Sluta med det bedrägliga utvidgandet av avgiftsbelagd utbildning

”Vi utvecklar ett gemensamt ledstudieutbildningsgenomförande i teknik för internationella studenter” lovade Aalto-universitetet Undervisnings- och kulturministeriet i ett resultatavtal som undertecknats i december 2020. Vem skulle ha anat att en så liten mening skulle bli ett stort projekt för avgiftsbelagd utbildning?
AYY, TREY & OYY: "Lopettakaa maksullisen koulutuksen salakavala laajentaminen!"

”Vi utvecklar ett gemensamt ledstudieutbildningsgenomförande i teknik för internationella studenter” lovade Aalto-universitetet Undervisnings- och kulturministeriet i ett resultatavtal som undertecknats i december 2020. Vem skulle ha anat att en så liten mening skulle bli ett stort projekt för avgiftsbelagd utbildning?

Utifrån meningen uppstod ett pilotprojekt vars syfte var att utveckla ledstudierna som urvalsgrund samt avläggandet av dem vid de engelskspråkiga kandidatprogrammen vid Aalto-universitetet och Tammerfors universitet. Resultatet blev en distanskurs på 20 poäng som kostar nästan 5 000 euro för att slutföra och på så sätt få en plats vid ett finskt universitet. Under pilotförberedelsen konstaterades att ledstudierna inte kan ordnas annat än som dyr kompletteringsutbildning. Aalto-universitetets studentkår och Tammerfors studentkår motsatte sig modellen redan våren 2022.

Nu strävar man efter att utvidga den här s.k. kompletteringsutbildningen till nya universitet- det första är Uleåborg och till följande Östra-Finland och LUT-universitetet, även utanför tekniska området till Aaltos handelshögskola. Från meningen har ett lömskt kontinuum tagit språng: vid universiteten fattas beslut om urvalsgrunderna för ett enskilt program och ingenstans diskuteras saken grundligt.

Till och med undervisnings- och kulturministeriets överdirektör Atte Jääskeläinen undrade i slutet av mars hur ministeriet kunde gå med på att genomföra ledstudierna som kompletteringsutbildning. Jääskeläinens begrundan är motiverad- visst strider genomförandesättet mot det avgiftsfria studenturvalet som även står i universitetslagen. Enligt lagen får beställningsutbildning inte användas för att kringgå urvalet men ministeriet har också välsignat avläggandet av fem tusen euros ”kompletteringsutbildningen” som del av urvalsgrunderna.

”Det är oerhört tvivelaktigt att utvidga ledstudiernas användning som urvalsgrund utan grundlig diskussion. Saken anses vara urvalsteknisk och plötsligt märker vi att arrangemangen används omfattande redan före pilotprojektet slutar”, säger Suvi-Anna Salminen, styrelseordöranden för studentkåren vid Uleåborgs universitet. 

Det kan inte vara så att man måste diskutera ledstudiernas orimliga pris om och om igen i enskilda utbildningsprogram. ”Den avgiftsbelagda utbildningen utvidgas lömskt utan diskussion. Den här utvecklingen måste ta slut och man måste hålla fast vid det avgiftsfria studerandeurvalet även i fortsättningen”, dundrar Anniina Honkasaari, styrelseordföranden för studentkåren vid Tampere universitet. 

Ida Parkkinen, Aalto-universitetets studentkår
Anniina Honkasaari, studentkåren vid Tampere universitet
Suvi-Anna Salminen, studentkåren vid Oulu universitet

Styrelseordförande


Tilläggsinformation:
Teemu Palkki, påverkansexpert, utbildningspolitik, AUS
[email protected], 050 520 9438

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kuva asunnosta
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Ställningstagande om finansministeriets förslag att avlägsna studenterna från specialgruppernas investeringsbidrag

Studentbostadsbyggande och grundförbättring stöds med investeringsbidrag för specialgrupper som betalas ur statens bostadspengar. Finansministeriets förslag om att avlägsna studenterna ur specialgruppernas investeringsbidrag är på fel grunder. Finansministeriet motiverade förslaget med att investeringen främst använts för lokal- och utrustningslösningar vilket inte stämmer.
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Brister i grundfinansieringen kan inte lappas med läsårsavgifter

Riksdagsvalet närmar sig, finansministeriet föreslår läsårsavgifter som julklapp och även högskolornas rektorer har gått med. Vad händer nu igen?
Aalto-yliopiston metroasema
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Ställningstagande: HRT:s ökade kostnader får inte hänga sig på studenternas betalning

På HRT:s styrelses mötes behandling 25.10 står resebiljetternas prisökningar, minskningen av studentrabatten samt begränsandet av rabatten till endast de studenter som får studiestöd. De här ändringarna skulle försvaga studenternas möjligheter att använda kollektivtrafik.
Sinisellä taustalla on AYY:n ja TREY:n logot ja teksti: "Pidämme erittäin huolestuttavana kehityskulkua, jossa normalisoidaan maksullisia reittejä korkeakoulutukseen."
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

AUS och TREY: Strikt NEJ till ny avgiftsbelagd urvalsled

Vi kräver att undervisnings- och kulturministeriet ordnar finansiering till de pilotprojekt som de vill, så att universiteten inte behöver utveckla alternativa metoder för att täcka kostnaderna.