Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
Joona Lipponen melko totisena

De studerande utsätts för kärva tider igen. Genom att minska det allmänna bostadsbidraget tvingas de studerande flytta till mindre och billigare bostäder, men samtidigt gör man det olönsamt att bygga just dessa bostäder genom att skära ned på incitamenten för att bygga studentbostäder och genom att försvaga de studerandes förmåga att betala hyra.

Aalto-universitetets intagningsmängd för studerande har ökat markant de senaste åren, upp till 42 procent sedan 2017, och antalet ökar fortfarande. Den växande mängden studeranden behöver mer än någonsin bostäder som passar en studentbudget. AUS har som mål är att under de närmaste åren bygga upp till tusen nya bostäder på Otnäs campus för att möta efterfrågan. Nedskärningen av investeringsbidrag hotar nu byggnationen av dessa nya bostäder.

Investeringsbidraget för specialgrupper som tilldelas studentbostäder har redan minskats från femton procent till sju procent, och nedskärningarna ser inte ut att ha ett slut. Regeringen har till och med övervägt att utesluta studeranden från investeringbidraget helt och hållet. Den sammanlagda effekten är att enbart AUS riskerar att förlora över fyra miljoner euro per byggnad. Efter de beslut som nu har presenterats kommer de nya studentbostäderna som har planerats i huvudstadsregionen att hamna utanför de studerandes betalningsförmåga och i värsta fall bli tomma. 

Bostadsbyggande är långsiktigt och kräver förutsägbarhet och stabilitet både i lagstiftningen och i byggfinansieringen. Beslut som är osammanhängande och oförutsägbara gör det omöjligt att bygga bostäder när riskerna ökar och gör det svårt att arbeta för de studerandes intressen på bostadsmarknaden. 

Vi vill att Orpos regering svarar på vart de studerande i huvudstadsregionen ska flytta när bostäderna tar slut och hyrorna stiger. Ni proklamerade att "utbildning och kompetens är grunden för framtiden". Nu är det dags att ändra riktning och visa vägen genom handlingar.

Det är inte för sent att dra tillbaka nedskärningarna av investeringsstödet och istället satsa på investeringar i framtiden. Nya studentbostäder ger fördelar årtionde efter årtionde. När en student har råd att bo och leva blir det också betydligt enklare att framskrida i sina studier och bli färdig i tid.

 

Mer information:
Joona Lipponen
Styrelsemedlem, Aalto-universitetets studentkår
tfn +358 40 677 2566

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.
happy student holding an EU flag
Ajankohtaista Publicerat:

EU i ett nötskal

De viktigaste sakerna om Europeiska unionen (EU) som varje student borde veta.