Sluta med det bedrägliga utvidgandet av avgiftsbelagd utbildning

”Vi utvecklar ett gemensamt ledstudieutbildningsgenomförande i teknik för internationella studenter” lovade Aalto-universitetet Undervisnings- och kulturministeriet i ett resultatavtal som undertecknats i december 2020. Vem skulle ha anat att en så liten mening skulle bli ett stort projekt för avgiftsbelagd utbildning?
AYY, TREY & OYY: "Lopettakaa maksullisen koulutuksen salakavala laajentaminen!"

”Vi utvecklar ett gemensamt ledstudieutbildningsgenomförande i teknik för internationella studenter” lovade Aalto-universitetet Undervisnings- och kulturministeriet i ett resultatavtal som undertecknats i december 2020. Vem skulle ha anat att en så liten mening skulle bli ett stort projekt för avgiftsbelagd utbildning?

Utifrån meningen uppstod ett pilotprojekt vars syfte var att utveckla ledstudierna som urvalsgrund samt avläggandet av dem vid de engelskspråkiga kandidatprogrammen vid Aalto-universitetet och Tammerfors universitet. Resultatet blev en distanskurs på 20 poäng som kostar nästan 5 000 euro för att slutföra och på så sätt få en plats vid ett finskt universitet. Under pilotförberedelsen konstaterades att ledstudierna inte kan ordnas annat än som dyr kompletteringsutbildning. Aalto-universitetets studentkår och Tammerfors studentkår motsatte sig modellen redan våren 2022.

Nu strävar man efter att utvidga den här s.k. kompletteringsutbildningen till nya universitet- det första är Uleåborg och till följande Östra-Finland och LUT-universitetet, även utanför tekniska området till Aaltos handelshögskola. Från meningen har ett lömskt kontinuum tagit språng: vid universiteten fattas beslut om urvalsgrunderna för ett enskilt program och ingenstans diskuteras saken grundligt.

Till och med undervisnings- och kulturministeriets överdirektör Atte Jääskeläinen undrade i slutet av mars hur ministeriet kunde gå med på att genomföra ledstudierna som kompletteringsutbildning. Jääskeläinens begrundan är motiverad- visst strider genomförandesättet mot det avgiftsfria studenturvalet som även står i universitetslagen. Enligt lagen får beställningsutbildning inte användas för att kringgå urvalet men ministeriet har också välsignat avläggandet av fem tusen euros ”kompletteringsutbildningen” som del av urvalsgrunderna.

”Det är oerhört tvivelaktigt att utvidga ledstudiernas användning som urvalsgrund utan grundlig diskussion. Saken anses vara urvalsteknisk och plötsligt märker vi att arrangemangen används omfattande redan före pilotprojektet slutar”, säger Suvi-Anna Salminen, styrelseordöranden för studentkåren vid Uleåborgs universitet. 

Det kan inte vara så att man måste diskutera ledstudiernas orimliga pris om och om igen i enskilda utbildningsprogram. ”Den avgiftsbelagda utbildningen utvidgas lömskt utan diskussion. Den här utvecklingen måste ta slut och man måste hålla fast vid det avgiftsfria studerandeurvalet även i fortsättningen”, dundrar Anniina Honkasaari, styrelseordföranden för studentkåren vid Tampere universitet.

Ida Parkkinen, Aalto-universitetets studentkår
Anniina Honkasaari, studentkåren vid Tampere universitet
Suvi-Anna Salminen, studentkåren vid Oulu universitet

Styrelseordförande


Tilläggsinformation:
Teemu Palkki, påverkansexpert, utbildningspolitik, AUS
[email protected], 050 520 9438

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kannanotto / ställningstagande / statement
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Avgiften för att anhålla om extra tid är igen ett bakslag för studerandena

Orpos regering föreslår en avgift på 50 euro för studerande som anhåller om extra tid för att slutföra sina studier. Regeringen har som mål att höja utbildningsnivån bland finländarna, men samtidigt skapar regeringen nya hinder för studerandenas möjligheter att avlägga examen. Förutom försämringarna i studerandenas försörjning är planen på att införa en avgift för att anhålla om extra tid en upprepning av samma gamla budskap till studenterna: du är bara en kostnadspost för samhället. 
Purple background with white text
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

AUS motsatte sig höjningen av terminsavgifterna för internationella studerande

Aalto-universitetets studentkår (AUS) har lämnat ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om en regeringsproposition som skulle höja studieavgifterna för internationella studerande och göra det svårare att få stipendier. AUS anser att dessa förslag är problematiska.
Vaikuttamisrauha
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Vädjan: Påverkansfrid och tryggare rum bör garanteras i Aaltogemenskapen

För AUS är det viktigt att se till att det är tryggt att påverka och framföra egna åsikter i Aaltogemenskapen och möjligt att göra utan rädsla för att bli stämplad. AUS fördömer alla former av rasism, antisemitism och islamofobi i Aaltogemenskapen och annanstans.
Kuvassa nuori naisoletettu seisoo Väreen edustalla kasvoillaan tuima ilme.
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Studenternas mentalhälsokris väntar inte

Undersökningar talar återigen för sig- studenternas illamående håller på att glida ur händerna. Vi kräver att beslutsfattarna tar mentalhälsokrisen på allvar och tar tag i otillräckliga resurser snarast möjligt.