Boende

Återvinning och avfallshantering

AUS förespråkar hållbar utveckling. På den här sidan finns anvisningar för hur du kan återvinna saker som du inte behöver och sortera ditt avfall rätt.

Återvinning av användbara föremål

Det är strängt förbjudet att  överge föremål i trappuppgången. Föremålen utgör en brandsäkerhetsrisk och förvaring av dem i korridoren är förbjudet med stöd av räddningslagen

Möjliga sätt för att återvinna saker på sociala medier i Otnäs är Teknologbyns marknad på Facebook samt Giving away free stuff och Otaniemi buy/sell -grupperna på meddelandetjänsten Telegram. Dessutom finns gruppen Food giveaway  som specialiserat sig på att minska matsvinn.

Återvinning av kläder

Vaatekeräyslaatikko
UFF lådan, Otsvängen 20

Hela kläder kan föras till UFF:s insamlingslåda som finns på gården till Otsvängen 20. Kläderna ska vara rena och förpackade i plastpåsar. Mer information om föreningar som samlar in kläder finns på UFF: s hemsida.

Avfallshantering

I AUS fastigheter eftersträvas att erbjuda möjlighet att återvinna enligt egen vilja. Återvinningsanvisningar finns vid återvinningskärlen och vid trappingången. Aktuella anvisningar finns även på HRT:s webbplats. En karta över återvinningsplatserna i Otnäs finns vid sidans nederkant.

Specialavfall

Avfallsflak

Dumster in Jämeräntaival 6
Avfallsflak vid Jämeräntaival 6

AUS avfallsflak ligger i Servi Maijas väg 8 och i Jämeräntaival 6 i månadsskifte. På dessa flak kan du lämna större avfall som inte ryms i avfallsbehållarna. Vi önskar att
elapparater hamnar bland elektronikavfallet istället för avfallsflaket.

Elektronikavfall

Elektroniikkaromun kierrätyspiste
Återvinningspunkt för elektronikavfall, Otsvängen 20.

På innergården vid Otsvängen 20 finns en allmän elektronikåtervinning. Återvinningspunkten finns i en separat byggnad på innergården. Ingång sker via dörren till höger.

Otnäs återvinningskarta

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat