Flyttning

För nya hyresgäster

Ska du flytta in i en AUS-bostad? På den här sidan har vi samlat information som är viktig för dig, bland annat om nycklarna, bostadens skick, ytrenoveringar och elavtal.

Flyttarens minneslista till den hyresgästen 

Ditt hyresavtal i Aalto-universitetets studentkårs bostad börjar snart. Med dessa anvisningar för flyttaren går din flytt lättare.

 • Gör flyttanmälan  till DVV (befolkningsdatasystemet) och posten minst två veckor före flytten. Det tar tid för informationen att uppdateras.
 • Om elen inte ingår i din hyra gör upp elavtal till den nya bostaden i tid. Du ser om elen ingår i hyran antingen från ditt hyresavtal eller ur tabellen på  objektssidan . 
 • Skaffa hemförsäkring. Hyresvärden förutsätter att hyresgästerna har en giltig hemförsäkring under hela hyresförhållandet. 
 • Skicka in bostadsbidragsansökningar och övriga ansökningar till FPA i tid. Du kan kontrollera din rätt till bostadsbidrag på FPA:s webbplats
 • Bekanta dig med AUS ordningsregler, som alla hyresgäster bör följa i sitt boende.  
 • Beställ AUS invånarbrev, så får du viktiga nyheter och aktuella boendetips till den epost sex gånger per år. 

När får du nycklarna? 

 • Flyttdagen är hyresavtalets begynnelsedag. Undantag utgör en situation där hyresavtalets begynnelsedag är under ett veckoslut eller en helgdag då flyttdagen är följande första vardag efter helgdagen. 
 • Du får din bostads nycklar på vår servicebyrå (Otsvängen 25, Esbo) tidigast månadens första vardag kl. 12-16. Kontrollera byråns övriga öppettider här
 • OBS! Hyresgäster på Jorddammsvägen avhämtar undantagsvis nycklarna direkt från servicebolaget. 
 • Om ditt hyresavtal börjar mitt i månaden kan du avhämta nyckeln på avtalets begynnelsedag under kontorets öppettider. 
 • Om du inte kan hämta nycklarna själv kan du befullmäktiga en annan person att hämta dina nycklar med en fullmakt.  
  Personen som hämtar nycklarna ska ha med sig en utskriven fullmakt. Om printning inte lyckas kan du skicka fullmakten per epost både till den person du befullmäktigar och till adressen [email protected], före flyttdagen.
 • Du kan även komma överens om att få nycklarna direkt med den utflyttande invånaren. Då ska ni fylla i och underteckna ett nyckelbytesavtal, som den utflyttande invånaren lämnar in till servicebyrån på flyttdagen
  Före underteckningen av nyckelbytesavtalet granska ändå bostadens skick för genom att underteckna nyckelbytesavtalet godkänner du även bostadens skick. 

  Om du inte har kontaktuppgifter till den tidigare invånaren kan du skicka ett meddelande till hen via kontaktfunktionen i Domo. 
   
 • Du kan inte få nycklarna före flyttdagen även om bostaden skulle ha varit tom och den tidigare invånaren lämnat in nycklarna.  Om du vill tidigarelägga hyresavtalet kan du fråga dig för om möjligheten av boendeservicen. 

Att göra inflyttningsgranskning 

 • Granska det nya hemmets skick och fyll i den elektroniska inflyttningsgranskningsblanketteninom en vecka från att du hämtat nycklarna. 
  Observera att inflyttningsgranskningsblanketten inte är en felanmälningsblankett utan alla fel meddelas enligt nedanstående anvisningar.

  OBS! Om du inte kan avhämta nycklarna inom en vecka från flyttdagen meddela alltid AUS. 
 • Om du märker sådana fel i bostadens skick eller brister i städning, som kräver åtgärder gör en felanmälan till servicebolaget
 • Kom ihåg att du som hyresgäst har skyldighet att meddela om alla fel till servicebolaget omedelbart efter att du märkt felet.
  Fäst särskild uppmärksamhet vid läckande wc eller kranar.

Tips för boendets början: 

 • Gör även flyttanmälan till servicen för att få namnbyte till din dörr.
 • Du kan boka tvättstuge- och bastuturer i Domo
 • Ta kontakt om du vill ha en  parkeringsplats
 • Om ett förråd ingår i din lägenhets hyresavtal får du förrådsnyckeln i samband med nyckelavhämtningen. Om objektet inte har ett lägenhetsmässigt förråd och du vill ha ett förråd kan du ta kontakt [email protected]
 • Kontrollera att brandvarnaren fungerar.
 • Se tips för återvinning och  avfallssortering
 • Delta i invånarverksamheten! Läs mer om invånarverksamheten här

Varifrån mer information?  

Besöksadress: Otsvängen 25, 02150 Esbo 
Kontrollera aktuella öppettider och telefonservicetider här 
Ta kontakt med oss per epost [email protected]  

Återvinning och avfallshantering
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat