, sekä toimia museon sunnuntaipäivystysten järjestäjänä n. kerran lukukaudessa. Toimikunnan jäsenenä voit myös kiinnostuksestasi riippuen osallistua esimerkiksi näyttelyn uudistamiseen ja kehittämiseen tai vaikka avustaa erilaisissa nikkarointitehtävissä. Museo on tekijöidensä näköinen ja se ei nimestään huolimatta ole jumahtanut menneeseen vaan katsoo aina myös tulevaisuuteen. Museotoimikuntaan voi hakea kuka tahansa Aallon opiskelija omasta koulutusalasta huolimatta!

Oppaaksi kasvaminen vie yleensä lukukauden verran, koulutukseen pääsee sujuvasti mukaan lukukausien alussa tai kun innostus herää. Opastehtävissä kaikki kielitaito on eduksi, museon esitteleminen englanniksi on jo kauan ollut osaavien oppaiden arkea.

Museotoimikunnan kautta rekrytoidaan myös innokkaita Marmon-auton ylläpitäjiä ja huoltajia. Marmon on AYY:n omistama arvokas ja historiallinen avoauto vuodelta 1927, jota on käytetty vuosikymmenten aikana ylioppilaskunnan tapahtumissa ja tempauksissa. Marmonia ylläpitää kourallinen vapaaehtoisia, joiden joukkoon kasvaminen vaatii useammankin vuoden mittaisen perehtymisen. Marmoniin keskittyvänä museotoimikuntalaisena pääset osallistumaan mm. huoltotöihin ja viestinnällisiin tehtäviin ja kenties jopa auton kuljettajatehtäviin. Aiempaa osaamista Marmonista tai museoajoneuvoista ei tarvitse, vaan  pitkäaikaiset Marmon-aktiivit perehdyttävät uudet tekijät auton ja perinteen saloihin.

Opiskelijakulttuurimuseo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu