Boende

Blankettbank

På den här sidan hittar du blanketter för boende.

Nycklar

  • Avtal om överlåtelse av nycklar. Hyresgästerna kan sinsemellan komma överens om överlåtelse av bostaden och dess nycklar till följande hyresgäst genom att använda denna blankett. Blanketten måste skickas till fastighetsärenden på flyttdagen.
  • Med en fullmakt kan du befullmäktiga någon annan att hämta dina nycklar.
  • Anmälan om borttappad nyckel. Fyll i blanketten om du tappar bort din nyckel.

Bostadens skick

  • Inflyttningsgranskningsblankett. Fyll i ifrågavarande blankett inom en vecka från att du hämtat nyckeln. I AUS bostäder granskar den nya hyresgästen alltid bostadens skick vid inflyttningen. Den föregående hyresgästen ansvarar för att lämna bostaden i utmärkt skick för den nya inflyttaren, men överraskningar kan alltid uppstå. 
  • Med fel- och bristerblankett kan du meddela AUS om fel och brister i bostaden som du märker  när du flyttar in i.

 

Vidareuthyrning av bostad

  • Vidareuthyrningsavtal. Vidare- och underuthyrning ska anmälas till AUS via Domosystemet innan vidareuthyrningen börjar. Kontrollera reglerna för vidareuthyrning här.

Boendestörningssituationer

  • Anmälan om störande grannar (pdf) Fyll i det här formuläret om du vill rapportera störning om en annan invånare. Du hittar mer detaljerade instruktioner för boendestörningssituationer här.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat