Avgiften för att anhålla om extra tid är igen ett bakslag för studerandena

Orpos regering föreslår en avgift på 50 euro för studerande som anhåller om extra tid för att slutföra sina studier. Regeringen har som mål att höja utbildningsnivån bland finländarna, men samtidigt skapar regeringen nya hinder för studerandenas möjligheter att avlägga examen. Förutom försämringarna i studerandenas försörjning är planen på att införa en avgift för att anhålla om extra tid en upprepning av samma gamla budskap till studenterna: du är bara en kostnadspost för samhället. 
Kannanotto / ställningstagande / statement

Regeringen motiverar förslaget enbart med att man önskar förenhetliga praxis vid yrkeshögskolorna och universiteten och att högskolestuderandena ska behandlas likvärdigt. Likvärdighet främjas ändå inte av att situationen blir allt sämre. Yrkeshögskolorna började uppbära avgiften då tiderna var annorlunda och med andra motiveringar.  

En sann likvärdighet kunde man tala om ifall man slopar avgiften också för studerandena vid yrkeshögskolorna. Man kan bara fråga sig varför Orpos regering inte har föreslagit detta? 

Bilden av den eviga studeranden som bara är lat under hela studietiden stämmer inte. Nästan hälften av alla högskolestuderande arbetar vid sidan av studierna (Eurostudent VIII). Samtidigt lider var tredje högskolestuderande av utmaningar då det gäller den psykiska hälsan (KOTT 2021).  

Det hänger inte bara på studeranden då det är fråga om att avlägga examen inom målsatt tid. Studerande behöver och anhåller om extra tid av många olika orsaker. Särskilt är de studerande som inledde sina studier under coronatiden i en utsatt position. Vi kan redan nu se betydande utmaningar för dessa studerande då det gäller studiernas fortskridande.  

En avgift för att anhålla om extra tid gör att studerandena hellre lämnar sina nästan färdiga studier på hälft och i stället beger ut i arbetslivet utan att avlägga examen. Eftersom vi lider av en stor brist på kompetent arbetskraft, undrar vi om vi har råd att skapa nya hinder för studerande att avlägga examen? 

Det har inte heller gjorts en utvärdering av effektiviteten av avgiften. Orpos regering sparkar i blindo bollarna i eget mål och ambitionen att höja finländarnas utbildningsnivå förblir en fjärran dröm.  

Vi studentkårer vill nu säga: nu får det vara slut med att göra det svårare för studerandena att avlägga examen. Finlands regering kan stödja studerandena i deras strävan att avlägga examen genom att driva en förnuftig politik som stöder välbefinnandet och försörjningen. Detta sker inte genom denna reform. 

En examen är en fördel både för studerandena och för hela samhället, oberoende om examen är avlagd inom målsatt tid eller på extra tid. Det är fel att bestraffa studerandena för det att de vill avlägga sin examen.    

Undertecknat av 

Fanni Mattsson 

Styrelseordförande för Aalto-universitetets studentkår

Antti Kaijansinkko 

Styrelseordförande för studentkåren vid Helsingfors universitet 

Akseli Immonen 

Styrelseordförande för studentkåren vid Jyväskylä universitet

Noora Hakulinen

Styrelseordförande för studentkåren vid Tammerfors universitet

Jonne Kunnas

Styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

a girl waving hand
Ajankohtaista Publicerat:

Ansökningsutlysning: Bli modell för AUS bildbanksfotografering

Aalto-universitetets studentkår uppdaterar sina bildbanksbilder och söker entusiastiska studenter som vi kan fotografera. Fotograferingarna ordnas tre gånger under år 2024 och vi önskar studenter från olika branscher. Vi söker sammanlagt 15 studenter.
Wilma Branders, ei hymyile
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Mentalhälsoveckan firas i skuggan av studerandenas mentalvårdskris

Den här veckan firas återigen studerandenas mentalhälsovecka vars syfte är att lyfta fram den alarmerande situationen för mental hälsa samt bygga en mentalhälsovänligare studerandekultur i högskolegemenskaperna.
Facelift_1
Ajankohtaista Publicerat:

Otsvängen 18 B & C-trappornas trivselrenoveringar är färdiga

Otsvängen 18 B- och C-trappornas facelift dvs. trivselrenoveringar har blivit färdiga. Projektet framskred inom utsatt tidtabell och mycket lyckat ur fastighetsägarens synvinkel. Trivselrenoveringarna gjordes under tiden 11/2023 - 3/2024.
Hymyileviä nuoria
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Sök till FSF:s kommittéer

Aalto-universitetets studentkårsmedlemmar har nu möjlighet att söka till Finlands studentkårers förbunds FSF:s delegation för utvecklingssamarbete (KENKKU) och klimatnätverket. I kommittéerna får du lära dig och göra nationellt påverkansarbete om utvecklingssamarbete och klimatpolitik.