Ställningstagande om finansministeriets förslag att avlägsna studenterna från specialgruppernas investeringsbidrag

Studentbostadsbyggande och grundförbättring stöds med investeringsbidrag för specialgrupper som betalas ur statens bostadspengar. Finansministeriets förslag om att avlägsna studenterna ur specialgruppernas investeringsbidrag är på fel grunder. Finansministeriet motiverade förslaget med att investeringen främst använts för lokal- och utrustningslösningar vilket inte stämmer.

I Finland har man stött studentboende från 1980-talet. Bidraget har utdelats för att studentbostadsstiftelser, studentkårer, nationer och studentföreningar skulle ha möjlighet att bygga och reparera utan på förhand insamlat betydande kapital. De här aktörerna är allmännyttiga och syftet är inte att göra betydande resultat med hyresintäkter. Merparten av nutidens studentbostäder har finansierats med investeringsbidrag och arava- och räntestödslån. Investeringsbidraget för specialgrupper har möjliggjort låga hyror för studenterna som redan färdigt lever under fattigdomsnivån. År 2019 var studentens försörjningsmedian 859 euro per månad.
Målen att höja utbildningsnivån och öka antalet inernationella examensstuderande skapar behov av nya bostäder

Nya studenter behöver mer studentbostäder. Om stödet för byggandet och reparerandet av studentbostäder skulle upphöra skulle nybyggandet för dessa studenter upphöra på grund av den nuvarande ekonomiska recessionen. Att lämna studenterna utanför specialgruppernas investeringsbidrag skulle också orsaka utmaningar att reparera gamla studentbostäder, då reparationerna skulle kräva att hyrorna raskt höjs från nuvarande nivå så att reparationskostnaderna fås täckta.

Speciellt i huvudstadsregionen finns nästan 100 000 studenter men HOAS, studentkårerna, nationerna och studentföreningarna har bostäder för knappt 20 000. Det finns alltså ett tydligt behov för nybyggande och nuvarande bostäder bör repareras med investeringsstöd.

Specialgruppernas investeringsbidrag möjliggör studentboende till billigt pris

I statsrådets bostadspolitiska utvecklingsprogram för åren 2021-2028 hade man som mål att göra studentboendet till den vanligaste boendeformen bland studenterna. I normala objekt med räntestödslån är det möjligt att söka avkastning men i studentboendet har avsaknaden av kapital ersatts med investeringsbidrag då avkastning inte har behövts samlas in med hyresintäkter. Specialgruppernas investeringsbidrag har möjliggjort studentboende till billigt pris. Utan specialgruppernas investeringsbidrag blir studentboende inte studenternas vanligaste boendeform.

Studentbostadsprojekt är lönsamma för samhället
Byggandet av studentbostäder är byggande som vilket annat byggande som helst och skapar arbetsplatser och kunnande i Finland. Finansministeriet bedömer att avlägsnandet av studenterna ger betydande inbesparingar men påståendet har inte motiverats. Med tanke på den offentliga ekonomin kan besparingarna förbli oerhållna och kan inverka negativt. Byggandet har avtagit betydligt och skatteverkningarna för stora studentbostadsprojekt är en betydande hjälp för samhällsekonomin i allmänhet.
”Att lämna studentboendet utanför specialgruppernas investeringsbidrag inverkar förstås på de instanser som producerar studentboende såsom AUS men samtidigt har det direkt inverkan på studenterna”, konstaterar AUS ordförande Ida Parkkinen. Om studenterna måste flytta till dyrare bostäder utan specialgruppernas investeringsbidrag måste de även ta maximimängden allmänt bostadsbidrag. Förmånligt boende stöder även utexamineringen till arbetslivet inom rimlig tid då tiden för bostadsbidrag avkortas.
Med tanke på samhällsekonomin och studenternas välbefinnande skulle det vara ohållbart och ansvarslöst att lämna studenterna utanför specialgruppernas investeringsbidrag.


Mer information:
Antti Henriksson
[email protected]

Nea-Bettina Baarman
[email protected]


Kuva asunnosta
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Wilma pitää kirjekuorta, jossa lukee "kansanedustajalle opiskelijalta"
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Brev till riksdagsledamöter

Vi gav varje riksdagsledamot ett brev denna vecka.
Kannanotto / ställningstagande / statement
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Avgiften för att anhålla om extra tid är igen ett bakslag för studerandena

Orpos regering föreslår en avgift på 50 euro för studerande som anhåller om extra tid för att slutföra sina studier. Regeringen har som mål att höja utbildningsnivån bland finländarna, men samtidigt skapar regeringen nya hinder för studerandenas möjligheter att avlägga examen. Förutom försämringarna i studerandenas försörjning är planen på att införa en avgift för att anhålla om extra tid en upprepning av samma gamla budskap till studenterna: du är bara en kostnadspost för samhället. 
Purple background with white text
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

AUS motsatte sig höjningen av terminsavgifterna för internationella studerande

Aalto-universitetets studentkår (AUS) har lämnat ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om en regeringsproposition som skulle höja studieavgifterna för internationella studerande och göra det svårare att få stipendier. AUS anser att dessa förslag är problematiska.
Vaikuttamisrauha
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Vädjan: Påverkansfrid och tryggare rum bör garanteras i Aaltogemenskapen

För AUS är det viktigt att se till att det är tryggt att påverka och framföra egna åsikter i Aaltogemenskapen och möjligt att göra utan rädsla för att bli stämplad. AUS fördömer alla former av rasism, antisemitism och islamofobi i Aaltogemenskapen och annanstans.