Boende

Blankettbank

På den här sidan hittar du blanketter för boende.

Nycklar

 • Avtal om överlåtelse av nycklar. Hyresgästerna kan sinsemellan komma överens om överlåtelse av bostaden och dess nycklar till följande hyresgäst genom att använda denna blankett. Blanketten måste skickas till fastighetsärenden på flyttdagen.
 • Med en fullmakt kan du befullmäktiga någon annan att hämta dina nycklar.
 • Med detta formulär kan du beställa en ny nyckel, anmäla en förlorad nyckel, fråga om dörrkoden eller andra nyckelrelaterade frågor.
   

Bostadssökning

Bostadens skick

 • Inflyttningsgranskningsblankett. Fyll i ifrågavarande blankett inom en vecka från att du hämtat nyckeln. I AUS bostäder granskar den nya hyresgästen alltid bostadens skick vid inflyttningen. Den föregående hyresgästen ansvarar för att lämna bostaden i utmärkt skick för den nya inflyttaren, men överraskningar kan alltid uppstå. 
 • I icke-brådskande feltillstånd görs felanmälan med servicebolagets felanmälningsblankett*>>
  (*Undantag: felanmälan på Jorddammsvägen 5 görs per telefon till Fastighetsservicen Alamaa Oy 045 277 6601.)

Kompensering av boenderätt

Kompensering av boenderätt 

Underuthyrning, andrahandsuthyrning och tillfällig överlåtelse

Vidaredelegering av bostaden

Boendestörningssituationer

 • Anmälan om störande grannar (pdf) Fyll i det här formuläret om du vill rapportera störning om en annan invånare. Du hittar mer detaljerade instruktioner för boendestörningssituationer här.
   

Vårdnadshavarens samtycke för mindreåriga

 • Vårdnadshavarens samtycke (pdf)
 • Med denna blankett bekräftar vårnadshavaren att den minderåriga personen kan ansöka om AUS bostad.
 • Vårdnadshavaren har ansvar för hyresavtalet och dess skyldigheter tills den vårdbehövande fyller 18 år.
   

Hyressäkerhet och hyra

Med denna blankett kan du skicka ett meddelande till AUS om hyror och hyressäkerheter. 

Parkering och parkeringsövervakning

Det finns parkeringsplatser som kan hyras i närheten av nästan alla AUS fastigheter. Om du behöver en parkeringsplats ska du kontakta boendeservicen.

Parkeringsplatserna på  Jorddammsvägen  förvaltas av fastigheternas servicebolag. Om en hyresgäst i en av de fastigheterna behöver en parkeringsplats ska de fråga servicebolagen. Servicebolagens kontaktuppgifter finns på fastigheternas egna webbplatser.

Om du blivit bötfälld för felparkering ska du förhandla med bötfällaren. AUS kan inte påverka hyresgästernas böter.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat