Ställningstagande om finansministeriets förslag att avlägsna studenterna från specialgruppernas investeringsbidrag

Studentbostadsbyggande och grundförbättring stöds med investeringsbidrag för specialgrupper som betalas ur statens bostadspengar. Finansministeriets förslag om att avlägsna studenterna ur specialgruppernas investeringsbidrag är på fel grunder. Finansministeriet motiverade förslaget med att investeringen främst använts för lokal- och utrustningslösningar vilket inte stämmer.

I Finland har man stött studentboende från 1980-talet. Bidraget har utdelats för att studentbostadsstiftelser, studentkårer, nationer och studentföreningar skulle ha möjlighet att bygga och reparera utan på förhand insamlat betydande kapital. De här aktörerna är allmännyttiga och syftet är inte att göra betydande resultat med hyresintäkter. Merparten av nutidens studentbostäder har finansierats med investeringsbidrag och arava- och räntestödslån. Investeringsbidraget för specialgrupper har möjliggjort låga hyror för studenterna som redan färdigt lever under fattigdomsnivån. År 2019 var studentens försörjningsmedian 859 euro per månad.
Målen att höja utbildningsnivån och öka antalet inernationella examensstuderande skapar behov av nya bostäder

Nya studenter behöver mer studentbostäder. Om stödet för byggandet och reparerandet av studentbostäder skulle upphöra skulle nybyggandet för dessa studenter upphöra på grund av den nuvarande ekonomiska recessionen. Att lämna studenterna utanför specialgruppernas investeringsbidrag skulle också orsaka utmaningar att reparera gamla studentbostäder, då reparationerna skulle kräva att hyrorna raskt höjs från nuvarande nivå så att reparationskostnaderna fås täckta.

Speciellt i huvudstadsregionen finns nästan 100 000 studenter men HOAS, studentkårerna, nationerna och studentföreningarna har bostäder för knappt 20 000. Det finns alltså ett tydligt behov för nybyggande och nuvarande bostäder bör repareras med investeringsstöd.

Specialgruppernas investeringsbidrag möjliggör studentboende till billigt pris

I statsrådets bostadspolitiska utvecklingsprogram för åren 2021-2028 hade man som mål att göra studentboendet till den vanligaste boendeformen bland studenterna. I normala objekt med räntestödslån är det möjligt att söka avkastning men i studentboendet har avsaknaden av kapital ersatts med investeringsbidrag då avkastning inte har behövts samlas in med hyresintäkter. Specialgruppernas investeringsbidrag har möjliggjort studentboende till billigt pris. Utan specialgruppernas investeringsbidrag blir studentboende inte studenternas vanligaste boendeform.

Studentbostadsprojekt är lönsamma för samhället
Byggandet av studentbostäder är byggande som vilket annat byggande som helst och skapar arbetsplatser och kunnande i Finland. Finansministeriet bedömer att avlägsnandet av studenterna ger betydande inbesparingar men påståendet har inte motiverats. Med tanke på den offentliga ekonomin kan besparingarna förbli oerhållna och kan inverka negativt. Byggandet har avtagit betydligt och skatteverkningarna för stora studentbostadsprojekt är en betydande hjälp för samhällsekonomin i allmänhet.
”Att lämna studentboendet utanför specialgruppernas investeringsbidrag inverkar förstås på de instanser som producerar studentboende såsom AUS men samtidigt har det direkt inverkan på studenterna”, konstaterar AUS ordförande Ida Parkkinen. Om studenterna måste flytta till dyrare bostäder utan specialgruppernas investeringsbidrag måste de även ta maximimängden allmänt bostadsbidrag. Förmånligt boende stöder även utexamineringen till arbetslivet inom rimlig tid då tiden för bostadsbidrag avkortas.
Med tanke på samhällsekonomin och studenternas välbefinnande skulle det vara ohållbart och ansvarslöst att lämna studenterna utanför specialgruppernas investeringsbidrag.


Mer information:
Antti Henriksson
[email protected]

Nea-Bettina Baarman
[email protected]


Kuva asunnosta
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

AYY, TREY & OYY: "Lopettakaa maksullisen koulutuksen salakavala laajentaminen!"
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Sluta med det bedrägliga utvidgandet av avgiftsbelagd utbildning

De ledstudier i teknik som Aalto-universitetet och Tammerfors universitet inledde i fjol utvidgas till att omfatta även Uleåborgs universitet.
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Brister i grundfinansieringen kan inte lappas med läsårsavgifter

Riksdagsvalet närmar sig, finansministeriet föreslår läsårsavgifter som julklapp och även högskolornas rektorer har gått med. Vad händer nu igen?
Aalto-yliopiston metroasema
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Ställningstagande: HRT:s ökade kostnader får inte hänga sig på studenternas betalning

På HRT:s styrelses mötes behandling 25.10 står resebiljetternas prisökningar, minskningen av studentrabatten samt begränsandet av rabatten till endast de studenter som får studiestöd. De här ändringarna skulle försvaga studenternas möjligheter att använda kollektivtrafik.
Sinisellä taustalla on AYY:n ja TREY:n logot ja teksti: "Pidämme erittäin huolestuttavana kehityskulkua, jossa normalisoidaan maksullisia reittejä korkeakoulutukseen."
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

AUS och TREY: Strikt NEJ till ny avgiftsbelagd urvalsled

Vi kräver att undervisnings- och kulturministeriet ordnar finansiering till de pilotprojekt som de vill, så att universiteten inte behöver utveckla alternativa metoder för att täcka kostnaderna.