Flyttning

Till dig som flyttar ut

Ska du flytta ut ur en AUS-bostad? På den här sidan finns anvisningar för återlämningen av nycklarna och städningen när du flyttar ut.

JMT1

Säg upp ditt hyresavtal i tid

Uppsägningstiden för hyresavtal är en kalendermånad. Du kan göra uppsägningen i Domo.
  

 Flyttstäda 

Städa bostaden noggrannt. I kollektivbostäder ansvara även för städningen av gemensamma utrymmen. Bostaden ska vara städad senast på den officiella flyttdagen kl. 12.00 så att den nya invånaren kan börja inflyttningen. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för flyttrafik åt två håll. 

 • Töm alla möbler och saker som finns i bostaden. Torka av ytor från damm och smuts.
 • Dammsug lägenheten och torka golven med en fuktig trasa/mopp. Tvätta fönstren men när det är kyla endast inifrån.
 • Torka av smuts från ventilationsventiler och utanför.
 • Rengör spisen och städa även spisens kanter och golv. Torka av spisfläkten och tvätta fläktens filter.
 • Tina frysen och tvätta kylskåpet. Se till att vattnet från frysen inte rinner på golvet. Om du inte sätter på kylskåpet på nytt efter städningen, lämna kylskåpsdörrarna på glänt.
 • Tvätta och torka alla wc möbler, golv och väggar. Rengör dessutom golvbrunnen och tvättskåpet.
 • Kom ihåg att tömma och sopa balkongen.

Töm och lås förrådsutrymmet 

Töm och lås ditt förrådsutrymme med AUS lås och lämna in nyckeln till servicebyrån. 
Om du haft ett eget lås avhämta AUS lås i stället (se servicetider). Lämna in nyckeln med övriga nycklar till servicebyrån.

OBS! Om du bor i något av dessa objekt: Arkadiagatan, Harneskvägen, Dvärgarnas stig, Kaj Francks gata, Trumslagaregatan, Otstranden eller Bistervägen och håller på att göra ett nyckelbyte med den nya invånaren, lämna alltid in förrådsutrymmets nyckel till servicebyrån. 

 
Lämna tillbaka nycklarna 

 • Lämna tillbaka bostadens nycklar senast på den officiella flyttdagen som är följande vardag efter att hyresavtalet upphört. Det här gäller också AUS interna bostadsbyten. 
 • Följande invånare har rätt att ta över bostaden på din flyttdag kl. 12.00. Om du har flera nycklar till bostaden lämna tillbaka åtminstone en nyckel till servicebyrån före kl. 12.00. Resten av nycklarna och tillstånd, nycklar och fjärrkontroller gällande parkeringsplatsen bör lämnas tillbaka i slutet av samma dygn. 
 • Lämna tillbaka nycklarna direkt till servicedisken eller i den vita trädörrens postlåda vid Otsvängen. Lägg nycklarna i ett kuvert, stäng kuvertet och skriv ditt namn och bostadens adress och lägenhetens nummer på kuvertet. 
 • Om du inte lämnar tillbaka alla nycklar kräver AUS avgiften för att serielägga låsen.
 • OBS! Om du bor på Jorddammsvägen lämna tillbaka nycklarna till servicebolaget 

Nyckelbyte med den nya hyresgästen 

Du har möjlighet att komma överens om nyckelbyte med den nya invånaren med nyckelbytesavtal. Du har ansvar för bostaden och hyresbetalningen fram till att hyresförhållandet upphör. Överlämna alltså nycklarna till den nya invånaren så nära ditt hyresavtals upphörande som möjligt. 

Lämna in nyckelbytesavtalet till AUS genast när det undertecknats, ändå senast under flyttdagen. 

Om du inte lämnat in avtalet till servicebyrån senast kl. 12.00 på det nya avtalets flyttdag och man hinner beställa städ- och reparationsarbeten ansvarar du för uppkomna kostnader för städning och övrigt. 

Annat att komma ihåg 

 • Kom ihåg att göra  flyttanmälan till Posten och Befolkningsdatacentralen. 
 • Överför elavtalet till din nya adress. 
 • Uppdatera hemförsäkringen,

 
För onödiga saker till återvinning 

 • Se tipsen för återvinning och sopsortering. För större sopor kan man hitta ett avfallsflak i närheten eller plats för elektronikskrot. 
 • Ge bort användbara föremål och kläder till återvinningen. Till exempel Återvinningscentralen hämtar hela, rena möbler och små föremål som lämpar sig för återanvändning och donationsföremål kan även föras själv till återvinningscentralerna. 
 • Kontrollera områdets återvinningsgrupper till exempel Teekkarikylän Markkinat eller i Telegram Otaniemi buy/sell
 • Det är strängt förbjudet att överge saker i trappuppgångarna eller i gemensamma utrymmen på grund av brandsäkerhetsrisken och det är förbjudet enligt räddningslagen att förvara saker i korridorerna. Om AUS måste avlägsna dina saker från gemensamma utrymmen är du betalningsskyldig gällande alla kostnader.
    

Återbetalning av hyressäkerheten 

Om du har krävts en hyressäkerhet, återbetalas säkerhetsavgiften till kontot som du angett senast månadens 20:e dag om alla skyldigheter är omskötta och bostaden är i skick. Om du har frågor om säkerhetsavgiften, ta kontakt

 
Varifrån mer information? 

Besöksadess: Otsvängen 25, 02150 Esbo 
Kontrollera aktuella öppetider på webbplatsen 
Epost: [email protected] 

Flyttstädning
Kuvapankki_AYY_Ulkoa_4

AUS servicebyrån

Vid servicebyrån i Otnäs kan du fråga vad som helst om studentlivet. Vi betjänar dig också i frågor om bostadssökning, flyttning och allt annat som gäller boende. Du kan kontakta servicebyrån även per telefon.

AUS servicebyrån
Otarannan kerhotilan hyllykkö

En checklista för rengöring gemensamma utrymmen

Från denna sida hittar du information om hur håller du de gemensamma utrymmena i lägenheten rena.

Boende
Kuvapankki_Toimistotarvikkeet_2

Blankettbank

På den här sidan hittar du blanketter för boende

Boende
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat