AUS motsatte sig höjningen av terminsavgifterna för internationella studerande

Aalto-universitetets studentkår (AUS) har lämnat ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om en regeringsproposition som skulle höja studieavgifterna för internationella studerande och göra det svårare att få stipendier. AUS anser att dessa förslag är problematiska.
Purple background with white text

I förslaget skulle högskolorna förpliktas att kräva läsårsavgifter vars avkastning skulle täcka kostnaderna för anordnandet av utbildningen även efter eventuella stipendier och avgiftsbefrielser. Ändringen skulle ganska säkert leda till att stipendierna skulle minska framförallt i Aalto och andra universitet som hittills använt största delen av läsårsavgifternas avkastning till just stipendier. AUS motsätter sig de här ändringarna.

På basis av lagförslaget skulle en hanteringsavgift på 100 euro tas i bruk med vilken man skulle eftersträva att minska ”obetänksamma och undermåliga ansökningar”. Dessutom eftersträvas med förslaget att förebygga kringgåendet av läsårsavgifterna på basis av uppehållstillståndet alltså till exempel genom att byta ut uppehållstillståndet från studiebaserat till arbetsbaserat mitt under studierna. AUS anser även att de här förslagen är problematiska.

I förslaget finns även en del bra saker anser studentkåren. Ändringarna gällande beställingsutbildning förbättrar studentens rättsskydd. Läsårsavgifter skulle inte heller längre behöva krävas om studentens avgifter redan täckt eventuella reella kostnader. I och med ändringen skulle studenten inte behöva nödvändigtvis betala full avgift bara för att hen blivit utexaminerad eller gjort sitt lärdomsprov.

Du hittar hela uttalandet nedan!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kannanotto / ställningstagande / statement
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Avgiften för att anhålla om extra tid är igen ett bakslag för studerandena

Orpos regering föreslår en avgift på 50 euro för studerande som anhåller om extra tid för att slutföra sina studier. Regeringen har som mål att höja utbildningsnivån bland finländarna, men samtidigt skapar regeringen nya hinder för studerandenas möjligheter att avlägga examen. Förutom försämringarna i studerandenas försörjning är planen på att införa en avgift för att anhålla om extra tid en upprepning av samma gamla budskap till studenterna: du är bara en kostnadspost för samhället. 
Vaikuttamisrauha
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Vädjan: Påverkansfrid och tryggare rum bör garanteras i Aaltogemenskapen

För AUS är det viktigt att se till att det är tryggt att påverka och framföra egna åsikter i Aaltogemenskapen och möjligt att göra utan rädsla för att bli stämplad. AUS fördömer alla former av rasism, antisemitism och islamofobi i Aaltogemenskapen och annanstans.
Kuvassa nuori naisoletettu seisoo Väreen edustalla kasvoillaan tuima ilme.
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Studenternas mentalhälsokris väntar inte

Undersökningar talar återigen för sig- studenternas illamående håller på att glida ur händerna. Vi kräver att beslutsfattarna tar mentalhälsokrisen på allvar och tar tag i otillräckliga resurser snarast möjligt.
"Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism"
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism

Studentkårerna AUS, HUS, ISYY, JYY, SHS, TYY, TREY, VYY, ÅAS, OYY, LTKY och KonSt är bestörta över den nuvarande rasismdiskussionen i samhället och kräver konkreta åtgärder för att rensa ut rasismen. Inflytelserika människors rasistiska utlopp har visat vad som är felet i rasismdebatten: man lyssnar inte på människor som är mål för rasism, rasistiska kommentarer underskattas och kvitteras som skämt och diskussionen vältras över ämnet. Vi behöver antirasistiska gärningar, förståelse och solidaritet.