AUS motsatte sig höjningen av terminsavgifterna för internationella studerande

Aalto-universitetets studentkår (AUS) har lämnat ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om en regeringsproposition som skulle höja studieavgifterna för internationella studerande och göra det svårare att få stipendier. AUS anser att dessa förslag är problematiska.
Purple background with white text

I förslaget skulle högskolorna förpliktas att kräva läsårsavgifter vars avkastning skulle täcka kostnaderna för anordnandet av utbildningen även efter eventuella stipendier och avgiftsbefrielser. Ändringen skulle ganska säkert leda till att stipendierna skulle minska framförallt i Aalto och andra universitet som hittills använt största delen av läsårsavgifternas avkastning till just stipendier. AUS motsätter sig de här ändringarna.

På basis av lagförslaget skulle en hanteringsavgift på 100 euro tas i bruk med vilken man skulle eftersträva att minska ”obetänksamma och undermåliga ansökningar”. Dessutom eftersträvas med förslaget att förebygga kringgåendet av läsårsavgifterna på basis av uppehållstillståndet alltså till exempel genom att byta ut uppehållstillståndet från studiebaserat till arbetsbaserat mitt under studierna. AUS anser även att de här förslagen är problematiska.

I förslaget finns även en del bra saker anser studentkåren. Ändringarna gällande beställingsutbildning förbättrar studentens rättsskydd. Läsårsavgifter skulle inte heller längre behöva krävas om studentens avgifter redan täckt eventuella reella kostnader. I och med ändringen skulle studenten inte behöva nödvändigtvis betala full avgift bara för att hen blivit utexaminerad eller gjort sitt lärdomsprov.

Du hittar hela uttalandet nedan!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
Wilma pitää kirjekuorta, jossa lukee "kansanedustajalle opiskelijalta"
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Brev till riksdagsledamöter

Vi gav varje riksdagsledamot ett brev denna vecka.
Kannanotto / ställningstagande / statement
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Avgiften för att anhålla om extra tid är igen ett bakslag för studerandena

Orpos regering föreslår en avgift på 50 euro för studerande som anhåller om extra tid för att slutföra sina studier. Regeringen har som mål att höja utbildningsnivån bland finländarna, men samtidigt skapar regeringen nya hinder för studerandenas möjligheter att avlägga examen. Förutom försämringarna i studerandenas försörjning är planen på att införa en avgift för att anhålla om extra tid en upprepning av samma gamla budskap till studenterna: du är bara en kostnadspost för samhället. 
Vaikuttamisrauha
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Vädjan: Påverkansfrid och tryggare rum bör garanteras i Aaltogemenskapen

För AUS är det viktigt att se till att det är tryggt att påverka och framföra egna åsikter i Aaltogemenskapen och möjligt att göra utan rädsla för att bli stämplad. AUS fördömer alla former av rasism, antisemitism och islamofobi i Aaltogemenskapen och annanstans.