Hållbar AUS

AUS principer för hållbar utveckling

AUS dagliga verksamhet styrs av principerna för hållbar utveckling.
A forest in the snow

AUS följer upp sina miljöverkningar och utsläppsavtryck och rapporterar till Aaltogemenskapen och intressegrupper om sina hållbarhetsgärningar från och med 2020. Vid AUS verkar ett team för hållbar utveckling som bereder och gör sig förtrogna med riktlinjerna som gäller AUS hållbarhet.

AUS verksamhet stöds av anvisningarna för hållbar utveckling som upprättats genom en delaktiggörandeprocess. De betonar särskilt beaktandet av miljöperspektivet dvs. ekologisk hållbarhet på evenemang, inom trafik och för anskaffningar. På grund av informationsökningen och för att försäkra delaktiggörandet uppdateras anvisningarna årligen.

Vid upprättandet av anvisningarna har verksamhetens helhetsbetonade miljöverkningar beaktats-  inte enbart ex. vis kolavtrycket och anskaffningarnas ursprung och kvalitet. Som en offentlig organisation identifierar anvisningarna  möjligheten till ett positivt handavtryck, dvs. förmåga att inverka positivt på miljön och samhället.

Anvisningar för hållbar utveckling

Idéer för hållbarhet? Kontakta oss:

 Tiina Pajukari

Tiina Pajukari

Socialpolitik, val,välbefinnande, hållbar utveckling
 Samuli Vehkomäki

Samuli Vehkomäki

Styrelsemedlem, Fastigheter, boende, campus, hållbar utveckling

Nyheter om hållbarhet

Sampo Sainio
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Världens hållbaraste studentliv? 

Enligt AUS strategi strävar studentkåren efter kolneutralitet fram till år 2030 men räcker enbart strävan efter kolneutralitet? Verksamhetens hållbarhet kan inte utvärderas med endast en mätare.
A collection of wildflower seeds in boxes
Ajankohtaista Publicerat:

Mer naturmångfald i Otnäs med forskningsprojektet Från gräsmattor till ängar

AUS deltar i ett forskningsprojekt som utreder lösningar för naturens mångfaldsförlust.
Opiskelijat istumassa nurmikolla haalareissa
Blog Publicerat:

För att undantagstider inte skulle bli det nya normala

Nya problemlösningsmetoder och anpassning till det nya förutsätts för att lösa alla kriser. Jag skulle vilja leva en vardag där köpandet av saker inte längre skulle vara ett sätt att skapa social gemenskap.
A remote meeting screenshot image with Aalto SDG developers Emma Sairanen and Aino Saarelainen
Blog Publicerat:

Utmanare av den hållbara utvecklingen

“Det är fint att få motivera hela Aaltogemenskapen att göra hållbarare val” berättar Aino Saarelainen och Emma Sairanen som arbetar med applikationen AaltoSDG. Vad annat ingår i arbetet med AaltoSDG?
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat